Közszolgálat és pszichológia

Ötödik alkalommal rendezte meg ezzel a címmel szokásos éves konferenciáját a Rendészettudományi Kar Magatartástudományi és Módszertani Tanszéke június végén.

Nagy az érdeklődés, szerintem azért, mert van egy tendencia, hogy a 21. század a technika mellett a humán tudományok évszázada lesz – mondta dr. Janza Frigyes r. vezérőrnagy, az NKE Fenntartói Testületének tagja. Az egyetemi integráció során cél volt az is, hogy a rendőrtisztképzésben nagyobb figyelem irányuljon a humán tudományokra. A most kibocsátandó hallgatók 2060 körül mennek nyugdíjba, ki tudja, milyen lesz akkor a világ, erre kellene felkészíteni őket – fogalmazott Janza Frigyes.

A tanszék sajátja az interdiszciplinaritás – mondta dr. Hegedűs Judit tanszékvezető. A magatartástudomány humán aspektusaival foglalkoznak, és fontos terület a kompetenciák fejlesztése – tette hozzá. Főleg a mesterképzésben ezért tréningeket is tartanak. Ami a tanszék kutatási portfólióját illeti: képzést támogató kutatásokat folytatnak, például arról, hogy hogyan válhat az osztályfőnöki rendszer mentorálássá, illetve hogy milyen elvárások vannak a rendvédelmi szervek részéről. A rendészeti kutatások kiemelt témája az alapkompetenciák és a motiváció, a motiválás kérdése. A Nemzeti Védelmi Szolgálattal (NVSZ) közös kutatás azt vizsgálja, hogyan vélekedik az állomány a korrupcióról, hogyan éli meg az NVSZ működését. Hegedűs Judit említést tett a gyermekvédelmi és a börtönkutatásokról, valamint a kar oktatói számára rendszeresen tartott oktatásmódszertani képzésről.  

Mára az internet, az online tér felülírta a tekintélytiszteletet, a poroszos fegyelmet – állapította meg Tari Annamária. A pszichológus a rendészet és a Z generáció kapcsolatáról szólva azt mondta: a ma egyetemre jelentkező fiatalok látszólag agresszívabbak, öntörvényűbbek, a valóság azonban az, hogy egyre szorongóbbak. A felfokozódott médiahasználat, a multitasking, a megosztott figyelem következménye, hogy mindössze 20 percig képesek összpontosítani egy tevékenységre. Tari Annamária szerint a változás másik oka az úgynevezett helikopter-szülők megjelenése, vagyis azoké, akik a fiatal felnőttet gyerekként kezelik.  Hiteles tekintélyszemélynek kell lenni, ezzel közelíthető meg a Z generáció – vonta le a következtetést a pszichológus.

A délelőtti plenáris előadások során olyan szakemberek szólaltak meg, akik a rendészet humánspecifikus oldalával ismertették meg a hallgatóságot. A délutáni workshopok keretein belül lehetőség nyílt a közös eszmecserére a tanszék munkatársainak és együttműködő partnereinek – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekvédelmi Szakosztály – segítségével.

Szöveg: Suba László  

Fotó: Bodó Pál