NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Krimináltaktikai Tanszék oktatói

Dr. Mészáros Bence r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
nemzetközi dékánhelyettes

1083 Budapest, Üllői út 82.
NKE Oktatási Központ, III. em. 331.
Telefon: +36-1-432-9075, +36-1-432-9000/19-201
Mellék: 19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • A határon átnyúló szervezett bűnözés
 • A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai
 • A magánnyomozás szabályozása és jogi korlátai
 • A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei
 • A szervezett bűnözés története
 • A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai
 • Bizonyításelmélet
 • Bűnügyi hírszerzés kriminalisztikája
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben
 • Kriminalisztika a tárgyalóteremben
 • Kriminalisztika-elmélet
 • Kriminalisztikai ismeretek
 • Kriminálstratégia
 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2. 
 • Magánnyomozás
 • Szakértői tevékenység jogi keretei
 • Undercover Policing

Kutatási területei:

 • Kriminálstratégia
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben
 • Titkosszolgálati eszközök a bűnüldözésben
 • Magánnyomozás

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10015234

Konzultációs időpontok: minden hétfőn 14.00-16.00 óra között (NKE Oktatási Központ, III. em. 331. sz. iroda)

Dr. Anti Csaba László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos, mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 248.
Telefon: +36-1-432-9000/19-245
Mellék: 19-245
E-mail: anti.csaba.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Kriminalisztikai ismeretek
 • Krimináltaktikai ismeretek
 • Büntetés-végrehajtási igazgatási alapismeretek

Kutatási területei: személyleírás, bűnügyi adatkezelés, egyes krimináltaktikai módszerek, rendészettörténet

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10059217

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Tirts Tibor r. alezredes
mesteroktató

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 111.
Telefon: +36-1-432-9000/19-292
Mellék:19-292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimináltaktika 2.
 • Kriminalisztikai ismeretek
 • Krimináltaktikai ismeretek

Kutatási területei: Egységes Segélyhívó Rendszer és Tevékenység-irányítás, egyes krimináltaktikai módszerek

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10040032

Konzultációs időpontok: egyeztetett időpontban és helyen

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy
egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 248.
Telefon: +36-1-432-9000 /19-245
Mellék: 19-245
E-mail: matyas.szabolcs@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Krimináltaktika 1.
 • Krimiáltaktika 2.
 • Kriminálföldrajz
 • Nyomozásirányítás- és vezetés
 • Rendészeti elemző-értékelő munka
 • Vagyonvisszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései
 • Prediktív rendészet
 • Bűnelemzés
 • Alkohol, drogok és egyes mérgezések bűnügyi vonatkozásai
 • A bűnüldözés földrajza

Kutatási területei:

 • Bűnözésföldrajz
 • Szociálgeográfia
 • Turizmus és biztonság

MTMThttps://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10027584

Konzultációs időpontok: Minden szerda 12.00 és 14.00 óra között

 

Dr. Bói László r. alezredes
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 112.
Telefon: +36-1-432-9000/19-288
Mellék: 19-288
E-mail: boi.laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Forenzikus medicina
 • Igazságügyi orvostan
 • Kriminálmetodika 1.
 • Kriminálmetodika 2.
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése
 • Kriminálmetodikai szituációs gyakorlatok
 • Speciális bűnügyi helyzetek kezelése

Kutatási területei:

 • Vagyon elleni bűncselekmények kriminalisztikája

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038702

Farkasné Dr. Halász Henrietta r. alezredes
tanársegéd

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 109.
Telefon: +36-1-432-9000/19-182
Mellék: 19-182
E-mail: halasz.henrietta@uni-nke.hu

Oktatott tantárgyai:

 • Környezet- és természet elleni bűncselekmények kriminálmetodikája
 • Kriminálmetodika 1
 • Kriminálmetodika 2.
 • Összehasonlító gyakorlati nyomozástan

Kutatási területei:

 • A környezet és a természet elleni bűncselekmények szabályozása és nyomozási módszertana

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033353