Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Dr. Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. tanszékvezető, egyetemi tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 133.
Telefon: 432-9000/19-325
Belső: 19- 425
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Titkárság:

Kellnerné Brandl Noémi
Intézeti adminisztrátor

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 132.
Telefon:  432-9194, 432-9000/19-325
Belső: 19-325
E-mail: RTK_KT@uni-nke.hu
             kellnerne.brandl.noemi@uni-nke.hu

Oktatók:

dr. Bói László r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: 432-9194
Belső: 19-288
E-mail: boi.laszlo@uni-nke.hu

Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
Belső: 19-182
E-mail: halasz.henrietta@uni-nke.hu

Girhiny Kornél r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
Belső: 19-292
E-mail: girhiny.kornel@uni-nke.hu

dr. Nyitrai Endre r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-288
Belső: 19-288
E-mail: nyitrai.endre@uni-nke.hu

dr. Tirts Tibor r. alezredes
mestertanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
Belső: 19-292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

dr. Petrétei Dávid r. százados
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
Belső: 19-292
E-mail: petretei.david@uni-nke.hu