NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Bevándorlási Tanszék oktatói

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 332.
Telefon: +36-1-432-9011, +36-1-432-9000/19-187
Mellék: 19-187
E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Szakmatörténet
 • Szakmatörténet gyakorlat
 • Migrációelmélet
 • Migrációelmélet gyakorlat
 • Idegenjog
 • Idegenrendészet elmélete
 • Külföldi a bűnüldözésben
 • Migráció rendszertan
 • Migráció rendszertani gyakorlat
 • Állampolgársági jog és igazgatás
 • Krimmigráció
 • Állampolgársági jog 1-2.

Kutatási területei: Az idegenjog evolúciója és fejlesztési lehetőségei, a katonai büntetőjog fejlesztési irányai, a rendészet büntető eljárásjogi fejlesztési lehetőségei, a kriminalisztikai azonosítás elmélete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016711

Dr. Szuhai Ilona r. alezredes
adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 244.
Telefon: +36-1-432-9000/19-124
Mellék: 19-124
E-mail: szuhai.ilona@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Idegenrendészet 1-4.
 • Migráció Európa peremén
 • Európai migrációs politika
 • Szabad mozgás és tartózkodás joga
 • Harmadik országbeli állampolgárok igazgatása
 • Nemzetközi migráció
 • Idegenrendészeti repetitórium

Kutatási területei: A migráció és a közigazgatás kapcsolata. A migráció jog- és intézményrendszere.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10039272

Klenner Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 247.
Telefon: +36-1-432-9000/19-248
Mellék: 19-248
E-mail: klenner.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Menekültügy 1-4.
 • Migrációtörténet
 • A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban
 • Menedékjog
 • Menedékjogi igazgatás
 • Menedékjogi repetitórium

Kutatási területei: külföldiek integrációja, menedékjog, menekültügy.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033241

Vajkai Edina Ildikó r. százados
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 244.
Telefon: +36-1-432-9000/19-227
Mellék: 19-227
E-mail: vajkai.edina@uni-nke.hu 

Oktatott tantárgyai:

 • Szakmatörténet
 • Migrációelmélet
 • Interkulturális ismeretek
 • Migráció és biztonság
 • Biztonságpolitika és migráció

Kutatási területei: Migráció és biztonságpolitika, Franciaország bevándorlási politikája, másod- és harmadgenerációs bevándorlók helyzete.

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033290

dr. Mágó Barbara r. őrnagy
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 244.
Telefon: +36-1-432-9000/19-227
Mellék: 19-227
E-mail: mago.barbara@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Állampolgársági jog 1-2.
 • Híres magyarok – az állampolgárság megállapítása és az államérdekű honosítás speciális szabályai

Kutatási területei: állampolgársági jog története

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10079936