Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék - Rólunk

Tanszékvezető:

Dr. Nagy Judit r. ezredes 
rendőrségi tanácsos, egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 323.

Titkárság:

Oktatási Központ 3. emelet 344.
Telefon: +36-1-432 9000/19-183
Mellék: 19-183

Baksai Éva
tanszéki adminisztrátor

E-mail: baksai.eva@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

Tantárgy kódja Tantárgy neve Oktató neve
INITE222 International and European Law Enforcement Cooperation dr. Nagy Judit
INITM123 A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai dr. Nagy Judit
INITM1510 Az Európai Unió kisebbségi és migrációs politikája Dr. Sallai János
INITM154 Nemzetközi rendészeti együttműködés dr. Nagy Judit
INITM156 Összehasonlító szervezettan  
INITM157,
RARTB16,
RRETM01
Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban dr. Fachet Gergő
NKEHT030105 Általános szociológia (Szociológiai alapismeretek) Dr. Tarján Gábor
RARTB03 Nemzetközi és EU jog dr. Nagy Judit, dr. Fachet Gergő
RARTB05 Rendészeti szociológia Dr. Tarján Gábor
RARTB07 Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás  
RARTB07E Mediation, Restorative justice  
RARTB16E Hate Crime: Fight against Crime and Crime Prevention in the European Union  
RARTB18 Nemzetközi és EU jog (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés) dr. Nagy Judit
RARTB18A International and EU law studies (Police and judicial cooperation in criminal matters) dr. Nagy Judit
RARTM04 Nemzetközi összehasonlító szervezettan  
RARTM11 Nemzetközi rendészeti együttműködés dr. Nagy Judit
RJITB05 Nemzetközi rendészet dr. Nagy Judit, dr. Fachet Gergő
RJITO01 Szabálysértési jog Dr. Hollán Miklós, dr. Fachet Gergő
RRETB06 A bűn (film)esztétikája Dr. Tarján Gábor
RRETB07 A bűnirodalom rendőrei, rendőrségei és a történelmi felelősség Dr. Tarján Gábor
RRETB08 Megszépített valóságok: az emlékezetpolitika útvesztőjében Dr. Tarján Gábor

Konzultációs időpontok: előzetes egyeztetés alapján

A tanszék története:

A Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék a Rendészettudományi Kar egyik legújabb tanszékének tekinthető, mivel 2018. július 1-i hatállyal jött létre. A Tanszék ellátja az Egyetem karain a nemzetközi rendészeti jog, a nemzetközi és uniós rendészeti, bűnüldözési együttműködés területéhez kapcsolódó tantárgyak oktatási feladatait, és az ehhez kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat.

A Tanszék kutatásokat végez a profiljához kapcsolódó diszciplínák témakörében, támogatja és segíti a hallgatók tudományos tevékenységét. A Tanszék más országok rendészetének megismerése és összehasonlító jellegű tudományos vizsgálata mellett végzi a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok fejlesztését.