Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Dr. Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. tanszékvezető, egyetemi tanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 133.
Telefon: 432-9000/19-325
Belső: 19- 425
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Oktatók:

dr. Bói László r. őrnagy
tanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 11.
Telefon: 432-9194
Belső: 19- 288
E-mail: boi.laszlo@uni-nke.hu

Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy
tanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
Belső: 19- 182
E-mail: halasz.henrietta@uni-nke.hu

Girhiny Kornél r. őrnagy
tanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
Belső: 19- 292
E-mail: girhiny.kornel@uni-nke.hu

dr. Nyitrai Endre r. őrnagy
tanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 112.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-288
Belső: 19- 288
E-mail: nyitrai.endre@uni-nke.hu

dr. Tirts Tibor r. őrnagy
tanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
Belső: 19- 292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

dr. Petrétei Dávid r. százados
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
Belső: 19-292
E-mail: petretei.david@uni-nke.hu

 

A Krimináltaktikai- Metodikai Tanszék által oktatott tantárgyak

 

Krimináltaktika 1

Krimináltaktika 2

Kriminálmetodika 1

Kriminálmetodika 2

Kriminalisztikai ismeretek