NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
egyetemi docens

Titkárság:

Budapest VIII., Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 255.
Telefon: +36-1-432-9041, +36-1-432-9056, +36-1-432-9000/19-190
Mellék: 19-190
E-mail: 

Szőllősi Anita
tanszéki ügyviteli ügyintéző

E-mail: szollosi.anita@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Aktuális tantárgyak és kódjaik:

Tantárgy kódja

Tantárgy megnevezése

RBGVB01

A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 1.

RBGVB02

A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 2.

RBGVB03

Adat- és titokvédelem

RBGVB04

Bűnügyi együttműködés

RBGVB05

Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek

RBGVB06

Bűnügyi ismeretek

RBGVB07

Bűnügyi szolgálati ismeretek 1.

RBGVB08

Bűnügyi szolgálati ismeretek 2.

RBGVB09

Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.

RBGVB10

Gazdaságvédelmi ismeretek 1.

RBGVB13

Gazdaságvédelmi ismeretek 2.

RBGVB14

Gazdaságvédelmi közgazdaságtan (BÜA)

RBGVB15

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1.

RBGVB16

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2.

RBGVB17

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3.

RBGVB18

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 4.

RBGVB19

Gazdaságvédelmi szakismeretek 1.

RBGVB20

Gazdaságvédelmi szakismeretek 2.

RBGVB21

Gazdaságvédelmi szakismeretek 3.

RBGVB22

Gazdaságvédelmi szakismeretek 4.(BÜA)

RBGVB23

Humán információszerzés 1.

RBGVB24

Humán információszerzés 2.

RBGVB25

Nemzetbiztonsági ismeretek 1.

RBGVB26

Nemzetbiztonsági ismeretek 2.

RBGVB27

Nemzetbiztonsági ismeretek 3.

RBGVB28

Szakmatörténet

RBGVB29

Szakterületi (bűnügyi) vezetői ismeretek

RBGVB30

Technikai bűnügyi hírszerzés

RBGVB31

T-ellátmány gazdálkodás

RBGVB32

Titkos ügyiratkezelés 1.

RBGVB33

Titkos ügyiratkezelés 2.

RBGVB34

Titok és adatvédelem

RBGVB35

Bűnelemzési alapismeretek

RBGVB36

Bűnelemzés a modern bűnüldözésben

RBGVB37

Bűnügyi hírszerzés egykor és most

RBGVB38

Szakmai gyakorlat

RBGVB39

Kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági értékelései 1.

RBGVB40

Kihívások, kockázatok és fenyegetések nemzetbiztonsági értékelései 2.

RBGVB41

Vállalatgazdaságtan 1.

RBGVB42

Vállalatgazdaságtan 2.

RBGVB43

Társasági jog 1.

RBGVB44

Társasági jog 2.

RBGVB45

Szakmai gyakorlat-nyár

RBGVB46

Rendőrségi gazdálkodás

RBGVB47

Komplex szakmai záróvizsga 1. Büszolg.

RBGVB48

Komplex szakmai záróvizsga 2. Humán információszerzés

RBGVB49

Komplex szakmai záróvizsga 3. Gazdaságvédelmi ZV.

RBGVB50

Gazdaságvédelmi büntetőeljárások ítélkezési gyakorlata

RBGVB51

Jogok, kötelezettségek és a biztonság a virtuális térben

RBGVB52

A szellemi tulajdon védelme (Szab.vál.)

RBGVB53

Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása (Bü)

RBGVB54

Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai (Bü.)

RBGVB55

Gazdaságvédelmi szervek együttműködése

RBGVB56

A korrupció felderítése

RBGVB57

bűnügyi hírszerzés története

RBGVB58

Bűnügyi OSINT

RBGVB59

Bűnügyi hírszerzési alapismeretek

RBGVB60

Szervezett bűnözés

RBGVB61

Szakmatörténet 4éves képzésben

RBGVB62

Titkos ügyiratkezelés 1. 4éves képzésben

RBGVB63

Titkos ügyiratkezelés 2. 4éves képzésben

RBGVB64

T-ellátmány gazdálkodás 4éves képzésben

RBGVB65

Technikai bűnügyi hírszerzés 4éves képzésben

RBGVB66

Rendőrségi kockázatelemzés

RBGVB67

Rendőrségi gazdálkodás (4 éves képzésben)

RBGVB68

Szakmai gyakorlat 3 (160 órás) 4 éves képzésben

RBGVB69

Szakmai gyakorlat 4. (80 órás) 4 éves képzésben

RBGVB70

Bűnügyi hírszerzés egykor és most 2

RBGVB71

Bűnügyi hírszerzés egykor és most 3

RBGVB72

Híres bűnügyek felderítése

RBGVB73

Speciális bűnügyi hírszerző ismeretek

RBGVB74

Szabadon választható szakmai ismeretek - TECHINT a bűnügyi felderítésben

RBGVB75

Bűnügyi hírszerzés egykor és most 1

RBGVB76

Bűnügyi hírszerzés elemzési támogatása 1. (hírsz)

RBGVB77

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2. (BIASZ)

RBGVB78

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3. (BIASZ)

RBGVB79

Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. (BIASZ)

RBGVB80

Gazdaságvédelmi szakismeretek 2. (BIASZ)

RBGVB81

Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. (BIASZ) Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 4

RBGVB82

Infokommunikációs eszközök (kib)

RBGVB83

Információbiztonság alapjai (kib)

RBGVB84

Adatvédelmi ismeretek

RBGVB85

Infokommunikációs hálózatok és távközlési rendszerek (kib)

RBGVB86

Az információs társadalom világa

RBGVB87

A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői

RBGVB88

A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai

RBGVB89

Kibernyomozói munka terepen (Kib)

RBGVB90

Nyílt és titkos információgyűjtés kibertérben (kiber)

RBGVB91

Agresszió és szexuális devianciák a kibertérben KIB

RBGVB92

Vagyon- és szellemi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozás a kibertérben

RBGVB93

Pénzügyi bűncselekmények nyomozása a kibertérben

RBGVB94

Szervezett bűnözés a kibertérben

RBGVB95

Bűnügyi együttműködés

RBGVB96

Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.

RBGVB97

Gazdaságvédelmi közgazdaságtan

RBGVB98

Gazdaságvédelmi szakismeretek 4.

RBGVB99

Bűnügyi hírszerzési ismeretek 1.

RBGVB100

Bűnügyi hírszerzési ismeretek 2.

RBGVB101

Bűnügyi hírszerzési ismeretek 3.

RBGVB102

Bűnügyi szolgálati szakismeret 1.

RBGVB103

Vállalkozási és gazdálkodási ismeretek

RBGVB104

Bűnügyi ismeretek

RBGVB105

Bűnügyi elemző-értékelő alapismeretek

RBGVB106

Együttműködés a bűnügyi munkában

RBGVB107

Szakmai vezetői ismeretek

RBGVB108

Kiberbiztonsági szabályozások és szabványok

RBGVB109

Bevezetés a kiberbiztonság szakterületi ismereteibe

RBGVB110

Kiberbűnözés

RBGVB111

Digitális nyomrögzítés

RBGVB112

Szexuális devianciák és agrresszíó a kibertérben

RBGVB113

Bűnügyi hírszerzés elemzési támogatása 2. (hírsz)

RBGVB114

Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása (GNY.)

RBGVB115

Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai (GNY.)

RBGVB116

Gazdaságvédemi közgazdaságtan(BIA)

RBGVB117

Gazdaságvédelmi szakismeret 4 (BIA)

RBGVB118

A bűnügyi szakma története

RBGVB119

Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 4. (BIASZ)

RBGVB120

Humán eszközök a bűnügyi munkában 1.

RBGVB121

Humán eszközök a bűnügyi munkában 2.

RBGVB122

Infókommunikációs eszközök (inf.)

RBGVB123

Infókommunikációs hálózatok és távközlési rendszerek (inf.)

RBGVB124

Információbiztonság alapjai (inf.)

RBGVB125

Kibernyomozói munka terepen (inf)

RBGVB126

Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek (BÜASZ)

RBGVB127

Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek (BIASZ)

RBGVB128

Az információs társadalom világa (inf)

RBGVB129

Nyílt és titkos információgyűjtés kibertérben (inf)

RBGVB130

Agresszió és szexuális devianciák a kibertérben INF

RBGVB131

Gazdaságvédelmi ismeretek 1. (bü.)

RBGVB132

Korrupció nyomozása

RBGVB133

Rendőrségi kockázatelemzés

RBGVB134

Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 1

RBGVB135

Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 2

RBGVB136

Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 3

RBGVB137

Környezet bűncselekmények elleni nemzetközi és hazai felderítés

RBGVB138

Bankok biztonsága, védelmi megoldásai

RBGVB139

Kiberbűnözés elleni rendészeti fellépés

RBGVB140

Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai

RBGVB141

A csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása

RBGVB142

Kiberbűnözés elleni ismeretek komplex záróvizsga

RBGVB143

Informatikai nyomozó komplex záróvizsga

RBGVM01

Logisztika

RBGVM02

Statisztikai ismeretek

RBGVM03

Pénzügyi jog

RBGVM04

Nemzetbiztonsági ismeretek

RBGVM05

Bűnügyi vezetői ismeretek

RBGVM06

Rendőri, Bűnügyi és Gazdaságvédelmi szervek gazdálkodása

RBGVM07

Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányítása

RBGVM08

Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek időszerű feladatai

RBGVM09

Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek nemzetközi együttműködése.

RBGVM10

Kockázatelemzés a rendőrség bűnügyi tevékenységében

RBGVM11

Bűnelemzési ismeretek

RBGVM12

A felderítés módszertana 1.

RBGVM13

A felderítés módszertana 2.

RBGVM14

A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzési támogatása 1.

RBGVM15

A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzési támogatása 2.

RBGVM16

A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei

RBGVM17

A szervezett bűnözés gazdasági háttere

RBGVM18

A szervezett bűnözés kriminalisztikája 2.

RBGVM19

A szervezett bűnözés társadalomtudományi megközelítése

RBGVM20

A szervezett bűnözés története

RBGVM21

Rendőri szervek gazdálkodása

RBGVM23

Rendészeti Logisztika

RBGVS02

Korrupció gazdasági vetületei

RBGVS03

Rendvédelmi logisztika

RBGVS04

Az államháztartás ellenőrzési rendszere

RBGVS06

Költségvetési gazdálkodás és finanszírozás

RBGVS07

Bevezetés a szervezett bűnözés elleni küzdelem alapismereteibe

RBGVS08

A titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdései a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban

RBGVS09

A szervezett bűnözés elleni fellépés szervezeti rendszere

RBGVS10

A felderítést és bizonyítást támogató elemző-értékelő tevékenység

RBGVS11

Bűnügyi alapismeretek

RBGVS12

Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek

RBGVS13

Bűnügyi szolgálati ismeretek

RBGVS14

Bűnügyi vezetői ismeretek

RBGVS15

Bűnügyi együttműködés

RBGVS16

Gazdaságvédelmi ismeretek

RRKETB01

Kiberbűnözés és nyomozása

RRKETB02

Kiberbűnözés informatikai alapjai

RRKETB03

Etikus hekker a bűnüldözésben

RRKETB05

Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása

RKETS01

A csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása

2020. előtti tantárgyak és kódjaik:

A tantárgy neve A tantárgy kódja Oktató neve
A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 1. RBGVB01 dr. Németh Ágota r. alezredes
A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 2. RBGVB02 dr. Németh Ágota r. alezredes
A csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása RKETS01 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Kovács Zoltán
A felderítés módszertana 1. RBGVM12 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
A felderítés módszertana 2. RBGVM13 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
A felderítést és bizonyítást támogató elemző-értékelő tevékenység RBGVS10 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Németh Ágota r. alezredes
A kiberbűnözés büntetőjogi vetületi   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András
A kiberbűnözés kriminológiai vetületei   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András  
A korrupció felderítése RBGVB56 Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes
A számítógépes bűnözés és bűnüldözés fejlődése RKETB06 Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András  
A szellemi tulajdon védelme RBGVB52 Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
A szervezett bűnözés elleni fellépés szervezeti rendszere RBGVS09 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes
A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzési támogatása 1. RBGVM14 dr. Németh Ágota r. alezredes
A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzési támogatása 2. RBGVM15 dr. Németh Ágota r. alezredes
A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei RBGVM16 Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
A szervezett bűnözés gazdasági háttere RBGVM17 Dr. Barabás Andrea Tünde, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Dr. Faggyas Zoltán
A szervezett bűnözés kriminalisztikája 2. RBGVM18 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
A szervezett bűnözés társadalomtudományi megközelítése RBGVM19 dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, Lantos Mihály
A szervezett bűnözés története RBGVM20 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes
A titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdései a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban RBGVS08 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes
Adat-és titokvédelem RBGVB03 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes,  
Adatvédelmi ismeretek   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Agresszió és szexuális devianciák a kibertérben   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András
Az államháztartás ellenőrzési rendszere RBGVS04 külsős előadó
Az információs társadalom világa   Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos
Belügyi szervek gazdálkodásának általános és specifikus szabályai RBGVS05 külsős eladó
Bevezetés a szervezett bűnözés elleni küzdelem alapismereteibe RBGVS07 Dr. Szendrei Ferenc. r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, dr. Bodor László r. alezredes, Szűcs Bálint r. alezredes
Bűnelemzés a modern bűnüldözésben RBGVB36 dr. Németh Ágota r. alezredes
Bűnelemzési ismeretek RBGVM11 dr. Németh Ágota r. alezredes
Bűnelemzési alapismeretek RBGVB35 dr. Németh Ágota r. alezredes
Bűnügyi alapismeretek RBGVS11 Szűcs Bálint r. alezredes
Bűnügyi együttműködés RBGVS15 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi együttműködés RBGVB04 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek RBGVB05 dr. Simon Béla r. őrnagy, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, dr. Németh Ágota r. alezredes
Bűnügyi hírszerzés egykor és most BGVB37 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi hírszerzés egykor és most 1. RBGVB75 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes, 
Bűnügyi hírszerzés egykor és most 2. RBGVB70 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi hírszerzés egykor és most 3. RBGVB71 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi hírszerzés kriminalisztikája RBGVM24 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi hírszerzés története RBGVB57 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy
Bűnügyi hírszerzési alapismeretek RBGVB59 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Bűnügyi ismeretek RBGVB06 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi szolgálati ismeretek RBGVS13 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy
Bűnügyi szolgálati ismeretek 1. RBGVB07 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi szolgálati ismeretek 2. RBGVB08 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi szolgálati ismeretek 3. RBGVB09 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Bűnügyi vezetői ismeretek RBGVS14 Dr. Nyeste Péter r. őrnagy
Bűnügyi vezetői ismeretek (speciális) RBGVM05 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása RKETB05 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András  
Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása RBGVB53 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András Dr. Kovács Zoltán, dr. Németh Ágota r. alezredes
Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai RBGVB54 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai RKETB04  dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos Dr. Kovács Zoltán 
Etikus hekker a bűnüldözésben RKETB03 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Gazdaságvédelmi büntetőeljárások ítélkezési gyakorlata RBGVB50 Dr. Barabás Andrea Tünde, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes
Gazdaságvédelmi ismeretek RBGVS16 dr. Simon Béla r. őrnagy, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, dr. Németh Ágota r. alezredes
Gazdaságvédelmi ismeretek 1. RBGVB10 dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, Dr. Barabás Andrea Tünde
Gazdaságvédelmi ismeretek 2. RBGVB13 dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, Dr. Barabás Andrea Tünde
Gazdaságvédelmi közgazdaságtan RBGVB14 Dr. Hauber György
Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1. RBGVB15 Dr. Szekér Bernadett, Dr. Hauber György, Dr. Dombi Zsuzsa
Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2. RBGVB16 Dr. Szekér Bernadett, Dr. Hauber György Dr. Dombi Zsuzsa
Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3. RBGVB17 Dr. Szekér Bernadett, Dr. Hauber György, Dr. Dombi Zsuzsa 
Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 4. RBGVB18 Dr. Szekér Bernadett, Dr. Hauber György, Dr. Dombi Zsuzsa
Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. RBGVB19 dr. Simon Béla, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, Dr. Barabás Andrea Tünde
Gazdaságvédelmi szakismeretek 2. RBGVB20 dr. Simon Béla, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, Dr. Barabás Andrea Tünde
Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. RBGVB21 dr. Simon Béla, dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, Dr. Barabás Andrea Tünde
Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. RBGVB22 dr. Simon Bél dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes, Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, Dr. Barabás Andrea Tünde
Gazdaságvédelmi szervek együttműködése RBGVB55 Dr. Hauber György  
Híres bűnügyek felderítése RBGVB72  Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes 
Humán információszerzés 1.  RBGVB23 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Humán információszerzés 2. RBGVB24 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Infokommunikációs eszközök   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos Dr. Kovács Zoltán
Informatikai biztonság RKNIM01 Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr.. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Informatikai biztonság RKNIB05 Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Infokommunikációs hálózatok   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy Dr. Muha Lajos Dr. Kovács Zoltán
Információbiztonság alapjai   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Muha Lajos Dr. Kovács Zoltán
Jogi ismeretek (gazdasági jog, közigazgatási jog) RBGVS01 dr. Zsigmond Csaba r. c. alezredes
Jogok, kötelezettségek és a biztonság a virtuális térben RBGVB51 dr. Simon Béla r. őrnagy
Kiberbiztonság a kritikus infrastruktúrák vonatkozásában   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
Kibertér a nemzetközi és hazai jogban   Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy Dr.. Nagy Zoltán András,
Kiberbűnözés és nyomozása RKETB01 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Kovács Zoltán
Kiberbűnözés informatikai alapjai RKETB02 dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Kibernyomozói munka terepen   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Muha Lajos
Kibervédelem a magánbiztonságban   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy
Nyílt és titkos információgyűjtés   Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Kovács Zoltán
Pénzügyi bűncselekmények nyomozása a kibertérben   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András
Kockázatelemzés a rendőrség bűnügyi tevékenységében RBGVM10 dr. Németh Ágota r. alezredes
Korrupció gazdasági vetületei BGVS02 dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
Költségvetési gazdálkodás és finanszírozás RBGVS06 Dr. Faggyas Zoltán
Közös közszolgálati gyakorlat   Szűcs Bálint r. alezredes
Logisztika RBGVM01 Dr. Hauber György, Dr. Faggyas Zoltán
Nemzetbiztonsági ismeretek RBGVM04 Dr. Dobák Imre nb. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Nyílt forrású információszerzés a bűnüldözésben RBGVB58 dr. Simon Béla r. őrnagy,  Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András Dr. Muha Lajos, Dr. Kovács Zoltán
Pénzügyi jog RBGVM03 Dr. Faggyas Zoltán
Rendészeti logisztika RBGVM23 Dr. Hauber György, Dr. Faggyas Zoltán
Rendészeti vezetési ismeretek elmélete és gyakorlata   Szűcs Bálint r. alezredes
Rendészeti vezetéselmélet   Szűcs Bálint r. alezredes
Rendvédelmi logisztika RBGVS03 Dr. Hauber György, Dr. Faggyas Zoltán
Rendőri - Bűnügyi és Gazdaságvédelmi - szervek gazdálkodása RBGVM06 Dr. Faggyas Zoltán
Rendőrségi gazdálkodás RBGVB67 Dr. Faggyas Zoltán
Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányítása RBGVM07 Dr. Piros Attila c.r. dandártábornok, Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Rendőri szervek gazdálkodása RBGVM21 Dr. Faggyas Zoltán
Rendőrségi kockázatelemzés RBGVB66 dr. Németh Ágota r. alezredes
Rendőrségi gazdálkodás RBGVB46 Dr. Faggyas Zoltán
Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek időszerű feladatai RBGVM08 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Rendőri szervek nemzetközi együttműködése RBGVM22  Dr. Nagy Judit r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek nemzetközi együttműködése RBGVM09 Dr. Nagy Judit r. ezredes, Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Rendőri, rendészeti, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányítása INITM153 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Speciális bűnügyi hírszerző ismeretek RBGVB73 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Statisztikai ismeretek  RBGVM02 Dr. Faggyas Zoltán
Szakmatörténet RBGVB28 Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Szakmatörténet RBGVB61 Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Szakterületi /bűnügyi/ vezetői ismeretek  RBGVB29 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Szervezett bűnözés  RBGVB60 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Szervezett Bűnözés története RBGVM20 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes
Szervezett bűnözés a kibertérben   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András, Dr. Kovács Zoltán
Titkos ügyiratkezelés 1. RBGVB32 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. Szűcs Bálint r. alezredes őrnagy, dr. Bodor László r. alezredes
Titkos ügyiratkezelés 2. RBGVB33 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Társasági jog 1. RBGVB43 külsős oktató
Társasági jog 2. RBGVB44 külsős oktató
Titok és adatvédelem RBGVB34 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. Szűcs Bálint r. alezredes őrnagy, dr. Bodor László r. alezredes
Technikai bűnügyi hírszerzés RBGVB65 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Technikai bűnügyi hírszerzés RBGVB30 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
T-ellátmány gazdálkodás RBGVB31 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
T-ellátmány gazdálkodás RBGVB64 Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes, Dr. Nyeste Péter r. Szűcs Bálint r. alezredes őrnagy, dr. Bodor László r. alezredes
TECHINT a bűnügyi felderítésben RBGVB74 Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Szűcs Bálint r. alezredes, dr. Bodor László r. alezredes
Vagyon- és szellemi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozás a kibertérben   dr. Simon Béla r. őrnagy, Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Dr. Nagy Zoltán András
Vállalatgazdaságtan 1. RBGVB41 Dr. Hauber György
Vállalatgazdaságtan 2. RBGVB42 Dr. Hauber György

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban

A tanszék története:

A tanszék története szorosan kapcsolódik az 1945. utáni rendőr tisztképzés, ezen belül a bűnügyi szakképzés történetéhez. A képzés az első időszakban "helyileg" szervezett egy-két hetes, majd 1947. áprilisától hat hónapos volt.  Az 1948/49-es tanévben az oktatás a "Rendőrakadémia", mint tisztképző intézetben folytatódott, majd szerepét a "Rendőrtisztképző Iskola" vette át, ami 1950-56 közötti időben képezte a növendékeket. A tanítás 8 hónaptól másfél évig tartó tanfolyamokon történt. Itt kezdődött el a szakosodás, amely bűnügyi, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti csoportok szervezését jelentette.

A bűnügyi nyomozók kiképzésére 1951. februárjában "Nyomozótiszti Iskola" kezdte meg működését. A szakképzés középpontjában a felderítő tevékenység állt.

A bűnügyi szakképzés fejlődésének jelentős állomása 1953., amikor középiskolát végzett fiatalok, valamint kezdő nyomozók részére indult másfél éves tanfolyam.

A tanfolyamon rendkívül hatékony oktatói-nevelői munka folyt, ennek ellenére az oktatási intézményt 1956-ban megszüntették, melynek eredménye az lett, hogy a nyomozótiszti utánpótlás újabb hosszú évekre megszakadt. Az 1953-ban létrehozott "Korvin Ottó Bűnügyi Szakiskolában" tanult hallgatók köréből számos a szakma, a tudomány által elismert személy került ki, mint például Tóth Tihamér, Dobos János, akik a későbbiek során a Rendőrtiszti Főiskolán a bűnügyi szakon folyó képzésben is jelentős szerepet játszottak.

A tisztképzés 1959-ben kezdődött el újra, az akkor már kétéves Rendőrtiszti Akadémián, mely funkcióját 1971-ig töltötte be.

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1970. évi 39. számú törvényerejű rendeletével a Rendőrtiszti Főiskola létrehozását, alapítását rendelte el. A főiskolai képzés 1971. szeptember 1-én indult meg.

A Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi, Kriminológiai és Kriminálpszichológiai Tanszékén kezdődött el a bűnügyi hallgatók szakmai képzése, amely a kriminalisztikai és más bűnügyi tudományágak oktatását végző tanszékek közreműködésével teljesítette alapvető feladatát. Az első évek a tanszék profiljának kialakítása jegyében teltek, illetve az előd, a Rendőrtiszti Akadémia tananyagainak átdolgozására, új anyagok megírására került sor. A tanszék akkori munkatársai jelentős szerepet játszottak a főiskola bűnügyi képzésének megszervezésében, a tantárgystruktúra kialakításában, a képzési célok megfogalmazásában, a szakmai tananyagok elkészítésében.

A tanszék megnevezése az évek során a következőképpen alakult: Bűnügyi és Kriminálpszichológiai Tanszék, majd Bűnügyi Tanszék.  A Bűnügyi Tanszék 1994. március 1-ével, mint önálló szervezeti egység, megszüntetésre került. Ezt követően a bűnügyi szakon folyó képzésért először a Bűnüldözési Tanszék - ami a Kriminalisztika és a Bűnügyi Szakmai Tanszék összevonásából került létrehozásra, - majd névváltozással, tartalmi változtatások nélkül a Kriminalisztikai Tanszék volt elsődlegesen a felelős.

Önálló szervezeti egységként 1999. szeptember 1. óta létezik a Rendőrtiszti Főiskolán ismét a Bűnügyi Tanszék, amely 2006. január 1-én egyesült a Gazdaságvédelmi Tanszékkel.

2012. január 1-vel a Rendőrtiszti Főiskola, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetemből kivált Közgazdaság-tudományi Kar egyesülésével létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mely a Rendőrtiszti Főiskola általános jogutódja is.

Már az egyetem keretein belül, 2015. szeptember 1-én a Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék, Krimináltechnikai Tanszék, Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék, és a Bűnügyi Stratégiai Tanszék integrációjával létrejött a Kriminalisztikai Intézet, felvállalva a kriminalisztikai tárgyak oktatását az alap-, majd 2017-től a kriminalisztikai mesterképzésen. Az Intézet karaihoz később integrálódott a Kiberbűnözés Elleni Tanszék.

2019. július 1-ével az Intézet megszűnt, valamint a Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék és a Kiberbűnözés Elleni Tanszék integrációjával létrejött a Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék.

 A tanszék munkatársai által oktatott tantárgyak keretében a három- és négyéves alapképzés és a kétéves mesterképzés során egymásra épülő ismeretanyagok átadása történik. Az elsajátítandó tananyagok, előadások, szemináriumok, gyakorlati foglalkozások keretében kerülnek feldolgozásra, törekedve az elmélet-gyakorlat helyes arányának biztosítására.

Mivel közvetlenül a bűnügyi felderítő, nyomozói, vizsgálói munkában alkalmazandó tananyagról van szó, ezért a tanszék állománya napi kapcsolatban áll a végrehajtó szervek munkatársaival, ezáltal tudja megvalósítani a gyakorlatias képzést a Karon.

A naprakész szakmai ismeretek továbbításához szükséges továbbá a magasan kvalifikált szakembereknek az oktatásba és az oktatáshoz kapcsolódó tudományos jellegű tevékenységbe, pl. szakdolgozatok konzulenseiként, bírálóként, TDK-és szakdolgozatoknál opponensként, bírálóként, különböző jellegű vizsgáztatásokba történő bevonása.