NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztály

Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztálya tevékenységét az intézetvezető feladatszabása, irányítása és szakmai felügyelete alapján végzi. A Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztály feladatai különösen:

 • minden olyan, a hallgatók ügyeivel kapcsolatos igazgatási, ügyviteli és nyilvántartási feladat ellátása, amelyet jogszabály, illetve egyetemi szabályzatok, valamint a dékán, az oktatási dékánhelyettes és az intézetvezető a hatáskörébe utal;
 • a záróvizsgákkal kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása;
 • a tanszéken folyó oktatói, kutatói tevékenység ellátása és összehangolása;
 • a tanszék által oktatott tantárgyak struktúrájának, valamint tantárgyi programjainak fejlesztése;
 • a Neptun Szabályzatban megadott feladatok ellátása;
 • a beiskolázással kapcsolatos oktatási börzéken a jelentkezők tájékoztatása;
 • az intézet hallgatóinak beiskolázásától az oklevél megszerzéséig a hallgatók tanulmányi és szociális ügyeinek intézése, nyilvántartása;
 • az oktatás minőségének garantálása;
 • oktatással, kutatással kapcsolatos pályázati lehetőségek kihasználása;
 • szakdolgozatok gondozása, témavezetés koordinálása;
 • szükség szerint ügyintézés idegen nyelven;
 • gondoskodik a tananyagok tanterv szerinti legkorszerűbb tartalmáról;
 • a felvételi eljárás adminisztrációs teendőinek végrehajtása, a pótfelvételi eljárás (amennyiben meghirdetésre kerül) lebonyolítása;
 • a beiskolázással kapcsolatos oktatási börzéken a jelentkezők tájékoztatása;
 • közreműködik az intézmény féléves órarendjének kialakításában;
 • részt vesz a vizsgaidőpontok meghatározásában;

A Katasztrófavédelmi Oktatásszervezési Osztály munkája során együttműködik a Kar oktatási-kutatási és funkcionális szervezeti egységeivel, a kari és egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, valamint kapcsolatot tart és a tevékenységi körébe tartozó kérdésekben együttműködik a katasztrófavédelmi szervek személyügyi és egészségügyi szervezeti egységeivel.

További információ: https://kvi.uni-nke.hu/intezetunkrol/szervezeti-felepites/oktatasszervezesi-osztaly