Szakmai napokon a pénzügyőr hallgatók

  • penzugyorok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék szervezésében a második és harmadik évfolyamos hallgatók három napos szakmai rendezvényen vehettek részt. „A tanszék minden évben úgy szervezi ezeket a napokat, hogy a végzős hallgatók szakirányuknak megfelelő szolgálati helyen olyan képzésben vagy munkában vegyenek részt, amelynek elméleti oldalát tanulmányaik során… Bővebben»

Habilitált doktori cím a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében

  • 13078158 1060281720677751 388443899 o 2
A BM OKF megbízott megelőzési és hatósági szolgálatvezetője, dr. Vass Gyula tűzoltó ezredes PhD. egyetemi docens habilitációs eljárásának nyilvános vitáját és előadását tartották meg az egyetemen április 28-án, csütörtökön. A BM OKF megbízott szolgálatvezetője a nyilvános vitát a „Veszélyes üzemekkel kapcsolatos veszélyeztetettség elemzési eljárás- és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon” tézissel indította. Előadásában… Bővebben»

Elismerésben részesültek az RTK oktatói

  • kozlemenyhez 001 1
A Rendőrség napja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül Szent György érdemjelet adományozott Dr. Nagy Judit r. ezredesnek, tudományos és nemzetközi dékánhelyettesnek, Prof. Dr. Sallai János r. ezredesnek, a Rendészetelméleti és -Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának és dr. Istvanovszki László r. ezredesnek, a Bűnüldözési Tanszék oktatójának. Papp Károly r.… Bővebben»

Éremeső a Kettlebell versenyen

  • kettlebell aprilis
A Kecskemét Open nyílt nemzetközi Kettlebell versenyen sikeresen szerepelt az NKE SE RTK-GYM szakosztálya, melyen Kiss János Balázs harmadéves hallgató ezüstérmes lett, a másodéves Bucskó Rita a bronzérmet érdemelte ki, Urbán Szilárd és Kincses László negyedik, Magyar Máté az ötödik helyet szerezte meg. „Az eredmények különösen kiemelkedőek, mivel ezt a versenyrendszert… Bővebben»

Új büntetőeljárási törvény készül

  • blasko bela
A folyamatban lévő büntetőjogi reform harmadik elemeként (a Btk. és a Bv. törvény után) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 2013. év elején megkezdte a felkészülést egy új büntetőeljárási törvény megalkotására. A munka egy úgynevezett kodifikációs bizottságban kezdődött meg dr. Erdei Árpád professzor elnöklete alatt. A Kormány szervezetének átalakítását, az Igazságügyi… Bővebben»

Német oktatók tartottak előadást

  • nemet eloado
Dr. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes köszöntő gondolatai után a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal két oktatója tartott előadást a Rendészettudományi Karon az Erasmus mobilitás program keretében, Dr. Simon Béla r. őrnagy szervezésében. Bővebben»

Rendészettudományi tudósjelöltek

  • ktdk 2
A Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciájára huszonhat hallgató nevezett, akik három tagozatban mutatták be tudományos munkáikat. A tagozati eredmények a konzulensekkel: Integrált Rendészeti Tagozat 1. helyezett: Ludányi Ágnes konzulens: dr. Szuhai Ilona 2. helyezett: Bere Adrienn konzulens: Dr. Tarján Gábor 3. helyezett: Varga Klára konzulens: Vajkai Edina   Különdíjas: Jámbor Orsolya      … Bővebben»

A tudomány szolgálatában

  • ktdk nyitas
„Rögös az út a csillagokig, sok munka kell ahhoz, hogy minél magasabbra jussunk, ez a rendezvény ennek az útnak a kezdete, melynek során megismerhették a tudományos munka örömét, az abban való elmélyülés szépségeit” – hangsúlyozta Dr. Mészáros Bence r. ezredes, egyetemi docens, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke a Rendészettudományi Kar… Bővebben»

A 3. évfolyam a tisztavatásra készül

  • 3evf alaki 0426
Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a harmadik évfolyam nappali munkarendű hallgatók alaki szemléjének végrehajtásának értékelésekor elmondta, hogy a leendő tiszteknek legalább olyan szinten kötelességük teljesíteni az alaki szemlét, mint a Díszzászlóalj tagjainak, hiszen ez az évfolyam már a tisztavatásra készül. A szemlén a hallgatók az elöljáró… Bővebben»

Kari Napot rendezett a HÖK

  • 04 ugralos
„A Kari Napunk célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a hallgatókat és az oktatókat”- hangsúlyozta Markek Dávid, a Rendészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának az elnöke az RTK HÖK által szervezett programon, amelyet a Rendészeti Szervek Kiképző Központjában tartottak. Majd hozzátette: „fontosnak tartom, hogy a zárthelyi dolgozatok időszakában a hallgatók kicsit kikapcsolódjanak. Erre reményeim… Bővebben»

Az egyenruha kötelez

  • rendornap
„Ezen a napon megmutatjuk tevékenységünket az állampolgárok számára, azt, hogy hogyan készülünk a védelmükre, ennek során milyen erőt fejtünk ki”- hangoztatta Pintér Sándor belügyminiszter, aki megtisztelte gondolataival az RTK honlap olvasóit a Városligetben tartott VI. Rendőr- és Tűzoltónap alkalmából. Majd így folytatta: „egyben felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy segítsenek nekünk, működjenek… Bővebben»

Ügyészek képzése az RTK-n

  • ugyeszek 1
Ügyészek számára tartottak előadást a Rendészettudományi Kar dísztermében az RTK Magatartástudományi és Módszertani Tanszékének, valamint a Krimináltechnikai Tanszékének oktatói, Dr. Hegedűs Judit tanszékvezető egyetemi docens, Nyilasi Tibor tanár és Dr. Vigh András c. r. alezredes, egyetemi docens. Bővebben»

Műhelyvita az RTK-n

  • borszeki j muhelyvita 1
A Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Központjának nyelvtanára, Károsi Zoltánné Borszéki Judit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje Az idegennyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei című PhD értekezésének műhelyvitáját az RTK-n tartotta. Az értekezés az alábbi linken érhető el: http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/karosi-zoltanne-borszeki-judit-az-idegennyelvi-kompetenciak-szerepe-a-hatarrendeszeti-szervek-nemzetkozi-egyuttmukodese-megvalositasaban_-fejlesztesuk-lehetosegei.original.pdf Bővebben»

Dékáni elismerések a Rendőrség napja alkalmából

  • rendornapi elismeresek 1
Dékáni elismerések a Rendőrség napja alkalmából „Szent György nemes jellemének tulajdonságai, a bátorság, a hősiesség, a kitartás, a nehézségek méltóságteljes tűrése, a bátor szembeszállás a veszélyekkel és a bajba jutottak önzetlen segítése méltó példaképként állíthatók egy demokratikus állam modern rendőrsége elé. Szent György a rend, a jogszerűség meggyőződéses védelmezője, a démonok… Bővebben»

Konferencia Európa jövőjéről

  • nok bejarata
A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjában a „Menekültválság-Európa jövője?” című tudományos konferencián vettek részt a Szent György Szakkollégium és a Szent László Határigazgatási Tudományos Diákkör tagjai, melyet a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Rendészettudományi Társaság rendezett meg. Az előadások a terrorizmus tendenciáiban bekövetkezett változásokat mutatták… Bővebben»

Meg kell tanulnunk nyugodtan élni

  • az irgalmassag iskolaja bojte csaba eloadasa 3 680 451 s
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozójaként számos gyermekotthont, gyermekvédelmi központot működtet. Ezeket az otthonokat árva, valamint szociálisan hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek lakják, Csaba testvér pedig gondoskodik taníttatásukról, vallási és erkölcsi nevelésükről. A rászorulók felkarolásáért és megsegítéséért számos elismerésben részesült az elmúlt évek során. Rendszeresen tart előadásokat, lelki gyakorlatot… Bővebben»

Mítoszok a szexuális erőszakról

  • mitoszok 1
A Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete vendégeként Rebecca Hayes, a Central Michigan University professzora Az ő hibája - címmel két egyetemi campus példája alapján tartott előadást az érdeklődő oktatók és hallgatók számára. Rebecca Hayes az áldozattá válás, a nemekre és rasszokra vonatkozó bűncselekmények, a média hatása az igazságszolgáltatás rendszerére témákban kutat.… Bővebben»

Oktatónk a Rendőr Képzőművészek Kiállításán

  • kepzomuvesz kiallitason 1
A Rendőr Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében – Papp Károly r. altábornagy országos rendőrfőkapitány védnöklete alatt – megrendezték a XVIII. Rendőr Képzőművészek Kiállítását a Rendőrségi Igazgatási Központban. A rendezvényt Bodrogi Gyula, a nemzet színésze nyitotta meg, majd a kiállítók, közel ötven rendőr – az országos rendőr-főkapitány által is aláírt – elismerő… Bővebben»
Youtube csatornánk