Kriminálpszichológiai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Haller József 
egyetemi tanár

Titkárság:
Oktatási Központ 2. emelet 220.
Telefon: +36-1-432-9070; +36-1-432-9000/19-203
Mellék: 19-203
E-mail: RTK.KPT@uni-nke.hu

Matlári Andrea
főreferens

E-mail: matlari.andrea@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
A rendészeti munka mentálhigiénés kérdései Dr. Kováts Daniella
Criminal Psyhology Dr. Haller József
Katasztrófapszichológia Dr. Kováts Daniella, Dr. Farkas Johanna, Fogarasi Mihály
Kriminálpszichiátria Dr. Haller József
Kriminálpszichológia MA Dr. Haller József
Kriminálpszichológia 1. Dr. Haller József, Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Kriminálpszichológia 2. Dr. Haller József, Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Kriminálpszichológiai esettanulmányok  Dr. Farkas Johanna
Műveleti pszichológia Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Pedagógiai és pszichológiai ismeretek Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Profilalkotás Dr. Haller József
Pszichológia 1. Fogarasi Mihály, Dr. Kováts Daniella
Pszichológia 2. Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Pszichológia a közszolgálatban I. Dr. Haller József, Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Pszichológia a közszolgálatban II. Dr. Haller József, Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Pszichológia a műveleti munkában Dr. Farkas Johanna, Dr. Kováts Daniella
Pszichopaták a filmvásznon: tények és tévhitek Dr. Farkas Johanna
Rendőri világok: parancsnokok és alárendeltjeik Fogarasi Mihály
Született gyilkosok Dr. Farkas Johanna
Vallási szélsőségek, a terrorizmus pszichológiai háttere Dr. Farkas Johanna

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban.

A tanszék története:

Kriminálpszichológia tantárgyat már a Rendészettudományi Kar jogelődjén a Rendőrtiszti Főiskolán, annak megalakulásától kezdve oktatunk; tanáraink között olyan illusztris személyiségek voltak, mint Popper Péter. Az első kriminálpszichológia oktatására specializált szervezeti egység 2015 szeptemberében alakult meg, a Rendészeti Magatartástudományi Intézet keretein belül működő Kriminálpszichológiai Tanszék. Az Intézet Dr. Hegedűs Judit, a Tanszék Fogarasi Mihály mb. tanszékvezető irányításával kezdte meg munkáját. 2016 januárjában Dr. Haller József lett az Intézet, majd 2016 nyarától a Tanszék vezetője. 2019-ben az Intézet megszűnt, a Kriminálpszichológia Tanszék azóta önálló oktatási egységként működik tovább. A Kar Oktatási profilja az általános pszichológiai ismeretek közvetítésétől, a kriminálpszichológiai ismereteken át a bűnügyek kriminálpszichológiai elemzéséig terjed.