Nyomozáselméleti Tanszék oktatói

Dr. Mészáros Bence r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
nemzetközi dékánhelyettes

1083 Budapest, Üllői út 82.,
NKE Oktatási Központ, III. em. 331.
Telefon: +36-1-432-9075
Mellék: 19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A határon átnyúló szervezett bűnözés
 • A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai
 • A magánnyomozás szabályozása és jogi korlátai
 • A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei
 • A szervezett bűnözés története
 • A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai
 • Bizonyításelmélet
 • Bűnügyi hírszerzés kriminalisztikája
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben
 • Kriminalisztika a tárgyalóteremben
 • Kriminalisztika-elmélet
 • Kriminalisztikai ismeretek
 • Kriminálstratégia
 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2. 
 • Magánnyomozás
 • Okos életkörülmények
 • Szakértői tevékenység jogi keretei
 • Undercover Policing

Kutatási területei:

 • Kriminálstratégia;
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben;
 • Titkosszolgálati eszközök a bűnüldözésben;
 • Magánnyomozás.

MTMT:

Konzultációs időpontok: minden hétfőn 14.00-16.00 óra között (NKE Oktatási Központ, III. em. 331. sz. iroda)

Dr. Anti Csaba László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos, mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.,
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: anti.csaba.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Kriminalisztikai ismeretek

Kutatási területei: személyleírás, bűnügyi adatkezelés, egyes krimináltaktikai módszerek, rendészettörténet

MTMT:

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Tirts Tibor r. alezredes
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.,
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111.
Telefon: 06 1 432-9000/19-292
Mellék:19-292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Kriminalisztikai Ismeretek

Kutatási területei: Egységes Segélyhívó Rendszer és Tevékenység-irányítás, egyes krimináltaktikai módszerek

MTMT:

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
adjunktus

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.,
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 108.
Telefon: +36-1-432-9000 /19245
Mellék: 19-245
E-mail: matyas.szabolcs@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.,
 • Krimiáltaktika 2
 • Kriminálföldrajz
 • Nyomozásirányítás- és vezetés
 • Rendészeti elemző-értékelő munka
 • Vagyonvisszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései
 • Prediktív rendészet
 • Bűnelemzés
 • Alkohol, drogok és egyes mérgezések bűnügyi vonatkozásai
 • A bűnüldözés földrajza,

Kutatási területei:

 • Bűnözésföldrajz
 • Szociálgeográfia
 • Turizmus és biztonság

MTMT:

Konzultációs időpontok: Minden szerda 12.00 és 14.00 óra között

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy
tanársegéd

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.,
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111. 
Telefon: +36-1-432-9194
Mellék: 19-292
E-mail: petretei.david@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Kriminalisztika-elmélet,
 • Krimináltaktika 1.,
 • Krimiáltaktika 2.,
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése,
 • Krimináltaktikai ismeretek

Kutatási területei: daktiloszkópia, kriminalisztikai bizonyításelmélet

MTMT:

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban a tanszéki irodában.

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd
NKE RTK Szent György Szakkollégium jogi igazgató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42., Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 108. sz. iroda;
Telefon: 432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: frigyer.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Vagyon-visszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései
 • A fogvatartási hely kriminalisztikája
 • Szolgálati kutya a rendvédelmi szervek szolgálatában

Kutatási területei:

 • szolgálati kutyák alkalmazása
 • a büntetés-végrehajtás és a kriminalisztika
 • fogva tartással kapcsolatos kártérítés

MTMT:

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen