Tisztelt Hallgató!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folytatott tanulmányaival kapcsolatban az alábbiakról téjékoztatjuk.

A 2016/2017. tanév 2. (TAVASZI) félév beosztása:

Bejelentkezési „regisztrációs” és tantárgyfelvételi időszak  (NEPTUN rendszerben):

2017. január 23 - február 05. között

NEPTUN NET: Az egyetemen a kreditrendszerű képzés egységes tervezési és nyilvántartási feladatait ellátó egységes tanulmányi rendszer (továbbiakban: NEPTUN). A hallgatók a NEPTUN rendszerben elektronikus formában egyénileg jelentkeznek be a regisztrációs hét alatt. A NEPTUN Hallgatói WEB-en „SÚGÓ” működik és nyújt segítséget a felület alkalmazásában.

A hallgatói jogviszony az első félévre történő beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de minden félév beiratkozási/bejelentési időszakában (regisztrációs hét) köteles bejelenteni félévének státuszát (aktív/passzív). A beiratkozási/regisztrációs időszakon kívül csak a HTVSZÜB engedélyével (térítési díj fizetése mellett) lehet iratkozni/bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.

A hallgatói jogviszony szünetelése

A hallgatónak - a képzési időszak (félév) megkezdése előtt – a regisztrációs időszakban be kell jelentenie, hogy az adott képzési időszakban folytatja-e tanulmányait, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti, azaz az adott félév számára aktív vagy passzív félév lesz-e. A hallgatói jogviszony szünetelésére csak az Egyetemre történő beiratkozás után, az első szünetelésre pedig, csak az első félév teljesítése után kerülhet sor.

 A bejelentés megváltoztatását a félév megkezdését követő egy hónapon belül, a HTVSZÜB-nek benyújtandó külön formanyomtatványon lehet kérelmezni, amely megtalálható a NEPTUN Ügyintézés/Kérvények felületen. A HTVSZÜB a félév statisztikai jelentésének határnapjáig (október 14. tavaszi félév esetén március 14.) alapos indok alapján engedélyezheti az aktív félév passzívvá, a passzív félév aktívvá nyilvánítását.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Annak, aki a bejelentkezés során a regisztrációs időszak végéig egyetlen tantárgy kurzusát sem vette fel, a Tanulmányi Osztály passzív félévet regisztrál.

Nappali munkarend:

Szorgalmi időszak

 • Nappali munkarend I. és II. évfolyam részére:       2017. január 30 – 2017. május 19.
 • Nappali munkarend III. évfolyam részére:              2017. január 30 – 2017. április 28.

Vizsgaidőszak

 • Nappali munkarend I. és II. évfolyam részére:        2017. május 22 – 2017. június 30.
 • Nappali munkarend III. évfolyam részére:               2017. május 02 – 2017. május 19.

Záróvizsga időszak

 • Nappali munkarend III. évfolyam részére:               2017. május 22 – 2017. június 20.

Záróvizsga javítás (szabályzat szerint, engedéllyel)        2017. június 23.


Levelező munkarend összevonásai:

I. évfolyam:  

 • 2017. február 06  – február 10. között
 • 2017. február 27 –  március 03. között
 • 2017. március 20 – március 24. között
 • 2017. április 03 – április 07 között

I. évfolyam biztonsági szakirány:  

 • 2017. február 03 – 04.
 • 2017. február 17 – 18.
 • 2017. február 24 – 25.
 • 2017. március 03 – 04.
 • 2017. március 17 – 18.
 • 2017. március 31 – április 01.
 • 2017. április 21 – 22.
 • 2017. május 05 – 06.

II. évfolyam:

 • 2017. február 13 – február 17. között
 • 2017. március 06 – március 10. között
 • 2017. április 03 – április 07.  között
 • 2017. május 02 – május 05.  között

II. évfolyam biztonsági szakirány:

 • 2017. február 03 – 04.
 • 2017. február 17 – 18.
 • 2017. február 24 – 25.
 • 2017. március 03 – 04.
 • 2017. március 17 – 18.
 • 2017. március 31 – április 01.
 • 2017. április 21 – 22.
 • 2017. május 05 – 06.

III. évfolyam:

 • 2017. január 30 − február 03. között
 • 2017. február 20 – február 24. között
 • 2017. március 20 – március 24. között
 • 2017. április 03 – április 07 között csak a hírszerő és a gazdaságvédelmi  szakiránynak

III. évfolyam biztonsági szakirány:

 • 2017. február 03 – 04.
 • 2017. február 17 – 18.
 • 2017. február 24 – 25.
 • 2017. március 03 – 04.
 • 2017. március 17 – 18.
 • 2017. március 31 – április 01.
 • 2017. április 07 – 08.
 • 2017. április 21 – 22.

.

Mesterképzés összevonásai:

Mesterképzés I. évfolyam

 • 2017. február 03 – 04.
 • 2017. február 17 – 18.
 • 2017. február 24 – 25.
 • 2017. március 03 – 04.
 • 2017. március 17 – 18.
 • 2017. március 31 – április 01.
 • 2017. április 21 – 22.
 • 2017. május 05 – 06.

Mesterképzés II. évfolyam:

 • 2017. február 03 – 04.
 • 2017. február 17 – 18.
 • 2017. február 22 – 23 – 24 – 25.  (vezetői tréning ) **
 • 2017. március 01 – 02 – 03 – 04.  (vezetői tréning)
 • 2017. március 10 – 11.
 • 2017. március 17 – 18.
 • 2017. március 31 – április 01.
 • 2017. április 10 – 11. (Egyetemi „Közös közszolgálati” zárógyakorlat)

** Vezetői tréning 4 nap (Sz-Cs-P-Szo) a kurzusra jelentkezés függvényében vagy a február 22-25 vagy a március 01-04 napok.

Szakirányú továbbképzési szakok összevonásai:

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak

 • 2017. február 17 – 18.
 • 2017. február 24 – 25.
 • 2017. március 10 – 11.
 • 2017. március 17 – 18.
 • 2017. március 31 – április 01.
 • 2017. április 07 – 08.
 • 2017. április 21 – 22.
 • 2017. április 28 – 29.
 • 2017. május 05 – 06.

Levelező munkarend

Vizsgaidőszak a végzős évfolyamok kivételével:         2017. május 22 – 2017. június 30.

Vizsgaidőszak a végzős évfolyamoknak:                    2017. május 02 – 2017. május 19.

Záróvizsgák  Levelező hallgatóknak                           2017. május 22 – 2017. június 20.

Záróvizsga javítás (szabályzat szerint, engedéllyel)  2017. június 23.

Vizsgára jelentkezési időszak:                                 2017. május 08-tól

Egységesen valamennyi munkarendben és évfolyamon. A végzősök a május 08-i és azt megelőző vizsgáikra külön kapnak bejelentkezési lehetőséget.

Az órarendek a tárgyfelvétel után a NEPTUN rendszerben tekinthetők meg a Tanulmányok/órarend fülön.

Oktatásmentes napok a Karon, a naptári egyházi és nemzeti ünnepeken túl:

 • 2017. március 28.        Egyetem napja
 • 2017. április 13 - 17.   Tavaszi szünet
 • 2017. április 24.           Szent György nap, a rendőrség napja
 • 2017. április 26.           OTDK

 Felhívjuk az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók figyelmét hogy a költség összegét két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletet a regisztrációs időszak első napja előtt 2017. január 22-ig kell átutalni!

A második részlet befizetésének határideje: 2017. március 17. Aki az átlagostól eltérő módon fizet, (két részletnél több részletfizetést kér) azt külön kérelemre, 2017. január 15-ig teheti meg. A határidő elmulasztása jogvesztő. A költségtérítés (önköltség) összegéről és a befizetés módjáról szóló tájékoztató és a részletfizetési kérelem formanyomtatvány megtalálható az Egyetem honlapján, a www.uni-nke.hu oldalon, a Hallgatók/Neptun fül alatt. A részletfizetési kérelem formanyomtatvány elérhető lesz a NEPTUN Ügyintézés/Kérvények fülön is! Pénzügyi probléma esetén a kari Pénzügyi Osztály munkatársát a e-mail címen kereshetik.

Kérjük a hallgatókat, hogy a félév adminisztrációs előírásainak határidőn belül tegyenek eleget. Információkért folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kar honlapját és a NEPTUN rendszerüzeneteit.

Budapest, 2017. január 16.

dr. Verhóczki János r. ezredes sk.
tanulmányi osztályvezető