Rendészeti Jogi és Igazgatási Tanszék

Titkárság:

Oktatási Központ III. emelet 321.
Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: rjogi@uni-nke.hu, rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

Tanszékvezető:

Dr. Nagy Judit r. ezredes PhD
rendőrségi tanácsos, egyetemi docens

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: nagy.judit@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Szabálysértési jog
 • Nemzetközi és EU jog
 • Nemzetközi rendészeti együttműködés
 • International and European Law Enforcement Cooperation
 • A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai

Idegennyelv ismeret: angol

Oktatók:

Dr. habil. Balla Zoltán PhD
egyetemi docens, főiskolai tanár

Telefon: 06-1-432-9000/19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1., 2.
 • Jogi ismeretek
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Idegennyelv ismeret: angol, német

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató

Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Rendészeti civiljog

Idegennyelv ismeret: német

Dr. Buzás Gábor r. alezredes PhD
adjunktus, rendőrségi tanácsos

Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1., 2.
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere

Idegennyelv ismeret: cseh, eszperantó

dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 06-1-432-9000/19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Emberi jogok
 • Jogi ismeretek

Idegennyelv ismeret: angol

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1., 2.
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Idegennyelv ismeret: német

dr. Simon Attila r. ezredes
mesteroktató

Telefon: 06-1-432-9000/19-170, 19-117
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Szabálysértési jog
 • Rendészeti igazgatás
 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabálysértések

dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
szaktanár

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Igazgatásrendészeti jog
 • Igazgatásrendészeti jogi specializáció
 • Szabálysértési jog

Dr. Hollán Miklós PhD
egyetemi docens

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Büntetőjog
 • Szabálysértési jog

Idegennyelv ismeret: angol

dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: matyas.melinda@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Szabálysértési jog

Idegennyelv ismeret:angol

Prof. Dr. Finszter Géza DSc
kutatóprofesszor

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: geza.finszter@bm.gov.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • Rendészeti szervek működésének jogi alapjai (ML)

Idegennyelv ismeret: francia, orosz

Külső oktatók:

dr. Pánczél Eta ny. r. alezredes
adjunktus

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: panczel.etelka@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

 • Jogi ismeretek
 • Emberi jogok

Idegennyelv ismeret: orosz

Dr. habil. Bodonyi Ilona
főiskolai docens

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: bodonyi.ilona@uni-nke.hu
Oktatott tantárgy:

 • Az EU kisebbségi és migrációs politikája (ML)
 • Gyűlölet-bűncselekmények: bűnüldözés és bűnmegelőzés az Európai Unióban
 • Tudományos kutatásmódszertan
 • The Police int he Society and int he Social Sciences
 • Minority and migration politics of the EU

Idegennyelv ismeret: angol, német, orosz