NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Referensek

Az Elnök a hallgatói önkormányzat feje. Hallgatói önkormányzati üléseket vezet le, kapcsolatot tart a kari és egyetemi vezetőkkel, tanárokkal, oktatókkal, dolgozókkal, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal. Dékáni tanácson, Szenátuson, Kari Tanácson, Küldöttgyűlésen, Elnökségi gyűléseken kell részt vennie, ahol érdekképviseletet folytat, valamint álláspontot foglal, szavaz, véleményez, hozzászól egyes témákhoz és kérdésekhez. Koordinálja, szervezi a HÖK munkáját, feladatokat oszt ki a választmány számára. Egyik legfontosabb feladata a kapcsolattartás. Ő képviseli a hallgatókat a vezetőségben. Hallgatói kéréseket, igényeket továbbítja az illetékesek felé. Szervezi a hallgatói életet, programokat. Kialakítja a kommunikációt a vezetők és a hallgatók között. A fontosabb hallgatókat érintő eseményekről, melyeket a vezetőség, tanárok tudatnak vele, közvetíti a hallgatók felé.  Munkája főként a HÖK irányításában, kapcsolattartásban rejlik, valamint a feladatok kiosztásában, és azok elvégzését felügyeli.

Az Általános alelnök teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt abban az esetben, ha erre az elnök írásban felhatalmazza, illetve ha az elnök nyolc napnál tovább folyamatosan távol van, továbbá minden olyan esetben, amikor az elnök feladatainak ellátásában tartósan akadályoztatva van. Feladatkörét az elnök határozza meg.  Feladatai közé tartozik az is, hogy a hallgatók érdekét minden helyzetben képviselje.

Gazdálkodási és szociális ügyekért felelős alelnök, aki egyben a kari HÖK-ök bizottságaiként működő Diákjóléti Bizottságok elnöke, felelős a szociális és egyes teljesítmény alapú ösztöndíj pályázatok kiírásáért, kezeléséért és elbírálásáért.

Sportügyekért felelős referens tevékenysége a sporttal kapcsolatos rendezvények megszervezésesében, továbbá a folyamatos kapcsolattartásban merül ki a Testnevelési és Küzdősportok Tanszékkel.

Szálló ügyekért felelős referens a szálló felvételi bizottságát felügyeli, és szükség eseten besegít a feladataikba. Kapcsolatot tart a szálló referenssel, Marsai Évával, továbbá az Erasmus programban részt vevő cserediákok helyének biztosításából veszi ki a részét. Persze, fő feladata a hallgatók problémáinak közvetítése és a szálló problémainak megoldása.

Kommunikációs referens legfőbb feladata a hallgatóság tájékoztatása az egyetemet és a kart érintő hírekről, eseményekről, kiemelt előadásokról. Publikál az online közösségi felületeken motiválva a hallgatókat az érdeklődésre, illetve eljuttatja különböző módon az információkat a nyitott fülekbe. Interjúkat készít előadókkal, vendégelőadókkal és más meghívott vendégekkel.

Kultúráért és Rendezvényekért felelős referens fő feladata a kari rendezvények szervezése és problémamentes lebonyolítása. Ebbe beletartozik a kapcsolattartás az aktuális előadókkal, illetve a rendezvények helyszíneinek lefoglalása.