NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Roska Tamás bemutatása

„Énekeljetek az elmétekkel”

A „Roska Tamás Tudományos Előadás” bevezetéseként próbáljuk meg felidézni, ki volt ő, mire tanít életpéldája? 

Nem véletlen, hogy ezt a rangos díjat Roska Tamásról nevezték el.

Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus, professzor, a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánja, a hazai bionikai képzés megteremtője. Tudományos tevékenységét számtalan hazai és nemzetközi díjjal ismerték el.

A száraz adatok ugyanakkor nem adják vissza az embert, a tudóst, aki fiatalok generációit indította el a világszínvonalú kutatómunka felé.

Tudós és kutató volt a szó teljes értelmében, s erre a „szellemi kalandra” hívta tanítványait, munkatársait. „Valami egészen új kell!” – vallotta mindig.  Fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy a teljes emberhez forduljon – a minőségi, a „legkiválóbb amerikaival, indiaival és kínaival is versenyző”, kitartó munka mellett az igazi erkölcsi hozzáállást is próbálta élővé tenni. Meggyőződése volt, hogy az ember megértéséhez az „igaz” három különböző dimenzióját együtt szemlélve kerülhetünk közelebb. “Hajlamosak vagyunk a mai korban azt hinni, hogy csak az az igaz, amit a természettudományok megmutatnak. Úgy gondolom, hogy nem. Ha meghallgatjuk Mozart Requiemjét, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha elolvasunk egy Arany- verset, vagy ránézünk egy Munkácsy-képre, akkor tudjuk, hogy ez igaz. Vagy, ha látunk valakit, aki a családját nemes értékekre neveli, akkor tudjuk, hogy igaz.”

Hite, lelkesedése, a segítőtársakra is, akiket hívott, villámgyorsan átragadt. Megérintette őket alázatos, önzetlen munkája, elkötelezettsége, s a teljes bizalom, amivel feléjük fordult. Mély emberséggel megélt szolgálatával az egyetemes tudományt és mindenkit, aki találkozott vele, személyesen is gazdagított élete során.

Mindig meglátta a lehetőséget a fiatal tehetségekben és teret adott nekik, hogy kibontakoztat-hassák a bennük rejlő képességeket. 

Fontosnak tartotta, hogy „olyan kutató legyen, akinek kaland egy új minőség létrehozása”. „Közben bent van az ember a világ élvonalának a történéseiben.”

Sosem a saját, önös érdekei mozgatták – a tudomány, és egy erkölcsi alapokon nyugvó, az embert szolgáló új társadalom építésén dolgozott. 

Saját szakmai területén messze túlmutató tevékenysége legyen inspiráció és példakép az Önök számára, akik a jövő tudósai! Ebben a szellemben hallgassuk üzenetét: 

„Ti vagytok családotoknak és a nagy közösségnek, ennek a nemzetnek a reménységei. Itt ülnek köztetek a jövő sikeres kutatói, feltalálói, tanárai, felelős vezetői. A család, a tudás, az igazi művészet és a nemes erkölcsi értékek megbecsülése és támogatása a ti boldogulásotok és az ország felemelkedésének sarkköve. Sokan küzdünk ezért az értékrendért, és bár nem tudjuk mindig elég hitelesen felmutatni, de az értékek tisztelete kötelez bennünket. … A fenti értékekre épül a XXI. század új gazdasága, a koncepció vezérelte gazdaság. A sikeres szakemberek felkészülésében, a szakmai ismeretek mellett a klasszikus értékek mentén található humán műveltségnek, az irodalomnak, a zenének, a képzőművészetnek ugyancsak fontos szerepe van. Csodálatos élmény e két világ összekapcsolása. Mindezt egy szép Szent Pál-i hasonlattal kifejezve: énekeljetek az elmétekkel! … Kívánom, hogy sikerüljön nektek. A marsallbot a zsebetekben van.”

BEMUTATKOZIK A ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS 
nyertese
KOLLER MARCO
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi Doktori Iskola

Koller Marco 2017-ben diplomázott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar rendészeti igazgatásszervező alapszak migrációs szakirányán. Mesterszakos diplomáját 2020-ban szerezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szakán. Egyetemi évei alatt számos hallgatói elismerésben részesült, volt Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa, alapszakos diplomáját Egyetemi Szakmai Díjjal együtt vehette át. A hallgatói tevékenysége kiterjedt a szakkollégiumi szereplésre is, a Szent György Szakkollégium hallgatói igazgatója is volt, továbbá demonstrátorként, illetve az egyetemi lap újságírójaként is tevékenykedett. Tudományos munkája során a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában I. helyezést ért el, továbbá a 2017-es év során neki ítélték a Pro Scientia Aranyérmet, azóta a Pro Sciantia Aranyérmesek társaságának tagja, majd 2022. évben a társaság OTDT Had-és Rendészettudományi Bizottságába delegált tagja. Mesterszakos diplomája során érdeklődése az információbiztonság és az online tér irányába fordult, akkori konzulense, és jelenlegi társ- témavezetője, Dr. Bányász Péter hatására. 2020-ban kezdte meg tanulmányait a Hadtudományi Doktori Iskolában, a tervezett disszertáció címe: „Okos eszközök fejlődő irányai az információs társadalom biztonsági kihívásai, az adatbiztonság és a társadalmi elfogadottság tükrében.” A disszertációs téma területén belül külön fejezet(ek)ben kerül majd  bemutatásra:

Okos eszközök, mint személyi hitelesítésre alkalmas interfész technológia
biztonsági vetületei

A társadalom alkotórészévé vált a technológia, illetve a technológiai fejlődés, mely számos lehetőséget és kihívást rejt magában. Az e-közigazgatás és az elektronikus ügyintézés felhasználóbarát és rendkívül gyors és hatékony megoldást kínálhat a különböző hatósági ügyek rendezésében az állampolgárok számára, mely a jövőben alkalmas lehet a lakosság távoli azonosítással történő teljes körű ügyintézéseihez. A jövőben a személyi igazolványt, vagy más személyi hitelesítésre alkalmas dokumentumot ki fogja váltani egy applikáció, ahogy a bankkártya esetében és a mobil alkalmazás esetében már megfigyelhető ezen tendencia. Az előbbieket erősíti, hogy a pandémia okozta lezárások az élet minden területén arra késztették az embereket, hogy a személyi jelenlétet nélkülöző megoldásokat találjanak, így a digitalizáció még inkább előtérbe került. Doktori kutatásaim során arra keresem a választ, hogy ezen változások milyen elfogadottsággal, és forgatókönyvek szerint tudnak végbemenni, ezeknek milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek az államra, azon belül is a fegyveres szervekre, azok állományára, különösen az orosz-ukrán konfliktusban megvalósuló információs műveletekre tekintettel. Az új technológiák szükségképpen új típusú fenyegetéseket hordozhatnak magukban, a vizsgált technológia jövőbeni nagyarányú elterjedése már nemzeti biztonsági szempontból is releváns tényező. A kockázatok legtöbb esetben a felhasználót érintik, azonban egy ilyen technológia esetén kiemelt figyelmet érdemel maga a szolgáltató, ez esetben az állam. Egy személyi hitelesítésre alkalmas applikáció, illetve a hozzá tartozó adatbázis ellen elkövetett információs művelet által, akár a szervezett bűnözők, titkosszolgálatok is hozzáférhetnek az adott nemzet állampolgárainak adataihoz. Kiemelendő egy ilyen adatbázisba történő hamis adatok bevitele, mellyel álszemélyiségek is létrehozhatóak különböző célokkal.