Rendészeti Magatartástudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Hegedűs Judit 
egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 219.

Titkárság:

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 220.
Telefon: +36-1-432-9070, +36-1-432-9000/19-203
Mellék: 19-203
E-mail: rtk.rmt@uni-nke.hu

Matlári Andrea
főreferens

E-mail: matlari.andrea@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak: 

Tantárgy neve Oktató neve
Child Protection Dr. Hegedűs Judit. Fekete Márta
Etikett, protokoll Dr. Hegedűs Judit
Gyermekvédelem Dr. Hegedűs Judit
Integrált társadalomtudományi ismeretek Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit
Integrált társadalomtudományi ismeretek polgári nemzetbiztonsági aspektusok Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit
Kommunikáció, vezetői kompetenciák Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit
Kommunikációs készségek fejlesztése Dr. Molnár Katalin
Konfliktuskezelés Dr. Hegedűs Judit, Fekete Márta, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő
Kooperáció és teammunka Dr. Hegedűs Judit
Pedagógiai alapismeretek Dr. Hegedűs Judit, Fekete Márta
Rendészeti etika Dr. Molnár Katalin, Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő
Rendészeti etika 2. (Integritás-menedzsment) Dr. Molnár Katalin
Rendészeti etika, integritás Dr. Molnár Katalin, Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit
Rendészeti kommunikáció Dr. Molnár Katalin, Fekete Márta, Dr. Hegedűs Judit, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő
Rendészeti kommunikáció és konfliktuskezelés Dr. Hegedűs Judit, Fekete Márta, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő
Rendészeti pedagógia Dr. Hegedűs Judit
Rendészeti pszichológia dr. Hegedűs Judit
Szociális és életvezetési készségek Fekete Márta
Tárgyalástechnikai tréning dr. Fekete Márta, Hegedűs Judit
Társadalmi és kommunikációs ismeretek Dr. Hegedűs Judit, Fekete Márta, Dr. Molnár Katalin, Hlavacska Gergely, Dr. Molnár István Jenő
Vezetői készségfejlesztés Dr. Hegedűs Judit, Dr. Molnár Katalin
Vizuális kommunikáció: lelki és társadalmi jelenségek filmen Fekete Márta

Konzultációs időpontok: előre egyeztetett időpontban

A tanszék története:

A Rendőrtiszti Főiskolán kezdetben nem volt rendszeres pszichológiai és pedagógiai oktatás. 1971-ben a Bűnügyi Tanszéken belül megalakult a Kriminálpszichológiai Szakcsoport. Ez az időszak az alapok megteremtésének időszaka volt. A Pszichológiai Tanszék történetében jelentős szerepe volt Dr. Popper Péternek, a pszichológiai tudományok kandidátusának, aki kezdetben a Kriminálpszichológiai Szakcsoport vezetőjeként dolgozott. Ő volt a főiskolán a kriminálpszichológiának, mint jelentős alkalmazott pszichológiai tudományterületnek a megalapozója. Meghatározó szerepe volt azután Dr. Kis Géza rendőr ezredesnek, a hadtudományok kandidátusának, aki 1982-től 1998-ig, 17 éven keresztül nyugállományba vonulásáig, kezdetben a Pedagógiai és Pszichológiai, majd a Pszichológiai Tanszék és Laboratóriumnak elnevezett szervezeti egység vezetője volt. 1998-2013 között a Pszichológiai Tanszék és Laboratórium vezetője, Csernyikné Dr. Póth Ágnes, főiskolai docens volt. 2012-ben a Tanszék Magatartástudományi Tanszékként működött, melynek élére 2013-ban Dr. Hegedűs Judit került, aki jelenleg is vezeti a tanszéket. A Magatartástudományi Tanszék 2015 szeptemberében intézetté fejlődött, ekkor a tanszéket Magatartástudományi és Módszertani Tanszéknek nevezték el. 2019-ben a Tanszék elnevezése Rendészeti Magatartástudományi Tanszék lett.

A Tanszék célja a rendészettudományhoz kapcsolódó lélektani, társas-lélektani, tömeglélektani, nevelési, oktatási, etikai területek kutatása, oktatása, módszertani gondozása. Más oldalról megközelítve a társadalom biztonságérzetét szolgáló rendészeti munkához kapcsolódó magatartástudományi kutatás és oktatás országosan, illetve nemzetközi szinten is elismert központjának megalapozása az NKE Rendészettudományi Karán. A Tanszék 2019-ben felvállalta a hallgatók kompetenciamérésének és kompetenciafejlesztésének feladatát. A Tanszék az általános pszichológiai, rendészeti etikai, pedagógiai, kommunikációs tantárgyak oktatását vállalja fel, az itt dolgozó kollégák ezen a területen is végzik kutatói tevékenységüket.