Nyomozáselméleti Tanszék oktatói

Dr. Mészáros Bence r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
nemzetközi dékánhelyettes

1083 Budapest, Üllői út 82.
NKE Oktatási Központ, III. em. 331.
Telefon: +36-1-432-9075, +36-1-432-9000/19-201
Mellék: 19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A határon átnyúló szervezett bűnözés
 • A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai
 • A magánnyomozás szabályozása és jogi korlátai
 • A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei
 • A szervezett bűnözés története
 • A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai
 • Bizonyításelmélet
 • Bűnügyi hírszerzés kriminalisztikája
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben
 • Kriminalisztika a tárgyalóteremben
 • Kriminalisztika-elmélet
 • Kriminalisztikai ismeretek
 • Kriminálstratégia
 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2. 
 • Magánnyomozás
 • Okos életkörülmények
 • Szakértői tevékenység jogi keretei
 • Undercover Policing

Kutatási területei:

 • Kriminálstratégia;
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben;
 • Titkosszolgálati eszközök a bűnüldözésben;
 • Magánnyomozás.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10015234

Konzultációs időpontok: minden hétfőn 14.00-16.00 óra között (NKE Oktatási Központ, III. em. 331. sz. iroda)

Dr. Anti Csaba László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos, mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: anti.csaba.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Kriminalisztikai ismeretek
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási alapismeretek

Kutatási területei: személyleírás, bűnügyi adatkezelés, egyes krimináltaktikai módszerek, rendészettörténet

MTMT:

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Tirts Tibor r. alezredes
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111.
Telefon: +36-1-432-9000/19-292
Mellék:19-292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Kriminalisztikai Ismeretek

Kutatási területei: Egységes Segélyhívó Rendszer és Tevékenység-irányítás, egyes krimináltaktikai módszerek

MTMT:

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000 /19-245
Mellék: 19-245
E-mail: matyas.szabolcs@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.,
 • Krimiáltaktika 2
 • Kriminálföldrajz
 • Nyomozásirányítás- és vezetés
 • Rendészeti elemző-értékelő munka
 • Vagyonvisszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései
 • Prediktív rendészet
 • Bűnelemzés
 • Alkohol, drogok és egyes mérgezések bűnügyi vonatkozásai
 • A bűnüldözés földrajza,

Kutatási területei:

 • Bűnözésföldrajz
 • Szociálgeográfia
 • Turizmus és biztonság

MTMT:

Konzultációs időpontok: Minden szerda 12.00 és 14.00 óra között

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy
tanársegéd

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111. 
Telefon: +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-292
Mellék: 19-292
E-mail: petretei.david@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kriminalisztika-elmélet,
 • Krimináltaktika 1.,
 • Krimináltaktika 2.,
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése,
 • Krimináltaktikai ismeretek,
 • Kriminalisztikai ismeretek

Kutatási területei:

 • daktiloszkópia,
 • kriminalisztikai bizonyításelmélet,
 • tömegszerencsétlenségek áldozatazonosítása (DVI),
 • a vérnyom-elemzés,
 • a bűnügyi helyszínelés

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048590

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban a tanszéki irodában.

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Szent György Szakkollégium jogi igazgató
NKE RTK Kari Tanács Tag
NKE SE Rendészeti Kutyás Szakosztály szakmai vezető

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 108. sz. iroda
Telefon: +36-1-32-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Vagyon-visszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései
 • A fogvatartási hely kriminalisztikája
 • Szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában
 • A bv. intézetek kriminalisztikája testközelben
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási alapismeretek

Kutatási területei:

 • szolgálati kutyák alkalmazása
 • a büntetés-végrehajtás és a kriminalisztika
 • fogva tartással kapcsolatos kártérítés

MTMT:

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen