Tudományos Diákkör TDK

A Kari TDK programja, tagozati beosztása - pdf letöltése
 

Felhívás a 2018. évi Kari TDK-ra pdf letöltése

Leadási határidő: 2018. március 23. (péntek)

Az elkészült dolgozatot 1 db nyomtatott, fűzött példányban kell leadni Viskiné Tornyos Gabriella tudományos referensnél az Oktatási Épületben (III. em. 328. szoba), valamint Word és PDF formátumban is elküldeni Dr. Szabó Csaba r. őrnagy, KTDT elnök részére a szabo.csaba@uni-nke.hu címre. A dokumentumok neveként a szerző nevét kell megadni (pl. Minta György.doc és Minta György.pdf).

Az elkészült rezüméket a meghatározott terjedelemben (min. 500, max. 2500 karakter szóközökkel, nyelvenként) a leadás időpontjáig bezárólag magyar és angol nyelven, a megküldött mintákat használva, e-mailben kell elküldeni az szabo.csaba@uni-nke.hu címre. A dokumentumok neveként a szerző nevét kell megadni és a rezümé szót, a nyelv megjelölésével (pl. Minta György Rezümé HUN.doc és Minta György Rezümé ENG.doc). Az angol nyelvű rezümé fordításának ellenőrzéséhez kérelemre segítséget nyújt az Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ.

A konzulensi nyilatkozatot 1 példányban a konzulens aláírásával kell a pályamunkával egyidejűleg leadni.

Az elektronikus leadásnál tehát 4 dokumentumot kell küldeni:

  1. dolgozat PDF formátumban; 
  2. dolgozat Word formátumban; 
  3. magyar rezümé Word formátumban; 
  4. angol rezümé Word formátumban.

Választható tagozatok listája

Letölthető dokumentumok


Tudnivaló  az OTDK-n részt vett és helyezést elért hallgatók pályamunkájának szakdolgozatként való elfogadásához:

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

5. számú melléklet
11. pontja szerint:
"A hallgató az Országos Tudományos Diákköri Konferencián I-III. helyezést, illetve különdíjat elért egyszerzős dolgozata védés nélkül, jeles bírálati javaslattal szakdolgozat/diplomamunkaként a Záróvizsga Bizottság elé terjeszthető, amennyiben a témát a szakfelelős szakdolgozat/diplomamunka témaként befogadta és az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. "

Egyéb kérdéssel, kérem forduljanak a Tanulmányi Osztályhoz.

RTK TDT

Konzulensi nyilatkozat
Word letöltése
Nevezési lap a 2018 tavaszi TDK-ra
Word letöltése
Felhívás a 2018. évi tavaszi Kari TDK-ra
PDF letöltése
KTDK Tagozati beosztás 2018.04.25.pdf
PDF letöltése