Bevándorlási Tanszék

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 332.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 245.
Telefon: +36-1-432-9024, +36-1-432-9000/19-219
Mellék: 19-219
E-mail: rtk_bat@uni-nke.hu

Pállya Alexandra r. százados
referens

E-mail: pallya.alexandra@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
Szakmatörténet Dr. Hautzinger Zoltán, Vajkai Edina Ildikó
Szakmatörténet gyakorlat  Dr. Hautzinger Zoltán
Migrációelmélet  Dr. Hautzinger Zoltán, Klenner Zoltán, Vajkai Edina Ildikó
Migrációelmélet gyakorlat  Dr. Hautzinger Zoltán
Idegenjog  Dr. Hautzinger Zoltán, Vajkai Edina Ildikó
Külföldi a bűnüldözésben  Dr. Hautzinger Zoltán
Idegenrendészet elmélete  Dr. Hautzinger Zoltán
Menekültügy 1.  Klenner Zoltán
A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban  Klenner Zoltán
Idegenrendészet 1.  Dr. Szuhai Ilona, Vajkai Edina Ildikó
Idegenrendészet 2., 3., 4.  Dr. Szuhai Ilona
Nemzetközi migráció  Dr. Szuhai Ilona
Migráció Európa peremén  Dr. Szuhai Ilona
Migráció és biztonság  Vajkai Edina Ildikó
Állampolgársági jog 1., 2. Dr. Mágó Barbara

Konzultációs időpontok: Előzetes elektronikus egyeztetést követően bármikor.

A tanszék története:

A Bevándorlási Tanszék a 2012/2013-as tanévtől indult rendészeti igazgatási szak, migrációs szakirány szakgazda tanszéke, működését Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék néven kezdte meg.

A migrációs szakirány kialakítása az akkori Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kezdeményezésére valósult meg. Racionális igény volt, hogy korunk migrációs kérdéseire válaszolni tudó szakemberek foglalkozzanak a migrációs feladatokkal. Ezzel párhuzamosan a migrációs képzés rendészeti felsőoktatásbeli elhelyezése a külföldiek igazgatásával és rendészetével kapcsolatos rendészeti, de nem rendőrségi feladatok elméleti és gyakorlati tudnivalóinak összefoglalását célozta. A migrációs képzés felsőoktatási alapképzésként való megjelenése nemzetközi tekintetben is egyedülállónak tekinthető, mivel a felsőoktatás más intézményeiben a tantárgyi programok nem nyújtanak a migráció egészét érintő komplex ismereteket.

A migrációs képzés akkreditálása civil szakirányként történt. Ezt a Hivatal speciális helyzete is magyarázta, hiszen a Hivatal a Belügyminisztérium alárendeltségében, sajátos rendészeti feladatokat ellátó szervezetként működött. Ekkor a Hivatal nem volt rendészeti szerv, ezért a migrációs képzés civil szakirányként indult, vagyis nem a hivatásos rendvédelmi (rendőri, büntetés-végrehajtási, pénzügyőri vagy katasztrófavédelmi), hanem speciális kormánytisztviselői (idegenrendészeti, menekültügyi és állampolgársági jogi ügyintézői) feladatokra készítette fel a hallgatókat.

Az Egyetemen és a Rendészettudományi Karon belül is új egységként működő tanszék a migrációval összefüggő diszciplínák általános oktatásának felelősévé vált, és bekapcsolódott más karok migrációt érintő oktatásába is. Legfontosabb küldetése az oktatói és kutatói munka megismertetése és elfogadtatása a migráció tudományán belül, továbbá elsődleges feladata a migráció jelenségének kutatása.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal elnevezése 2017-ben Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal lett, azonban az egységes migrációs szervezet történetében a legjelentősebb változás 2019. július 1-jén történt. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal elnevezése 2019. július 1. napján Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra változott. Továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jétől a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervként, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó rendőrségként működik tovább.

Az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott idegenrendészeti szervként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot (OIF) jelölte ki. Az OIF a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, amely ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

Az idegenrendészeti szerv:

  • ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt idegenrendészeti hatósági feladatokat,
  • ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt menekültügyi hatósági feladatokat,
  • ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt vízumhatósági, valamint útlevél-hatósági feladatokat,
  • végrehajtja a feladat- és hatáskörébe utalt nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat.

A tanszék működését az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) finanszírozza, hiszen a tanszék állandó munkatársait az OIF a saját személyi állományából vezényléssel biztosítja. Ezzel a megoldással az OIF egy speciális képzést támogat, melynek eredményeként olyan szakképzett és felkészült okleveles munkatársakat kap, akik a tanulmányaik befejezése után azonnal meg tudják kezdeni az érdemi munkát minden további felkészítési időszak nélkül. Az OIF a tanulmányok idejére ösztöndíjat és szakmai gyakorlatot nyújt a hallgatóknak, majd a diploma megszerzése után elhelyezkedést biztosít számukra minimum a képzés idejével azonos időtartamra. A hallgatók visszajelzései megerősítik, hogy ez az egyik oka annak, hogy a rendészeti igazgatás migrációs szakirányt egyre több hallgató első helyen jelöli meg és magas pontszámmal jelentkeznek erre a képzési formára.