NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Az Ügyvezetés

Ügyvezető elnök: 

Dr. Mészáros Bence r. ezredes
tanszékvezető, egyetemi docens
tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Telefon: 06 (1) 432-9075
06 (1) 432-9000/19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu
 

Ügyvezető titkár: 

Dr. Kiss Tibor r. őrnagy
adjunktus
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Kriminológiai Tanszék

Telefon: 06 (1) 432-9000/19-165
E-mail: kiss.tibor@uni-nke.hu


Ügyvezető titkár-helyettes:

Horváth Hermina tű. őrnagy
tanársegéd
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Katasztrófavédelmi Intézet
Iparbiztonsági Tanszék

Telefon: 06 (1) 432-9000/29-567
E-mail: horvath.hermina@uni-nke.hu

 
Hallgatói képviselő és online felelős:

Gombos Lili r. tisztjelölt
bűnügyi alapszakos hallgató

Telefon: 06 (1) 432-9000
E-mail: gombos.lili@stud.uni-nke.hu

 
Helyettes hallgatói képviselő:

Végső Alexandra tű. tisztjelölt
katasztrófavédelem alapszakos hallgató

Telefon: 06 (1) 432-9000
E-mail: vegso.alexandra@stud.uni-nke.hu