Kriminalisztikai Intézet

Kriminalisztikai Intézet

 

 

Titkárság:

Kellnerné Brandl Noémi
intézeti adminisztrátor

Iroda: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 107.
Telefon:  432-9194
Belső: 19-325
E-mail: Kellnerne.Brandl.Noemi@uni-nke.hu

Bűnügyi Stratégiai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Mészáros Bence r. ezredes PhD
tanszékvezető egyetemi docens

Iroda:
Telefon: 432-9000
Belső: 19- 436
E-mail: Meszaros.Bence@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy PhD
egyetemi adjunktus

Telefon: 432-9000/19-437
Belső: 19-437
E-mail: Matyas.Szabolcs@uni-nke.hu

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd

Telefon: 432-9000/19-245
Belső: 19-245
E-mail: Frigyer.Laszlo@uni-nke.hu

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes PhD
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 256.
Telefon: 432-9041
Belső: 19-164
E-mail: Szendrei.Ferenc@uni-nke.hu

Munkatársak:

Szöllősi Anita
tanszéki ügyviteli ügyintéző

Oktatási Központ II. emelet 255.
Telefon: 432-9056
Belső: 19-190
E-mail: Szollosi.Anita@uni-nke.hu

Dr. Szekeres Bernadett PhD
adjunktus

Oktatási Központ II. emelet 234.
Telefon: 432-90-41
Belső: 19- 135
E-mail: szekeres.bernadett@uni-nke.hu

dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
mesteroktató

Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: 432-9041
Belső: 19- 196
E-mail: 

Hauber György
szakoktató

Oktatási Központ II. emelet 234.
Telefon: 432-9041
Belső: 19- 335
E-mail: Hauber.Gyorgy@uni-nke.hu

Dr. Nyeste Péter r. őrnagy PhD
adjunktus

Oktatási Központ II. emelet 235.
Telefon: 432-9041
Belső: 19- 149
E-mail: Nyeste.Peter@uni-nke.hu

dr. Simon Béla r. őrnagy
rendőrségi tanácsos, tanársegéd

Oktatási Központ II. emelet 234.
Telefon: 432-9041
Belső: 19- 245
E-mail: Simon.Bela@uni-nke.hu

Szűcs Bálint r. alezredes
mesteroktató

Oktatási Központ II. emelet 236.
Telefon: 432-90-41
Belső: 19- 190
E-mail: szucs.balint@uni-nke.hu

Dr. Bodor László r. alezredes
mesteroktató

Oktatási Központ II. em. 235. szoba
Telefon: 432-90-41
Belső: 19-190
E-mail: bodor.laszlo@uni-nke.hu

Oktatóink megbízási jogviszonyban:

Dr. Faggyas Zoltán PhD 
címzetes egyetemi docens
belügyi gazdasági szakértő

Telefon: 432-90-41
Belső: 19- 190
E-mail: rtk_bunugyi_es_gazdasagvedelmi_tanszek@uni-nke.hu

Juhász Zoltán ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, tanár

Oktatási Központ II. emelet 236.
Telefon: 432-9041
Belső: 19- 196
E-mail: Juhasz.Zoltan@uni-nke.hu

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin PhD
főiskolai docens

Telefon: 432-90-41
Belső: 19- 190
E-mail: liszkayne.nagy.eva.katalin@uni-nke.hu

Lajtár József bv. vezérőrnagy
címzetes egyetemi docens

Telefon: 432-90-41
Belső: 19- 190
E-mail: rtk_bunugyi_es_gazdasagvedelmi_tanszek@uni-nke.hu

Lantos Mihály
oktató

Oktatási Központ II. em. 255. szoba
Telefon: 432-90-41
Belső: 19-190
E-mail:

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Dr. Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. tanszékvezető, egyetemi tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 133.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-325
Belső: 19-425
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Titkárság:

Kellnerné Brandl Noémi
intézeti adminisztrátor

Iroda: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 107.
Telefon:  432-9194
Belső: 19-325
E-mail: Kellnerne.Brandl.Noemi@uni-nke.hu

Oktatók:

dr. Bói László r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: 432-9194
Belső: 19-288
E-mail: boi.laszlo@uni-nke.hu

Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
Belső: 19-182
E-mail: halasz.henrietta@uni-nke.hu

Girhiny Kornél r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium  I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
Belső: 19- 292
E-mail: girhiny.kornel@uni-nke.hu

dr. Nyitrai Endre r. őrnagy
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-288
Belső: 19- 288
E-mail: nyitrai.endre@uni-nke.hu

dr. Tirts Tibor r. őrnagy
mestertanár

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
Belső: 19-292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

dr. Petrétei Dávid r. százados
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
Belső: 19-292
E-mail: petretei.david@uni-nke.hu

Krimináltechnikai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, egyetemi tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 133.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-325
Belső: 19-425
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Titkárság:

Kellnerné Brandl Noémi
Intézeti adminisztrátor

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 132.
Telefon:  432-9194, 432-9000/19-325
Belső: 19-325
E-mail: kellnerne.brandl.noemi@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. jur. Vigh András PhD r. alezredes
egyetemi docens, rendőrségi tanácsos

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 130.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-333
Belső: 19-333
E-mail: vigh.andras@uni-nke.hu

Nyilasi Tibor
tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 130.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-333
Belső: 19-333
E-mail: nyilasi.tibor@uni-nke.hu

Rucska András r. őrnagy
tanár

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 131.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-337
Belső: 19-337
E-mail: rucska.andras@uni-nke.hu

Sipos Péter
technikus

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 10.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-237
Belső: 19-237
E-mail: sipos.peter@uni-nke.hu

 

Kiberbűnözés Elleni Tanszék

Tanszékvezető:

dr. habil. Nagy Zoltán egyetemi docens

Oktatási Központ III. emelet 333.
Telefon: 432-9000/19-442
Belső: 19-442
E-mail: nagy.zoltan.andras@uni-nke.hu

Munkatársak:

Szöllősi Anita
tanszéki ügyviteli ügyintéző

Oktatási Központ II. emelet 255.
Telefon: 432-90-41
Belső: 19- 190
E-mail: Szollosi.Anita@uni-nke.hu

Oktatók:

Gyaraki Réka r. őrnagy
Oktatási Központ III. emelet 333.

dr. Kovács Zoltán
NISZ ZRT.