Oktatók

Dr. Szabó Andrea
pénzügyőr ezredes
tanszékvezető egyetemi docens

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 241.
Telefon: +36-1-432-9077; +36-1-432-9000/19-204
Mellék: 19-204
E-mail: szabo.andrea_2@nav.gov.hu

Oktatott tárgyak:

 • Vám- és adópolitika
 • Szabályzatismeret 1–2.
 • Szabályzatismeret (pny) 1–2.
 • Büntetőjogi ismeretek 1–2.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Szakmatörténet
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Integrált pénzügyőri ismeretek
 • A rendészeti képzés az EU-ban (NETK)
 • Tax and Customs as Regulatory Instrument in Economy (ERASMUS)
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helye és szerepe a rendészeti igazgatás területén (DI)

Kutatási területei: a rendészeti felsőoktatás nemzetközi dimenziói, a vám- és az adóhatóság története, nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021229  

Magasvári Adrienn
pénzügyőr alezredes
tanársegéd, tanszékvezető-helyettes

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 240.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-342
Mellék: 19-342
E-mail: magasvari.adrienn@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Jövedéki adójog 1–4.
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás (pny.) 1–4.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal időszerű feladatai (MA)
 • NAV szervek felsőszintű irányítása (MA)
 • Szakterületi vezetői ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Szabályzatismeret 1–2.

Kutatási területei: rendészeti igazgatás, emberi erőforrás-menedzsment.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10046488

Dr. Czene-Polgár Viktória
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 250.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-431
Mellék: 19-431
E-mail: polgar.viktoria@nav.gov.hu

Oktatott tárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás alapjai
 • Adójog 1–2.
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás 1–4. (pny.)
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog I.
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1-2.
 • Vámok és adók mint gazdaságszabályozó eszközök
 • Adójog és adóztatás 1-3.

Kutatási területei: Magyarország története 1945 után, a Rákosi-korszak rendészete és pénzügyi bűncselekményei.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10061494

Dr. Csaba Zágon pénzügyőr alezredes
adjunktus

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-202
Mellék: 19-202
E-mail: csaba.zagon@nav.gov.hu

Oktatott tárgyak:

 • Kockázatkezelési alapok
 • Kockázatkezelés elmélete (MA)
 • Kockázatkezelés, értékelés (MA)
 • Kockázatkezelés az EU-ban (MA)
 • Információforrások a kockázatkezelés terén 1–2. (MA)
 • Kockázatkezelést támogató alkalmazások 1–2. (MA)
 • A vám- és a nemzetközi szervezetek kapcsolata (MA)
 • Pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Adó- és pénzügyi nyomozói komplex ismeretek
 • Ellenőrzési szakismeretek
 • Kockázatelemzés a rendőrség bűnügyi tevékenységében (MA)
 • Határbiztonsági kockázatelemzés (RDI)
 • International co-operations of the revenue agencies (ERASMUS)
 • Kockázatkezelés a rendvédelem területén
 • Konténerbiztonság (KMDI)
 • Risk management in the EU (ERASMUS)

Kutatási területei: nemzetközi bűnügyi együttműködés, kockázatelemzés és -kezelés, bűnelemzés, határbiztonság, határigazgatás, kereskedelmi ellátási láncok biztonsága, kritikus infrastruktúra védelem.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029053

Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 240.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-119
Mellék: 19-119
E-mail: erdos.akos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Rendészeti vezetéselmélet
 • Intézkedés-módszertan (pny., vj.) 1–2.
 • Kábítószerismeret
 • Rendészeti ellenőrzés
 • Ellenőrzési szakismeret (MA)
 • Intézkedéstaktika 1–7.
 • Kábítószer-felderítés a NAV-nál

Kutatási területei: rendészeti igazgatás, addiktológia.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10059181

Miskolci Gábor pénzügyőr főtörzszászlós
kiképző

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-202
Mellék: 19-202
E-mail: miskolci.gabor@uni-nke.hu

Dr. Pajor Andrea
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 250.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-431
Mellék: 19-431
E-mail: pajor.andrea@nav.gov.hu

Oktatott tárgyak:

 • Adóigazgatás és adóeljárás alapjai
 • Adójog I.
 • Adójog II.
 • Ellenőrzés és hatósági eljárás az adóigazgatásban
 • Ellenőrzési szakismeretek ML2
 • Ellenőrzési komplex ismeretek
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 2.

Kutatási területei: adóigazgatási eljárás, ellenőrzés az adóigazgatásban.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10068389

Dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-202
Mellék: 19-202
E-mail: potoczki.zoltan@nav.gov.hu; potoczki.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Jövedéki adójog 1–4.
 • Jövedéki és adójog 1–2. (pny)
 • Adóztatás 1–3.
 • Adóztatás (pny.) 1–4.
 • Gazdasági szakismeret 1.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban

Kutatási területei: jövedéki adó.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033156

Dr. Suba László pénzügyőr alezredes
tanársegéd

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 247.

Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-249
Mellék: 19-249
E-mail: suba.laszlo@nav.gov.hu; suba.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Vámjog és vámeljárás 1–5.
 • Vámjog gyakorlat
 • Külkereskedelem-technika
 • Külkereskedelem-technika és logisztika 1–2.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1–3.
 • NAV informatika 1–2.
 • NAV informatika (pny.)
 • A vám és a nemzetközi szervezetek kapcsolata
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • NAV szervek nemzetközi együttműködése (MA)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Integrált vámigazgatás a határon (MA)

Kutatási területei: rendészeti kommunikáció, vámjog.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033163

Dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
ktatási Központ II. emelet 247.

Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-249
Mellék: 19-249
E-mail: szendi.antal@nav.gov.hu

Oktatott tárgyak:

 • Szakmatörténet
 • Vámjog és vámeljárás 1–5.
 • Vámjog és külkereskedelmi technika 1–3.
 • Vám- és adópolitika
 • Gazdasági szakismeret 1–3.
 • Gazdasági szakismeretek (pny.) 1–4.
 • Vám- és jövedéki ellenőrzés a gyakorlatban
 • Vámellenőrzés a gyakorlatban – Záhonytól Brüsszelig
 • Régiségismeret
 • Vám- és pénzügyőri szakmatörténet
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.
 • Adó- és pénzügyi nyomozói szakmatörténet
 • Felszámolási és végrehajtási ismeretek
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog 2.
 • Végrehajtási eljárás
 • Vámjog gyakorlat
 • Integrált vámigazgatás a határon (MA)

Kutatási területei: az Európai Unió vámjogának fejlődése, Magyarország uniós csatlakozásának előkészítése, a csatlakozás hatása a magyar vámrendszerre.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10039197

Zsámbokiné dr. Ficskovszky Ágnes pénzügyőr alezredes
mesteroktató

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 240.
Telefon: +36-1-432-9078; +36-1-432-9000/19-119, 19-342
Mellék: 19-119, 19-342
E-mail: zsambokine.ficskovszky.agnes@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

 • Áru- és vegyvizsgálat
 • Vámtarifa és áruismeret 1–4.
 • Vámtarifa 1–2.
 • Vámtarifa gyakorlat
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal speciális feladatainak ellátása
 • Nemzetközi adójog és uniós vámjog 1¬–2.
 • Integrált pénzügyőri ismeretek (pny.)
 • Integrált pénzügyőri ismeretek 1–2.

Kutatási területei: vámjog, vámtarifa.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033164