A tanév beosztása

Tisztelt Hallgató!

A 2017/2018. tanév II. (TAVASZI) félév beosztása:

Bejelentkezési „regisztrációs” és tantárgyfelvételi időszak  (NEPTUN rendszerben):

2018. január 22 - február 04. között

NEPTUN NET: Az egyetemen a kreditrendszerű képzés egységes tervezési és nyilvántartási feladatait ellátó egységes tanulmányi rendszer (továbbiakban: NEPTUN). A hallgatók a NEPTUN rendszerben elektronikus formában egyénileg jelentkeznek be a regisztrációs hét alatt. A NEPTUN Hallgatói WEB-en „SÚGÓ” működik és nyújt segítséget a felület alkalmazásában.

A hallgatói jogviszony az első félévre történő beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de minden félév beiratkozási/bejelentési időszakában (regisztrációs hét) köteles bejelenteni félévének státuszát (aktív/passzív). A beiratkozási/regisztrációs időszakon kívül csak a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottság (továbbiakban HTVSZÜB) engedélyével (térítési díj fizetése mellett) lehet iratkozni/bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.

A hallgatói jogviszony szünetelése

A hallgatónak - a képzési időszak (félév) megkezdése előtt – a regisztrációs időszakban be kell jelentenie, hogy az adott képzési időszakban folytatja-e tanulmányait, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti, azaz az adott félév számára aktív vagy passzív félév lesz-e. A hallgatói jogviszony szünetelésére csak az Egyetemre történő beiratkozás után, az első szünetelésre pedig, csak az első félév teljesítése után kerülhet sor.

A bejelentés megváltoztatását a félév megkezdését követő egy hónapon belül, a HTVSZÜB-nek benyújtandó külön formanyomtatványon lehet kérelmezni, amely megtalálható a NEPTUN Ügyintézés/Kérvények felületen. A HTVSZÜB a félév statisztikai jelentésének határnapjáig (október 14. tavaszi félév esetén március 14.) alapos indok alapján engedélyezheti az aktív félév passzívvá, a passzív félév aktívvá nyilvánítását.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni és a HTVSZÜB azt a hallgató kérelmére engedélyezi. Annak, aki a bejelentkezés során a regisztrációs időszak végéig egyetlen tantárgy kurzusát sem vette fel, a Tanulmányi Osztály passzív félévet regisztrál.

.

Nappali munkarend:

Szorgalmi időszak

 • Nappali munkarend I. és II. évfolyam részére:         2018. január 29. – 2018. május 18.
 • Nappali munkarend III. évfolyam részére:               2018. január 29. – 2018. április 27.

Oktatásmentes napok a Karon:

 • 2018. március 28.  Egyetem napja 
  (összevonási hetes levelező munkarendű hallgatókat kivéve)
 • 2018. április 24.    Szent György Nap (Rendőrség napja)
  (az Egyetemi Közös Közszolgálati Zárógyakorlaton részt vevő végzős hallgatókat kivéve)
 • 2018. április 25.          KTDK

Szakmai gyakorlat

 • Nappali munkarend III. évfolyam részére:   2018. március 26. – 2018. április 06.

Egyetemi Közös Közszolgálati Zárógyakorlat

 • 2018. április 23 – 24.

Vizsgaidőszak

 • Nappali munkarend I. és II. évfolyam részére:    2018. május 22. – 2018. június 29.
 • Nappali munkarend III. évfolyam részére:          2018. április 30. – 2018. május 18.

Záróvizsgák

 • 2018. május 22. – 2018. június  22.
  (június 20. 21. 22. napokra csak javító záróvizsga tervezhető)

Oklevél átadó ünnepség

 • 2018. június 29.

Tisztavató ünnepség

 • 2018. június 30.

Levelező munkarend összevonásai:

I. évfolyam:  

 • 2018. február 05. – február 09. között
 • 2018. február 26. – március 02. között
 • 2018. március 19.  – március 23. között
 • 2018. április 16. – április 20. között

I. évfolyam polgári nemzetbiztonsági szak:

 • 2018. február 26. – március 02. között
 • 2018. március 05. – március 09. között
 • 2018. április 09. – április 13. között
 • 2018. április 16. – április 20. között

I. évfolyam biztonsági szakirány:  

 • 2018. február 02 – 03.
 • 2018. február 16 – 17.
 • 2018. március 02 – 03.
 • 2018. március 23 – 24.
 • 2018. április 13 – 14.
 • 2018. április 27 – 28.
 • 2018. május 11 – 12.

II. évfolyam:

 • 2018. február 12. – február 16. között
 • 2018. március 05. – március 09. között
 • 2018. április 09. – április 13. között
 • 2018. május 07. – május 11. között

II. évfolyam biztonsági szakirány:

 • 2018. február 02 – 03.
 • 2018. február 16 – 17.
 • 2018. március 02 – 03.
 • 2018. március 09 – 10.
 • 2018. március 23 – 24.
 • 2018. április 13 – 14.
 • 2018. április 27 – 28.
 • 2018. május 11 – 12.

III. évfolyam:

 • 2018. január 29. – február 02. között
 • 2018. február 19. – február 23. között
 • 2018. április 02. – április 06. között
 • 2018. április 16. – április 20. között

III. évfolyam biztonsági szakirány:

 • 2018. február 02 – 03.
 • 2018. február 09 – 10.
 • 2018. február 23 – 24.
 • 2018. március 02 – 03.
 • 2018. március 23 – 24.
 • 2018. április 06 – 07.
 • 2018. április 13 – 14.

Mesterképzés összevonásai:

Rendészeti vezető I. évfolyam:

 • 2018. február 02 – 03.
 • 2018. február 16 – 17.
 • 2018. március 02 – 03.
 • 2018. március 09 – 10.
 • 2018. március 23 – 24.
 • 2018. április 13 – 14.
 • 2018. április 27 – 28.
 • 2018. május 11 – 12.   

Rendészeti vezető II. évfolyam:

 • 2018. február 09 – 10.
 • 2018. február 16 – 17.
 • 2018. február 22 - 23 – 24. (vezetői tréning A. és B. csoport részére) *
 • 2018. március 01 – 02 – 03. (vezetői tréning C. és D. csoport részére)
 • 2018. március 09 – 10.
 • 2018. március 22 - 23 – 24. (vezetői tréning E. és F. csoport részére)
 • 2018. április 06 – 07.
 • 2018. április 13 – 14.
 • 2018. április 20 – 21.
 • 2018. április 23 – 24. (Egyetemi Közös Közszolgálati Zárógyakorlat)

Vezetői tréning 3 nap (Cs-P-Szo) a kurzusra jelentkezés függvényében február 22 – 24, március 01 – 03 vagy március 22 – 24 napok.  

Kriminalisztika I. évfolyam:

 • 2018. február 09 – 10.
 • 2018. február 23 – 24.
 • 2018. március 09 – 10.
 • 2018. március 23 – 24.
 • 2018. április 13 – 14.
 • 2018. április 27 – 28.
 • 2018. május 11 – 12.

Szakirányú továbbképzési szakok összevonásai:

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak:

 • 2018. február 09 – 10.
 • 2018. február 16 – 17.
 • 2018. február 23 – 24.
 • 2018. március 02 – 03.
 • 2018. március 09 – 10.
 • 2018. március 23 – 24.
 • 2018. április 06 – 07.
 • 2018. április 13 – 14.
 • 2018. április 20 – 21.
 • 2018. április 27 – 28.

Egyetemi Közös Közszolgálati Zárógyakorlat

 • 2018. április 23 – 24.

Vizsgaidőszak                                                                     

 • I. és II. évfolyam                                           2018. május 22. – 2018. június 29.
 • végzős évfolyam részére:                          2018. április 30. – 2018.május 18.

Záróvizsgák                                                          2018. május 22.  – 2018. június 22.

Oklevél átadó ünnepség

 • Levelező munkarend és mesterképzésben részt vevő hallgatók részére:      2018. július 05.

Vizsgára jelentkezési időszak:                    2018. május 14-től
Egységesen valamennyi munkarendben és évfolyamon. A végzősök a május 14-i és azt megelőző vizsgáikra külön kapnak bejelentkezési lehetőséget.

Az órarendek a tárgyfelvétel után a NEPTUN rendszerben tekinthetők meg a Tanulmányok/órarend fülön.

Felhívjuk az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók figyelmét, hogy a költség összegét két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletet 2018. január 20-ig kell átutalni!

A második részlet befizetésének határideje: 2018. március 16.
A költségtérítés (önköltség) összegéről és a befizetés módjáról szóló tájékoztató megtalálható az Egyetem honlapján, a www.uni-nke.hu oldalon, a Hallgatók/Neptun fül alatt. A részletfizetési kérelem formanyomtatvány elérhető lesz a NEPTUN Ügyintézés/Kérvények fülön. Pénzügyi probléma esetén a kari Pénzügyi Osztály munkatársát a szalaine.szucs.szilvia@uni-nke.hu e-mail címen kereshetik.

Kérjük a hallgatókat, hogy a félév adminisztrációs előírásainak határidőn belül tegyenek eleget. Információkért folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kar honlapját és a NEPTUN rendszerüzeneteit.

Budapest, 2018. január 05.

dr. Verhóczki János r. ezredes sk.
tanulmányi osztályvezető