NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Krimináltaktikai Tanszék Szakdolgozatok, diplomamunka

BA

Dr. Anti Csaba r. alezredes

 • A bűnügyi nyilvántartások és adatkezelések aktuális kérdései
 • A helyszíni kihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései
 • A bizonyítási kísérlet elméleti és gyakorlati kérdései
 • A felismerésre bemutatás elméleti és gyakorlati kérdései
 • A kutatás elméleti és gyakorlati kérdései

Dr. Frigyer László r. őrnagy

 • A nyomozóhatóságok nemzetközi kapcsolatai és lehetőségei a vagyonvisszaszerzés végrehajtására
 • A vagyon elleni bűncselekmények nyomozásának sajátosságai
 • A szolgálati kutyák alkalmazása
 • A vagyonvisszaszerzés jogszabályi háttere hazánkban és az Európai Unió országaiban
 • A büntetés-végrehajtás kriminalisztikai megközelítésben

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy

 • A kihallgatások kriminalisztikai aspektusai
 • A térfigyelő rendszerek mint újfajta adatgyűjtési lehetőség
 • Az online házkutatás gyakorlati aspektusai
 • A nyomozás tervezésének és szervezésének gyakorlati kérdései

Dr. Mészáros Bence r. ezredes

 • Raszternyomozás
 • Kihallgatás-taktika
 • A helyszíni kihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései
 • A bizonyítási kísérlet elméleti és gyakorlati kérdései
 • A felismerésre bemutatás elméleti és gyakorlati kérdései
 • A kutatás elméleti és gyakorlati kérdései
 • A kriminalisztika szerepe, jelentősége a magánnyomozásban
 • Fedett nyomozók alkalmazása a bűnüldözésben
 • Leplezett eszközök alkalmazásának kriminalisztikája

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy

 • Helyszíni szemle, modern eszközök és módszerek, minőségbiztosítás a helyszínen
 • Kriminalisztikai elméletek
 • Szakértők a bizonyításban
 • OSINT - Nyílt forrású adatok gyűjtése
 • Híres bűnügyek, tanulságos nyomozások

Dr. Tirts Tibor r. alezredes

 • A helyszíni kihallgatás gyakorlati aspektusai
 • A helyszíni kihallgatás bizonyító erejének vizsgálata az alkalmazható eljárások és módszerek tükrében
 • Az adatgyűjtés és az új technológiai kihívások (kamerarendszerek, drón alkalmazása) 
 • Az eredményes házkutatás tematikájának módszertana
 • Az egységes segélyhívó rendszer
 • A forrónyomos felderítés gyakorlati aspektusa
 • A körözési munkafolyamat végrehajtásának sajátosságai
MA

Dr. Anti Csaba r. alezredes

 • Egyes krimináltaktikai módszerek és komplex eljárások alkalmazásának aktuális kérdései
 • A rendészettörténet kriminalisztikai vonatkozásai
 • A nyomozás elméleti kérdései

Dr. Frigyer László r. őrnagy

 • A krimináltaktika szerepe az egyes bűncselekmények f elderítésében
 • A büntetés-végrehajtási intézetek és a nyomozóhatóságok együttműködésének kérdései
 • A vagyonvisszaszerzés elmélete és gyakorlata hazánkban és az Európai Unió országaiban
 • Rendészeti kutyás szolgálat
 • A büntetés-végrehajtás kriminalisztikai aspektusai
 • A vagyonvisszaszerzés alkalmazásának lehetőségei a nyomozás során
 • A büntetés-végrehajtási intézetekben foganatosítandó nyomozati cselekmények sajátosságai. A büntetés-végrehajtási intézet, mint bűnügyi helyszín.

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy

 • A prediktív analitikai kínálta újszerű módszerek alkalmazása 
 • A bűnügyi elemző munka jelentősége és eredményeinek felhasználási lehetőségei
 • A forró pontos rendészet alkalmazásának lehetőségei a rendvédelmi munka során
 • A térinformatika kínálta bűnelemzési lehetőségek a nyomozás tervezése és szervezése során
 • A vagyonvisszaszerzés alkalmazásának lehetőségei a nyomozás során
 • A kábítószer-bűnözés nyomozásának újszerű lehetőségei
 • A bűnözés térbeli ábrázolásában rejlő újfajta nyomozati lehetőségek
 • A vagyonvisszaszerzés gyakorlata hazánkban és az Európai Unió országaiban
 • A térfigyelő kamerák újabb generációinak alkalmazhatóságának lehetőségei a bűnüldözés terén
 • A térinformatika és a kartográfia által kínált rendészeti elemzési módszerek
 • A kriminálgeográfia kínálta újszerű nyomozati és elemzési módszerek
 • Bűnözés és térbeliség

Dr. Mészáros Bence r. ezredes

 • Az egyes bizonyítási cselekmények taktikáka
 • Az egyes kényszerintézkedések taktikája
 • A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai megközelítésben
 • A kriminálstratégia szerepe a bűnözés elleni küzdelemben
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben
 • Leplezett eszközök alkalmazásának kriminalisztikája
 • A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai
 • A kriminalisztika szerepe a büntetőeljárás bírósági szakaszában
 • A prediktív rendészet szerepe a krimiálstratégiában
 • Drogstartégia hazánkban
 • Kihallgatás-taktika

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy

 • Kriminalisztikaelmélet, kriminalisztikatörténet
 • Személyi bizonyítékok a XXI. században
 • Speciális bűnügyi helyzetek kriminalisztikája
 • Helyszínek, bűnjelek, szakértők
 • Klasszikus és modern bizonyítási eljárások

Dr. Tirts Tibor r. alezredes

 • Kihallgatás taktikai fogások az eljárási cselekmények folyamán
 • A raszternyomozás kínálta újfajta nyomozati lehetőségek
 • Egységes segélyhívó rendszer működése Magyarországon és Európában
 • Rendőri tevékenység-irányítás az új rendszer tükrében