Rendvédelmi Tagozat

Rendvédelmi Tagozat

Parancsnok:

dr. Simon Attila r. ezredes
rendőrségi tanácsos, intézetvezető

Parancsnok helyettes:

Kallós András r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

Kollégium épület földszint 10.
Telefon: 432-9136
BM: 19-169
E-mail: kallos.andras@uni-nke.hu

Titkárság:

Kollégium épület földszint 11.
Telefon: 432-9148
BM: 19-216
E-mail: rendvedelmi.tagozat@uni-nke.hu

Németh Ilona
intézeti adminisztrátor
E-mail: nemeth.ilona@uni-nke.hu

Rendészeti kiképzők:

Cserhalmi Pál r. őrnagy
évfolyamparancsnok

Kollégium épület V. emelet 531.
Telefon: 432-9000/19-122
BM: 19-122
E-mail: cserhalmi.pal@uni-nke.hu

Lőrincz Kornél r. őrnagy
évfolyamparancsnok

Kollégium épület II. emelet 231.
Telefon: 432-9000/19-118
BM: 19-118
E-mail: lorincz.kornel@uni-nke.hu

Szabó Andrea r. százados
évfolyamparancsnok

Kollégium épület IV. emelet 431.
Telefon: 432-9000/19-140
BM: 19-140
E-mail: szabo_andrea@uni-nke.hu

Albisi-Pánczél Mátyás r. törzszászlós
vezénylőzászlós, mb. évfolyamparancsnok

Kollégium épület III. emelet 331.
Telefon: 432-9000/19-358
BM: 19-358
E-mail: panczel.matyas@uni-nke.hu

Bánházi György r. főtörzsőrmester
évfolyamparancsnok-helyettes, segédkiképző

Kollégium épület földszint 5..
Telefon: 432-9000/19-435
BM: 19-165
E-mail: banhazi.gyorgy@uni-nke.hu

Gálik Gábor r. főtörzsőrmester
évfolyamparancsnok-helyettes, segédkiképző

Kollégium épület földszint 4.
Telefon: 432-9000/19-141
BM: 19-141
E-mail: galik.gabor@uni-nke.hu

Munkatársak:

Csorba Péter r. alezredes
logisztikai és szervezési szakreferens

Kollégium épület földszint 9.
Telefon: 432-9000/19-160
E-mail: csorba.peter@uni-nke.hu

A Rendvédelmi Tagozat parancsnoka a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője. Közvetlen elöljárója és munkahelyi vezetője a Dékán, általános helyettese a Tagozatparancsnok helyettes, akinek közvetlen alárendeltségébe tartoznak  az évfolyamparancsnokok, a vezénylőzászlós, valamint az intézeti adminisztrátor.

A Rendvédelmi Tagozat alapvető feladata, hogy a rendelkezésére álló szocializációs eszközökkel elvégezze a szolgálati érintkezés szabályai követelményeinek elmélyítését, biztosítsa döntéshozói képességekkel, alkalmazkodó-képességgel, intellektuális fegyelemmel rendelkező, a tiszti etikát és viselkedést ismerő, azt alkalmazni képes tisztjelöltek nevelését. Biztosítja a hallgatók alaki kiképzését, a szervezeti kúltúrára nevelést, a Kari nevelőmunka összehangolását, a hallgatók tanórán kívüli elfoglaltságainak tervezését és koordinálását, a rendészeti feladatok teljesítését, valamint a szakmai gyakorlatok koordinálását. Tervezi, szervezi az ügyeleti szolgálatot, szoros együttműködésben segíti a Hallgatói Önkormányzatot munkájának eredményes végzésében, valamint részt vesz a szálló működtetésében.