NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Alumni fotópályázat

„Mesélő képek” fotópályázat

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja „Mesélő képek” címmel fotópályázatot hirdet a Kar Alumni tagjai részére.

A fotópályázatra olyan fényképeket várunk, amelyek az alma materrel kapcsolatos élményeket, emlékeket idéznek fel.

 

A pályázati feltételek:

Beküldési határidő: 2024. május 31-én 23:59 óra

 

Beküldési cím: fotopalyazat.rtk@uni-nke.hu

Egyéb tudnivalók:

 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (továbbiakban: Szervező) által meghirdetett fotópályázat.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati kiírást;
 • A fotót kérjük címmel ellátni, valamint azt maximum 500 karakter terjedelemű szöveggel bemutatni.
 • A fotóknak JPG fájl formátumúnak, maximum 25 MB fájlméretűnek, valamint 4:3 képarányúnak kell lennie.
 • A mesterséges intelligencia által készített és javított fotók nem vehetnek részt a pályázaton.
 • A pályázó a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével járulhat hozzá ahhoz, hogy a nevét, a beküldött, általa készített fényképet és annak címét az Egyetem honlapján és social media felületein (Facebook, Instagram, Tik-Tok) közzétegye.
 • A Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik a Fotópályázatra benyújtott fénykép tartalmáért. A pályázók fényképeik beküldésével kijelentik és garantálják, hogy szerzőként minden szerzői jogot és tulajdonjogot birtokolnak. Fényképeket csak akkor lehet beküldeni, ha a fényképek kizárólag a Pályázó munkái, és nem sértik harmadik fél szellemi tulajdonjogát. A Szervező kizárja felelősségét a Pályázók által a Fotópályázatra benyújtott alkotások által okozott szerzői és szellemi tulajdonjogok megsértéséért.
 • Amennyiben a beküldött fényképek harmadik személyek szerzői vagy egyéb tulajdonjogát sértik, a Pályázó teljes mértékben felelős az ebből eredő követelésekért, és kártalanítja a Szervezőt az esetleges követelésekkel szemben. A Szervező a jogsértésért való felelősségét a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
 • A Fotópályázatra beküldött fotók nem tartalmazhatják a következők egyikét sem:

          o a Pályázótól eltérő harmadik fél szerzői jogi védelem alatt álló alkotása;
          o iparjogvédelmi oltalom alatt álló mű (pl. védjegy, festmény, film, minta);
          o olyan állítások, fényképek vagy egyéb tartalom, amely valótlan, félrevezető vagy a valós tényeket hamisan mutatja be, vagy amely sérti mások személyiségi jogait, illetve harmadik személyek vagy a Szervező jogait sértheti;
          o reklám, illetve vízjel;
          o olyan tartalom, amely bármilyen módon sértő, illetlen, szexuális jellegű, pornográf, sértő, erőszakos vagy illegális, politikai jellegű, bármilyen módon diszkriminatív, gyűlöletkeltő, rasszista stb.

 • Ha a fényképen a pályázón kívül más személy(ek) látható(k), a Pályázó szavatolja, hogy az ilyen személy(ek) hozzájárulásával rendelkezik a fénykép készítéséhez és közzétételéhez.

 

Díjazás:

 • Az első három legjobbnak ítélt pályázó elismerő oklevelet és könyvjutalmat kap, akik műveit további 15 kiemelkedő versenyfotóval együtt az Alumni Fesztivál keretén belül, 2024. augusztus 29-én bemutatjuk.
 • A nyertes pályázókat a megadott e-mail címükön 2024. július 1-ig értesítjük.

 

A pályázattal összefüggő hozzájáruló nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/hozzajarulo-nyilatkozat-rtk-fotopalyazat-20240325.docx  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a fotopalyazat.rtk@uni-nke.hu e-mail címen lehet.

Sok sikert és kreativitást kívánunk!  

 

 

Fotopalyazat_felhivas.pdf
PDF letöltése
Hozzajarulo_nyilatkozat_RTK_Fotopalyazat.docx
Word letöltése