NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A Kari TDT

A Kari TDT elérhetőségei

A Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke:

Dr. Kiss Tibor r. alezredes
adjunktus

Kriminológiai Tanszék
Tel: +36-1-432-9000/19-165
Mellék: 19-165
E-mail: kiss.tibor@uni-nke.hu

 

Üdvözöljük a Rendészettudományi Kar, Kari Tudományos Diákköri Tanácsának (KTDT) oldalán. A következőekben röviden bemutatjuk a Rendészettudományi Kar tudományos diákkörrel kapcsolatos eddigi munkásságát, valamint a kiemelkedő eredményeket elért hallgatókat és oktatókat.

Történeti visszatekintés

A tudományos diákköri konferenciák, olyan tömegeket megmozgató tudományos mozgalom részei, ahol a hallgatók tehetséggondozása áll a középpontban. A rendészeti tisztképzésben már jóval 1970 előtt, a Rendőrtiszti Főiskola (RTF) megalapítását megelőzően elkezdődött a tudományos diákköri munka, ugyanis a jogelőd intézmények már 1959-től vállalták a tudományos-önképzőköri tevékenység támogatását.

A rendészettudományt érintő tudományos diákköri munka hosszú múltra, mintegy öt évtizedre tekint vissza, amikor a Rendőrtiszti Főiskola 1971-es megalapítását követően, 1974-ben létrejött a tudományos diákkörökhöz kapcsolódó intézményi rendszer, így megalakult a Tudományos Diákköri Tanács és életbe lépett az akkori működési szabályzat. Ekkor még csak a büntetőjogi, a kriminalisztikai, a pszichológiai és a büntetés-végrehajtási tudományos diákkörök kezdték meg működésüket. 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) első sikerünkként, az 1975-ben, az állam- és jogtudományi szekcióban elért II. helyezés volt. A következő években diákköreink többnyire a katonai főiskolák konferenciáin szerepeltek, majd 1988-ban házigazdái lehettünk a Katonai Főiskolák IV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciájának. Ez az úgynevezett „elkülönülés” csak az 1990-es években, a zártpályás rendszer felszámolásával, illetőleg az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Hadtudományi Szekciójának megalakulásával szűnt meg. Ettől kezdve hallgatóink minden országos konferencián indultak, és legalább három (a hadtudományi, az állam- és jogtudományi, és a társadalomtudományi) szekció munkájában vettek részt.

Az utóbbi harminc évben 354 pályaművet neveztünk OTDK-ra, melyek közül 222 kapott helyezést, illetve díjat. Az OTDT 1988-ban elhatározta, hogy az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérmet alapít. A díjat eddig a következő hallgatóink és konzulenseik nyerték el: 

Év

Hallgató neve

Tagozat

Konzulense

1989.

Molnár Eszter

Had- és Rendészettudományi Tagozat

Dr. Parádi József

1991.

Kántor Tibor

Had- és Rendészettudományi Tagozat

Dr. Parádi József

1993.

Búzás András

Állam- és Jogtudományi Tagozat 

Dr. Sléder Judit

2013

Juhász Ágnes Orsolya

Had- és Rendészettudományi Tagozat

Dr. Tarján Gábor

2017.

Koller Marco

Had- és Rendészettudományi Tagozat

Dr. Sallai János

Az OTDT 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít. A díjat az oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából alapították, olyan oktatók részére, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. A következő oktatók, kollégák részesültek az OTDT által alapított megtisztelő díjakban: 

Év

Név

Díj

1989.

Dr. Keserű István

MKM kitüntetés Kiváló Munkáért

1991.

Parádi József

TDK Szervezői Munkáért

1999.

Dr. Németh Zsolt

Mestertanár

2001.

Dr. Lakatos János

Mestertanár

2003.

Dr. Parádi József

Mestertanár

2011.

Dr. Tarján Gábor

Mestertanár

2015.

Dr. Kozáry Andrea

Mestertanár

2019.

Dr. Major Róbert

Mestertanár

2021.

Dr. Sallai János

Mestertanár

„A Mestertanár Aranyérem kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és Iskolateremtő Mestertanár elismerés (elismerő oklevél és az OTP Bank Rt. Fáy András Alapítványának díja).” – Kiemelés a Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzatból.”

A Kar Tudományos Diákköri Tanácsának egykori (és jelenlegi) tagjait, időrendben a következő táblázat foglalja össze:

 

KTDT Elnök

KTDT Titkár

1997.

Dr. Németh Zsolt r. alezredes

Lakatos János

2004.

Dr. Lakatos János

Dr. Szilvásy György Péter

2007.

Dr. Lakatos János

Dr. Giebiszer Gyöngyi r. százados

2010.

Dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredes

Dr. Mógor Judit pv. százados

2011.

Dr. Németh Zsolt

Zsámbokiné Dr. Ficskovszky Ágnes pü. százados

2015.

Dr. Mészáros Bence r. ezredes

Zsámbokiné Dr. Ficskovszky Ágnes pü. százados

2016.

Dr. Mészáros Bence r. ezredes

Mészáros Gábor c. r. alezredes

2018.

Dr. Szabó Csaba r. őrnagy

Mészáros Gábor c. r. alezredes

2019.

Dr. Mészáros Gábor c. r. alezredes

Horváth Hermina tű. őrnagy

2021.

Dr. Kiss Tibor r. őrnagy

Horváth Hermina tű. őrnagy

1995-től kezdve szinte minden évben két alkalommal kerül megrendezésre az intézményi, kari tudományos diákköri konferencia, és ezen kívül tudományos diákköreink szervezésében többször kerül sor az aktuális, érdekes témákat feldolgozó szakdolgozatok diákköri keretek közti, nyilvános védésére, bemutatásra.

A Kari Tudományos Diákköri Konferenciák szervezésén túl, többször is aktívan részt vettünk az OTDK szervezésében. Legutóbb, 2017. április 25-27. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara rendezte a XXXIII. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ülését. A rendezvényen 21 tagozatban 9 felsőoktatási intézmény 192 pályázója vett részt.

Kari Tudományos Diákkör Ügyrendje