TANTERVEK

Bűnügyi igazgatási szak tanterve az alábbi linken található:

http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/bunugyi-igazgatasi-alapszak

Rendészeti igazgatási szak tanterve az alábbi linken található:

http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/rendeszeti-igazgatasi-alapszak

Rendészeti vezető mesterszak tanterve az alábbi linken található:

http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/mesterkepzes

Katasztrófavédelem szak tanterve az alábbi linken található:

http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/alapkepzes/katasztrofavedelem-alapszak

Rendészeti gazdasági szakirányú továbbképzési szak tanterve az alábbi linken található:

http://rtk.uni-nke.hu/oktatas/rendeszeti-gazdalkodasi-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak

TANÓRA, KREDIT ÉS VIZSGATERVEK

http://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tanora-_-kredit-es-vizsgaterv