NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Krimináltaktikai Tanszék - Rólunk

Tanszékvezető:

Dr. Mészáros Bence r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens

1089 Budapest, Diószegi S. u. 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. em. 133.

Titkárság:

1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.,
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. em. 132.
Telefon: +36-1-432 9000/19-425
Mellék: 19-425

 

Körmendi Márta
szakfőelőadó

E-mail: kormendi.marta@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy neve Oktató neve
A bűnüldözés földrajza Mátyás Szabolcs 
A fogvatartási hely kriminalisztikája Frigyer László 
A határon átnyúló szervezett bűnözés Dr. Mészáros Bence
A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai Dr. Mészáros Bence
A magánnyomozás szabályozása és jogi korlátai Dr. Mészáros Bence
A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei Dr. Mészáros Bence
A szervezett bűnözés története Dr. Mészáros Bence
A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai Dr. Mészáros Bence
A szolgálati kutya alkalmazása Frigyer László 
Alkohol, drogok és egyes mérgezések bűnügyi vonatkozásai Mátyás Szabolcs 
Bizonyításelmélet Dr. Mészáros Bence
Bűnelemzés Mátyás Szabolcs 
Bűnügyi hírszerzés kriminalisztikája Dr. Mészáros Bence
Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben Dr. Mészáros Bence
Krimiáltaktika 2 Mátyás Szabolcs 
Krimiáltaktika 2.  Petrétei Dávid
Kriminálföldrajz Mátyás Szabolcs 
Kriminalisztika a tárgyalóteremben Dr. Mészáros Bence
Kriminalisztika-elmélet Dr. Mészáros Bence, Petrétei Dávid
Kriminalisztikai ismeretek Dr. Mészáros Bence, Tirts Tibor, Anti Csaba László
Kriminálstratégia Dr. Mészáros Bence
Krimináltaktika 1. Dr. Mészáros Bence, Mátyás Szabolcs, Petrétei Dávid, Frigyer László, Tirts Tibor 
Krimináltaktika 2.  Dr. Mészáros Bence, Frigyer László, Mátyás Szabolcs, Tirts Tibor 
Krimináltaktikai ismeretek  Petrétei Dávid
Magánnyomozás Dr. Mészáros Bence
Nyomozásirányítás- és vezetés Mátyás Szabolcs 
Prediktív rendészet Mátyás Szabolcs, Dr. Mészáros Bence 
Rendészeti elemző-értékelő munka Mátyás Szabolcs 
Speciális bűnügyi helyzetek kezelése  Petrétei Dávid
Szakértői tevékenység jogi keretei Dr. Mészáros Bence
Undercover Policing Dr. Mészáros Bence
Vagyon-visszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdése Frigyer László 
Vagyonvisszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései  Mátyás Szabolcs 

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban a tanszéki irodában.

A tanszék története:

A Nyomozáselméleti Tanszék a Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék és a Bűnügyi Stratégiai Tanszék közös jogutódjaként jött létre 2019. július 1-jén. A Bűnügyi Stratégiai Tanszéket 2015-ben a Kriminalisztikai Intézeten belül elsősorban a kriminálstratégia, valamint a kriminalisztika elméletével kapcsolatos más tantárgyak oktatására hozták létre. Fontos szempont volt megalakításánál az is, hogy a tanszék személyi állománya a Rendészettudományi Kar által indítandó kriminalisztika mesterképzési szak létrehozásában, illetve az azon folyó oktatásban tevékenyen részt vegyen. A Kriminalisztikai Intézet megszűnésével és az új kriminalisztikai tanszékek megalakulásával a Bűnügyi Stratégiai Tanszék is megszűnt és 2019. július 1-jétől új névvel, a szintén megszűnt Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék két oktatójával kibővülve Nyomozáselméleti Tanszék néven alakult újjá. A tanszék megtartva a Bűnügyi Stratégiai Tanszék korábbi profilját továbbra is meghatározó szerepet tölt be a kriminalisztika mesterképzésben, illetve átvette és végzi a Rendészettudományi Kar valamennyi képzésében a krimináltaktika tantárgy oktatását.