A Kari TDT

A Kari TDT elérhetőségei

A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke:

 Dr. Kiss Tibor r. őrnagy
adjunktus

Kriminológiai Tanszék
Tel: +36-1-432-9000/19-165
Mellék: 19-165
E-mail: kiss.tibor@uni-nke.hu

A Tudományos Diákköri Tanács titkára:

Horváth Hermina tű. őrnagy
tanársegéd

Katasztrófavédelmi Intézet
Iparbiztonsági Tanszék
Tel: +36-1-432-9000/29-567
Mellék: 29-567
E-mail: horvath.hermina@uni-nke.hu

Üdvözöljük a Rendészettudományi Kar, Kari Tudományos Diákköri Tanácsának (KTDT) oldalán. A következőekben röviden bemutatjuk a Rendészettudományi Kar tudományos diákkörrel kapcsolatos eddigi munkásságát, valamint a kiemelkedő eredményeket elért hallgatókat és oktatókat.

Történeti visszatekintés.

A tudományos diákköri konferenciák, olyan tömegeket megmozgató tudományos mozgalom részei, ahol a hallgatók tehetséggondozása áll a középpontban. A rendészeti tisztképzésben már jóval 1970 előtt, a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) megalapítását megelőzően elkezdődött a tudományos diákköri munka, ugyanis a jogelőd intézmények már 1959-től vállalták a tudományos-önképzőköri tevékenység támogatását.

A rendészettudományt érintő tudományos diákköri munka hosszú múltra, mintegy öt évtizedre tekint vissza, amikor a Rendőrtiszti Főiskola 1971-es megalapítását követően, 1974-ben létrejött a tudományos diákkörökhöz kapcsolódó intézményi rendszer, így megalakult a Tudományos Diákköri Tanács és életbe lépett az akkori működési szabályzat. Ekkor még csak  a büntetőjogi, a kriminalisztikai, a pszichológiai és a büntetés-végrehajtási tudományos diákkörök kezdték meg működésüket. 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) első sikerünkként, az 1975-ben, az állam- és jogtudományi szekcióban elért II. helyezés volt. A következő években diákköreink többnyire a katonai főiskolák konferenciáin szerepeltek, majd 1988-ban házigazdái lehettünk a Katonai Főiskolák IV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciájának. Ez az úgynevezett „elkülönülés” csak az 1990-es években, a zártpályás rendszer felszámolásával, illetőleg az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Hadtudományi Szekciójának megalakulásával szűnt meg. Ettől kezdve hallgatóink minden országos konferencián indultak, és legalább három (a hadtudományi, az állam- és jogtudományi, és a társadalomtudományi) szekció munkájában vettek részt.

Az utóbbi harminc évben 354 pályaművet neveztünk OTDK-ra, melyek közül 222 kapott helyezést, illetve díjat. Az OTDT 1988-ban elhatározta, hogy az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérmet alapít. A díjat eddig a következő hallgatóink és konzulenseik nyerték el: 

Év Hallgató neve Tagozat Konzulense
1989. Molnár Eszter Had- és Rendészettudományi Tagozat Dr. Parádi József
1991. Kántor Tibor Had- és Rendészettudományi Tagozat Dr. Parádi József
1993. Búzás András Állam- és Jogtudományi Tagozat  Dr. Sléder Judit
2013 Juhász Ágnes Orsolya Had- és Rendészettudományi Tagozat Dr. Tarján Gábor
2017. Koller Marco Had- és Rendészettudományi Tagozat Dr. Sallai János

Az OTDT 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít. A díjat az oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából alapították, olyan oktatók részére, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. A következő oktatók, kollégák részesültek az OTDT által alapított megtisztelő díjakban: 

Év Név Díj
1989. Dr. Keserű István MKM kitüntetés Kiváló Munkáért
1991. Parádi József TDK Szervezői Munkáért
1999. Dr. Németh Zsolt Mestertanár
2001, Dr. Lakatos János Mestertanár
2003. Dr. Parádi József Mestertanár
2011. Dr. Tarján Gábor Mestertanár
2015. Dr. Kozáry Andrea Mestertanár
2019. Dr. Major Róbert Mestertanár

„A Mestertanár Aranyérem kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és Iskolateremtő Mestertanár elismerés (elismerő oklevél és az OTP Bank Rt. Fáy András Alapítványának díja).” – Kiemelés a Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzatból.”

A Kar Tudományos Diákköri Tanácsának egykori (és jelenlegi) tagjait, időrendben a következő táblázat foglalja össze: 
 

  KTDT Elnök KTDT Titkár
1997. Dr. Németh Zsolt r. alezredes Lakatos János
2004. Dr. Lakatos János Dr. Szilvásy György Péter
2007. Dr. Lakatos János Dr. Giebiszer Gyöngyi r. százados
2010. Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes Dr. Mógor Judit pv. százados
2011. Dr. Németh Zsolt Zsámbokiné Dr. Ficskovszky Ágnes pü. százados
2015. Dr. Mészáros Bence r. ezredes Zsámbokiné Dr. Ficskovszky Ágnes pü. százados
2016. Dr. Mészáros Bence r. ezredes Mészáros Gábor c. r. alezredes
2018. Dr. Szabó Csaba r. őrnagy Mészáros Gábor c. r. alezredes
2019. Mészáros Gábor c. r. alezredes Horváth Hermina tű. őrnagy

1995-től kezdve szinte minden évben két alkalommal kerül megrendezésre az intézményi, kari tudományos diákköri konferencia, és ezen kívül tudományos diákköreink szervezésében többször kerül sor az aktuális, érdekes témákat feldolgozó szakdolgozatok diákköri keretek közti, nyilvános védésére, bemutatásra.

A Kari Tudományos Diákköri Konferenciák szervezésén túl, többször is aktívan részt vettünk az OTDK szervezésében. Legutóbb, 2017. április 25-27. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara rendezte a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ülését. A rendezvényen 21 tagozatban 9 felsőoktatási intézmény 192 pályázója vett részt.

Kari Tudományos Diákkör Ügyrendje