NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Rendészeti Magatartástudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Hegedűs Judit 
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 219.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 220.
Telefon: +36-1-432-9070, +36-1-432-9000/19-203
Mellék: 19-203
E-mail: rtk.rmt@uni-nke.hu

Győry Dorottya
főreferens

E-mail: gyory.dorottya@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak: 

Tantárgy neve

Oktató neve

A szervezett bűnözés társadalomtudományi megközelítése

Dr. Hegedűs Judit

Biztonsági etika

Dr. Molnár Katalin

Biztonsági kommunikáció

Dr. Fekete Márta, Hlavacska Gergely

Child Protection

Dr. Hegedűs Judit. Dr. Fekete Márta

Etikett, protokoll

Dr. Hegedűs Judit

Gyermekvédelem

Dr. Hegedűs Judit

Integrált társadalomtudományi ismeretek

Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta

Integrált társadalomtudományi ismeretek polgári nemzetbiztonsági aspektusok

Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit

Irányítói, vezetői kompetenciafejlesztő tréning

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Kommunikáció, vezetői kompetenciák

Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta

Konfliktuskezelés

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Konfliktuskezelési tréning

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Kooperáció és teammunka

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Molnár Katalin

Pedagógiai alapismeretek

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta

Rendészeti etika

Dr. Molnár Katalin, Dr. Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Rendészeti etika, integritás

Dr. Molnár Katalin, Dr. Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit, Dr. Molnár István Jenő

Rendészeti etika, integritás tréning

Dr. Molnár Katalin, Dr. Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Rendészeti kommunikáció tréning

Dr. Molnár Katalin, Dr. Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Rendészeti kommunikáció és konfliktuskezelés

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő, Dr. Molnár Katalin

Rendészeti pedagógia

Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely

Rendészet pszichológiája

Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely, Lehoczki Ágnes (Büntetés-végrehajtási Tanszék)

Szervezeti kommunikáció és egyéni kommunikációs készségek

Dr. Molnár Katalin

Szociális és életvezetési készségek

Dr. Fekete Márta

Tárgyalástechnikai tréning

Dr. Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit

Társadalmi és kommunikációs ismeretek

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta, Dr. Molnár Katalin, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Társadalmi és kommunikációs ismeretek alapjai

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Fekete Márta, Dr. Molnár Katalin, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő

Vezetői készségfejlesztés

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Molnár Katalin, Dr. Fekete Márta

Vezetői készségfejlesztés 2.

Dr. Hegedűs Judit, Dr. Molnár Katalin, Dr. Fekete Márta

Vizuális kommunikáció: lelki és társadalmi jelenségek filmen

Dr. Fekete Márta

 

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban

A tanszék története:

A Rendőrtiszti Főiskolán kezdetben nem volt rendszeres pszichológiai és pedagógiai oktatás. 1971-ben a Bűnügyi Tanszéken belül megalakult a Kriminálpszichológiai Szakcsoport. Ez az időszak az alapok megteremtésének időszaka volt. A Pszichológiai Tanszék történetében jelentős szerepe volt Dr. Popper Péternek, a pszichológiai tudományok kandidátusának, aki kezdetben a Kriminálpszichológiai Szakcsoport vezetőjeként dolgozott. Ő volt a főiskolán a kriminálpszichológiának, mint jelentős alkalmazott pszichológiai tudományterületnek a megalapozója. Meghatározó szerepe volt azután Dr. Kis Géza rendőr ezredesnek, a hadtudományok kandidátusának, aki 1982-től 1998-ig, 17 éven keresztül nyugállományba vonulásáig, kezdetben a Pedagógiai és Pszichológiai, majd a Pszichológiai Tanszék és Laboratóriumnak elnevezett szervezeti egység vezetője volt. 1998-2013 között a Pszichológiai Tanszék és Laboratórium vezetője, Csernyikné Dr. Póth Ágnes, főiskolai docens volt. 2012-ben a Tanszék Magatartástudományi Tanszékként működött, melynek élére 2013-ban Dr. Hegedűs Judit került, aki jelenleg is vezeti a tanszéket. A Magatartástudományi Tanszék 2015 szeptemberében intézetté fejlődött, ekkor a tanszéket Magatartástudományi és Módszertani Tanszéknek nevezték el. 2019-ben a Tanszék elnevezése Rendészeti Magatartástudományi Tanszék lett.

A Tanszék célja a rendészettudományhoz kapcsolódó lélektani, társas-lélektani, tömeglélektani, nevelési, oktatási, etikai területek kutatása, oktatása, módszertani gondozása. Más oldalról megközelítve a társadalom biztonságérzetét szolgáló rendészeti munkához kapcsolódó magatartástudományi kutatás és oktatás országosan, illetve nemzetközi szinten is elismert központjának megalapozása az NKE Rendészettudományi Karán. A Tanszék 2019-ben felvállalta a hallgatók kompetenciamérésének és kompetenciafejlesztésének feladatát. A Tanszék az általános pszichológiai, rendészeti etikai, pedagógiai, kommunikációs tantárgyak oktatását vállalja fel, az itt dolgozó kollégák ezen a területen is végzik kutatói tevékenységüket.