A tanév beosztása

Tisztelt Hallgató!

A 2017/18 tanév őszi félévtől az oktatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campuson lesz. (1082 Budapest, Ludovika tér 2.)

Kivételt képez nappali munkarendű első évfolyamok 2017. augusztus 21 – szeptember 22 közötti kiképzési időszaka, amely a biztonsági és migrációs szakirány hallgatóinak tantervében nem szerepel.

.

A 2017/2018. tanév 1. (ŐSZI) félév beosztása:

Bejelentkezési „regisztrációs” és tantárgyfelvételi időszak  (NEPTUN rendszerben):

2017. augusztus 21 - szeptember 03. között

NEPTUN NET: Az egyetemen a kreditrendszerű képzés egységes tervezési és nyilvántartási feladatait ellátó egységes tanulmányi rendszer (továbbiakban: NEPTUN). A hallgatók a NEPTUN rendszerben elektronikus formában egyénileg jelentkeznek be a regisztrációs hét alatt. A NEPTUN Hallgatói WEB-en „SÚGÓ” működik és nyújt segítséget a felület alkalmazásában.

A hallgatói jogviszony az első félévre történő beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de minden félév beiratkozási/bejelentési időszakában (regisztrációs hét) köteles bejelenteni félévének státuszát (aktív/passzív). A beiratkozási/regisztrációs időszakon kívül csak a Hallgatói Tanulmányi Vizsga és Szociális Ügyek Bizottság (továbbiakban HTVSZÜB) engedélyével (térítési díj fizetése mellett) lehet iratkozni/bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.

A hallgatói jogviszony szünetelése

A hallgatónak - a képzési időszak (félév) megkezdése előtt – a regisztrációs időszakban be kell jelentenie, hogy az adott képzési időszakban folytatja-e tanulmányait, vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti, azaz az adott félév számára aktív vagy passzív félév lesz-e. A hallgatói jogviszony szünetelésére csak az Egyetemre történő beiratkozás után, az első szünetelésre pedig, csak az első félév teljesítése után kerülhet sor.

A bejelentés megváltoztatását a félév megkezdését követő egy hónapon belül, a HTVSZÜB-nek benyújtandó külön formanyomtatványon lehet kérelmezni, amely megtalálható a NEPTUN Ügyintézés/Kérvények felületen. A HTVSZÜB a félév statisztikai jelentésének határnapjáig (október 14. tavaszi félév esetén március 14.) alapos indok alapján engedélyezheti az aktív félév passzívvá, a passzív félév aktívvá nyilvánítását.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni és a HTVSZÜB azt a hallgató kérelmére engedélyezi. Annak, aki a bejelentkezés során a regisztrációs időszak végéig egyetlen tantárgy kurzusát sem vette fel, a Tanulmányi Osztály passzív félévet regisztrál.

.

Nappali munkarend:

Szorgalmi időszak

 • Nappali munkarend I. évfolyam részére:               2017. augusztus 21. – 2017. december 15.
 • Nappali munkarend II. és III. évfolyam részére:     2017. augusztus 28. – 2017. december 15.

Vizsgaidőszak

 • Nappali munkarend I. II. és III. évfolyam részére:    2017. december 18. – 2018.január 26.

Záróvizsgák

 • keresztféléves és pótló                                    2018. január 08. – 2018. január  26.

 

Levelező munkarend összevonásai:

I. évfolyam:  

 • 2017. szeptember 04  – szeptember 08. között
 • 2017. október 02 – október 06. között
 • 2017. november 13 – november 17. között

I. évfolyam polgári nemzetbiztonsági szak:

 • 2017. szeptember 25 – szeptember 29. között
 • 2017. október 02 – október 06. között
 • 2017. november 06 – november 10. között
 • 2017. november 13 – november 17. között

I. évfolyam biztonsági szakirány:  

 • 2017. szeptember 01 – 02.
 • 2017. szeptember 15 – 16.
 • 2017. október 06 – 07.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 17 – 18.

II. évfolyam:

 • 2017. szeptember 11 – szeptember 15. között
 • 2017. október 09 – október 13.  között
 • 2017. november 06  – november 10.  között
 • 2017. november 27 – december 01.  között

II. évfolyam biztonsági szakirány:

 • 2017. szeptember 08 – 09.
 • 2017. szeptember 22 –23.
 • 2017. október 06 – 07.
 • 2017. október 13 – 14.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 17 – 18.
 • 2017. december 01 – 02.

III. évfolyam:

 • 2017. szeptember 25 − szeptember 29. között
 • 2017. október 16 – október 20. között
 • 2017. november 06 – november 10. között csak a bűnügyi és hírszerő szakiránynak
 • 2017. november 20 – november 24. között
 • 2017. december 04 – december 08 között

III. évfolyam biztonsági szakirány:

 • 2017. szeptember 01 – 02.
 • 2017. szeptember 08 – 09.
 • 2017. szeptember 15 – 16.
 • 2017. szeptember 22 – 23.
 • 2017. október 06 – 07.
 • 2017. október 13 – 14.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 03 – 04.
 • 2017. november 17 – 18.
 • 2017. november 24– 25.
 • 2017. december 01 – 02.
 • 2017. december 08 – 09. csak a mei. specializációnak

Mesterképzés összevonásai:

Rendészeti vezető I. évfolyam

 • 2017. szeptember 01 – 02.
 • 2017. szeptember 08 – 09.2017. szeptember 22 – 23.
 • 2017. október 06 – 07.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 17 – 18.
 • 2017. december 01 – 02.

Rendészeti vezető II. évfolyam:

 • 2017. szeptember 01 – 02. csak kommunikácós tréning (E-F csop)
 •  2017. szeptember 08 – 09. csak kommunikácós tréning (C-D csop)
 • 2017. szeptember 15 – 16. csak kommunikácós tréning (A-B csop)
 • 2017. szeptember 29 – 30.
 • 2017. október 13 – 14.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 10 – 11.
 • 2017. november 24 – 25.
 • 2017. december 01 – 02.

Kriminalisztika I. évfolyam:

 • 2017. szeptember 08 – 09.
 •  2017. szeptember 15 – 16.2017. szeptember 29 – 30.
 • 2017. október 13 – 14.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 10 – 11.
 • 2017. november 24 – 25.
 • 2017. december 01 – 02.

Szakirányú továbbképzési szakok összevonásai:

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak

 • 2017. szeptember 08 – 09.
 •  2017. szeptember 15 – 16.2017. szeptember 22 – 23.
 • 2017. október 06 – 07.
 • 2017. október 13 – 14.
 • 2017. október 27 – 28.
 • 2017. november 03 – 04.
 • 2017. november 17 – 18.
 • 2017. november 24 – 25.
 • 2017. december 01 – 02.

Vizsgaidőszak                                                             2017. december 18  -  2018. január 26.

Záróvizsgák   (keresztféléves és pótló)                   2018. január 08  – 2018. január 26.

Vizsgára jelentkezési időszak:                                  2017. december 04 –től

(Egységesen valamennyi munkarendben és évfolyamon)

Az órarendek a tárgyfelvétel után a NEPTUN rendszerben tekinthetők meg a Tanulmányok/órarend fülön.

Oktatásmentes napok a Karon:

 • 2017. szeptember 20.             Egyetem sportnap
 • 2017. december 06.                ITDK

Felhívjuk az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók figyelmét hogy a költség összegét két egyenlő részletben kell megfizetni. Az első részletet a regisztrációs időszak első napja előtt 2017. augusztus 18-ig kell átutalni!

A második részlet befizetésének határideje: 2017. október 15. Aki az átlagostól eltérő módon fizet, (két részletnél több részletfizetést kér) azt külön kérelemre, 2017. augusztus 15-ig teheti meg. A költségtérítés (önköltség) összegéről és a befizetés módjáról szóló tájékoztató megtalálható az Egyetem honlapján, a www.uni-nke.hu oldalon, a Hallgatók/Neptun fül alatt. A részletfizetési kérelem formanyomtatvány elérhető lesz a NEPTUN Ügyintézés/Kérvények fülön. Pénzügyi probléma esetén a kari Pénzügyi Osztály munkatársát a szalaine.szucs.szilvia@uni-nke.hu e-mail címen kereshetik.

Kérjük a hallgatókat, hogy a félév adminisztrációs előírásainak határidőn belül tegyenek eleget. Információkért folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kar honlapját és a NEPTUN rendszerüzeneteit.

Budapest, 2017. augusztus 16.

dr. Verhóczki János r. ezredes sk.
tanulmányi osztályvezető