NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kriminálpszichológiai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Haller József 
egyetemi tanár

Titkárság:
Oktatási Központ 2. emelet 220.
Telefon: +36-1-432-9070; +36-1-432-9000/19-203
Mellék: 19-203
E-mail: RTK.KPT@uni-nke.hu

Győry Dorottya
főreferens

E-mail: gyory.dorottya@uni-nke.hu

 

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve

Oktató neve

Biztonsági pszichológia

Baráth Noémi Emőke

Biztonsági pszichológia alapjai

Dr. Bellavics Mária Zsóka

Criminal Psyhology

Dr. Haller József

Katasztrófapszichológia

Dr. Farkas Johanna, Fogarasi Mihály

Kriminálpszichiátria

Dr. Haller József

Kriminálpszichológia MA

Dr. Haller József

Kriminálpszichológia 1.

Dr. Haller József, Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna

Kriminálpszichológia 2.

Dr. Haller József, Baráth Noémi Emőke

Kriminálpszichológiai esettanulmányok

Dr. Farkas Johanna

Műveleti pszichológia

Dr. Farkas Johanna

Pedagógiai és pszichológiai ismeretek

Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna

Profilalkotás

Dr. Haller József

Pszichológia 1.

Fogarasi Mihály

Pszichológia 2.

Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna

Pszichológia a közszolgálatban I.

Dr. Haller József, Fogarasi Mihály, Dr. Farkas Johanna

Pszichológia a közszolgálatban II.

Dr. Haller József, Dr. Farkas Johanna

Pszichológia a műveleti munkában

Dr. Farkas Johanna

Pszichopaták a filmvásznon: tények és tévhitek

Dr. Farkas Johanna

Rendőri világok: parancsnokok és alárendeltjeik

Fogarasi Mihály

Született gyilkosok

Dr. Farkas Johanna

Vallási szélsőségek, a terrorizmus pszichológiai háttere

Dr. Farkas Johanna

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban.

A tanszék története:

Kriminálpszichológia tantárgyat már a Rendészettudományi Kar jogelődjén a Rendőrtiszti Főiskolán, annak megalakulásától kezdve oktatunk; tanáraink között olyan illusztris személyiségek voltak, mint Popper Péter. Az első kriminálpszichológia oktatására specializált szervezeti egység 2015 szeptemberében alakult meg, a Rendészeti Magatartástudományi Intézet keretein belül működő Kriminálpszichológiai Tanszék. Az Intézet Dr. Hegedűs Judit, a Tanszék Fogarasi Mihály mb. tanszékvezető irányításával kezdte meg munkáját. 2016 januárjában Dr. Haller József lett az Intézet, majd 2016 nyarától a Tanszék vezetője. 2019-ben az Intézet megszűnt, a Kriminálpszichológia Tanszék azóta önálló oktatási egységként működik tovább. A Kar Oktatási profilja az általános pszichológiai ismeretek közvetítésétől, a kriminálpszichológiai ismereteken át a bűnügyek kriminálpszichológiai elemzéséig terjed.