Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék - Rólunk

Tanszékvezető:

Dr. Nagy Judit r. ezredes 
rendőrségi tanácsos, egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 3. emelet 323.

Titkárság:

Oktatási Központ 3. emelet 321.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432 9000/19-170
Mellék: 19-170

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

Tantárgy kódja

Tantárgy neve

Oktató neve

INITE222

International and European Law Enforcement Cooperation

dr. Nagy Judit

INITM123

A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai

dr. Nagy Judit

INITM1510

Az Európai Unió kisebbségi és migrációs politikája

Dr. Sallai János

INITM154

Nemzetközi rendészeti együttműködés

dr. Nagy Judit

INITM156

Összehasonlító szervezettan

dr. Nagy Judit

INITM157, 
RARTB16,
RRETM01

Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban

dr. Fachet Gergő

NKEHT030105

Általános szociológia (Szociológiai alapismeretek)

dr. Fachet Gergő, Dr. Kovács Tamás

RARTB03

Nemzetközi és EU jog

dr. Nagy Judit, dr. Fachet Gergő

RARTB05

Rendészeti szociológia

dr. Fachet Gergő, Dr. Kovács Tamás

RARTB07

Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás

dr. Fachet Gergő

RARTB07E

Mediation, Restorative justice

 

RARTB16E

Hate Crime: Fight against Crime and Crime Prevention in the European Union

 

RARTB18

Nemzetközi és EU jog (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés)

dr. Nagy Judit

RARTB18A

International and EU law studies (Police and judicial cooperation in criminal matters)

dr. Nagy Judit

RARTM04

Nemzetközi összehasonlító szervezettan

dr. Nagy Judit

RARTM11

Nemzetközi rendészeti együttműködés

dr. Nagy Judit

RJITB05

Nemzetközi rendészet

dr. Nagy Judit, dr. Fachet Gergő

RNETB02

Nemzetközi rendészet b.

dr. Nagy Judit

RJITO01

Szabálysértési jog

Dr. Hollán Miklós, dr. Fachet Gergő

RNETB03

Az Európai elfogatóparancs és átadási eljárás

dr. Fachet Gergő

RNETB04

Korrupciós bűncselekmények: nemzeti és nemzetközi megközelítésben

Dr. Hollán Miklós

RNETB05

Transznacionális bűncselekmények

Dr. Hollán Miklós

RNETM01

International and European Law Enforcement Cooperation

dr. Nagy Judit

RNETM31

A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai

dr. Nagy Judit

 

Konzultációs időpontok: előzetes egyeztetés alapján

A tanszék története:

A Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék a Rendészettudományi Kar egyik legújabb tanszékének tekinthető, mivel 2018. július 1-i hatállyal jött létre. A Tanszék ellátja az Egyetem karain a nemzetközi rendészeti jog, a nemzetközi és uniós rendészeti, bűnüldözési együttműködés területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat.

A Tanszék kutatásokat végez a profiljához kapcsolódó diszciplínák témakörében, támogatja és segíti a hallgatók tudományos tevékenységét. A Tanszék más országok rendészetének megismerése és összehasonlító jellegű tudományos vizsgálata mellett végzi a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztését.