A hét könyve: A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig

  • vtl trianon boritas
A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója: Vizi László Tamás: A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesítés, 1920-2010 CEPoliti Kiadó, 2016. "Vizi László Tamás nagy érdeklődéssel várt könyve a maga műfajában egyedülálló vállalkozás, mely egy régi hiányt pótol. "A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig - Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesítés (1920-2010)"… Bővebben»

OTDK-t rendez az RTK

  • otdk at rendez a kar
Dr. Mészáros Bence PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető titkára kezdeményezésére az RTK-n OTDK Operatív Szervező Csoportülést tartottak az érintettek részvételével, akik az Operatív Csoport végleges összetételéről döntöttek, megvitatták az OTDK honlapjával kapcsolatos kérdéseket, az online bírálati rendszer kialakításának aktuális helyzetét és szó… Bővebben»

A hét könyve: Idegen a büntetőjogban

  • idegen haut bor
A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója: Hautzinger Zoltán: Idegen a büntetőjogban Pécs : AndAnn, 2016.  „Az emberi vándorlás napjaink egyik kiemelt kérdésköre, politikai vitatémája szerte Európában, illetve hazánkban. A migráció eredményeként Magyarországra az elmúlt években szignifikánsan növekvő tendencia szerint emberek százezrei érkeztek távoli országokból, nem csekély hatást kiváltva ezzel a közbeszédben, a… Bővebben»

Díjazzák a jó tanuló-jó sportoló hallgatókat

  • jo tanulo jo sportolo
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén is megjutalmazza azon hallgatóit, akik a tanulásban és a sportban is kiváló eredményeket érnek el. A díj elnyeréséhez a hallgatóknak pályázniuk kell. A pályázaton azok a II., III., és IV. évfolyamos, nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kapcsolódó szakosztályok valamelyikében igazolható sporttevékenységet… Bővebben»

Kihelyezett tanszékvezetői értekezlet

  • orfk tanszekvez
Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőr-főkapitány helyettes köszöntötte a Rendészettudományi Kar vezetését az Országos Rendőr-főkapitányságon megtartott tanszékvezetői értekezleten, melynek során az ORFK főügyeletét, az országos törzs helyiségét, valamint a BRFK tevékenységirányító központját tekinthették meg a jelenlévők. Bővebben»

Épül az RTK új oktatási épülete

  • orczy rtk
Elkezdődtek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épületének kivitelezési munkálatai az Üllői út mentén. Az új épületben egyidejűleg közel négyezer hallgató tanulhat több mint hetven tanteremben, valamint egy háromszáz és egy ötszáz fős előadóban. Ezek mellett modern nyelvi és számítástechnikai laborok, speciális képzési termek, valamint egy étterem is kialakításra kerül, így  a… Bővebben»

Az RTK dékánja Hágában képviselte az NKE-t

  • cepol 680x
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a Hágában megtartott CEPOL (Európai Rendőr Akadémia) Vezetőtestületi Ülés értekezletén Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja képviselte, aki a CEPOL Nemzeti Iroda képviselőjével, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központja munkatársával vett részt a tanácskozáson. A CEPOL évente kétszer hívja össze a döntéshozó vezetőtestületi tagokat,… Bővebben»

“A békefenntartás veszélyes, embert próbáló és kockázatos”

  • bekefenntartas 1
„Az elmúlt húsz év rendkívüli változásokat eredményezett” hangsúlyozta Benkő Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Rendészettudományi Kar ENSZ Napja alkalmából harmadik alkalommal megrendezett A katonai és rendőri együttműködés a békefenntartó missziókban a Balkánon című tudományos és szakmai konferenciáján. Majd hozzátette: “A hosszútávú biztonság, stabilitás és jólét… Bővebben»

24-en felvételiztek a Rendészettudományi Doktori Iskolába

  • felveteli doktoriba
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdetett a doktori (PhD) képzésre, a 2016/17 tanévben először adódott lehetőség a Rendészettudományi Doktori Iskolába (RDI) való felvételre, hiszen 2016 februárjában kezdte meg működését. Az egyetem doktori iskolái közül a legtöbben az RDI-be jelentkeztek, huszonnégyen felvételiztek az intézménybe: heten az ösztöndíjas… Bővebben»

Rendészeti doktoranduszok találkoztak

  • rdoe 2
„A PhD fokozat megszerzése a tudományos pályafutás első jelentős állomása, a munkát azonban egész életünkben folytatnunk kell” – ezzel a gondolattal köszöntötte Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, az RDOE tiszteletbeli tagja, az NKE professor emeritusa, a Rendőrtiszti Főiskola korábbi rektora a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete 2016. évi rendes közgyűlésének… Bővebben»

A hét könyve: „SZIGORÚAN TITKOS!”? Nemzetbiztonsági almanach

  • boda j bor
A Kari Könyvtár munkatársainak könyvajánlója: Boda József: „SZIGORÚAN  TITKOS!”? Nemzetbiztonsági almanach A felderítés és hírszerzés, valamint a titkos információgyűjtés elméleti és gyakorlati kérdései Zrínyi Kiadó,  2016.  „A könyv megírásának nem titkolt célja az volt, hogy álljon egy átfogó kiadvány a közvélemény és a szakemberek rendelkezésére, amely nyílt forrásokra alapozva összefoglalja a… Bővebben»

Végzett tisztek előadása

  • vegzosok ea 2
Egykori hallgatóink tartottak előadást, élménybeszámolót a Rendészettudományi Karon, az RTK Hallgatói Önkormányzat és Dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktus szervezésében. Az RTK-n végzett tisztek lelkesen meséltek megszerzett tapasztalataikról és élményeikről, a rendezvényen résztvevő hallgatók megismerkedhettek a szakma örömeivel, illetve árnyaltabb oldalával is. „A szervezők igyekeztek valamennyi szakirány képviselőit meghívni, így érkeztek bűnügyi,… Bővebben»

Együttműködés egy kínai egyetemmel

  • emu kinaval
Kínában tárgyalt a pekingi székhelyű People’s Public  Security University  of China (PPSUC) vezetőivel az NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője, Dr. Barabás Andrea Tünde. A megbeszélések fő témája a PPSUC és az NKE együttműködési irányainak kidolgozása volt, különösen a rendészet- és bűnügyi tudományok területén. Az intézetvezetőt a PPSUC rektorhelyettese, Li… Bővebben»

Bukarestben az RTK Dékánja

  • Bukarestben Selec
A SELEC (Southeast European Law Enforcement Centre) főigazgatója, Gürbüz Bahadir és Hosszu Endre, magyar rendőrtiszt Bukarestben fogadta Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagyot, az RTK dékánját  és Dr. Dobák Imrét, az NKE docensét. Dr. Boda József bemutatta a Rendészettudományi Kart, elmondta, hogy az RTK az egyetlen magyar rendészeti felsőoktatási intézmény Magyarországon.… Bővebben»

Elhunyt Prof. Dr. Molnár Miklós

  • molnarmiklos keretben
A Rendészettudományi Kar hallgatói és dolgozói megrendülten értesültek arról, hogy elhunyt Prof. Dr. Molnár Miklós, az RTK egykori tudományos és nemzetközi dékánhelyettese. Molnár Miklós 1964. február 13-án született Budapesten. 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 2002-től jogelőd intézményünk, a Rendőrtiszti Főiskola (RTF), majd a Rendészettudományi Kar… Bővebben»

110 éves a Magyar Királyi Határrendőrség

  • 110 eves hor 1
"A mai találkozás arra is lehetőséget ad, hogy generációk találkozzanak" -hangzott el A Magyar Királyi Határrendőrség megalakulásának 110. évfordulójára megrendezett jubileumi konferencián, melyet a Rendészettudományi Kar Határrendészeti, Rendészetelméleti és -Történeti Tanszéke, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya és a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata szervezett meg. Dr. habil Varga János… Bővebben»

Másodévesek alaki szemléje

  • 2alaki 1
Dr. habil. Boda József vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja a második évfolyam nappali munkarendű hallgatók alaki szemléjének végrehajtásának értékelésekor feladatokat és elvárásokat határozott meg és kiemelte a vezénylő parancsnokok kulcsszerepét. A szemlén a hallgatók az elöljáró fogadásának végrehajtása mellett, a fordulatokat álló helyben, az igazodást és annak ellenőrzését évfolyam, (század) alakzatban… Bővebben»

13 külföldi hallgató tanult az RTK-n

  • 13 kulfoldi 1
Az Erasmus+ az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A  Rendészettudományi Kar nagyon népszerű az európai rendészeti felsőoktatási és rendészethez kötődő képzéssel is érintett intézmények körében. A 2015/16 tanév tavaszi félévében a program keretében tizenhárom külföldi hallgató – 5 lengyel,… Bővebben»
Youtube csatornánk