NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Mi a TDK lényege?

A Tudományos Diákköri Konferencia mozgalmának lényege, hogy az egyetemi hallgató olyan tudományos igényességű kutatómunkában vegyen részt, amely túlmutat a graduális képzésben oktatott tananyagok megismerésén és elsajátításán. A tudományos igényességű kutatómunkát rendszerint egy, vagy több témavezető irányítja. A TDK munka szakmai és tudományos eredményeit pályamunkák formájában mutatják be a hallgatók a Rendészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának szervezésében. A kari konferencia egyes tagozataiban a zsűri bizottságai az értékes és módszertanilag is megfelelő pályamunkák részvételét javasolják a páratlan évek tavaszán az Országos Tudományos Diákköri Tanács által megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK).

Az országos konferenciák első helyezettjei számára kétévenként a Pro Scientia Aranyérem pályázat is meghirdetésre kerül, amely a kimagasló hallgatói tudományos teljesítményt elismerő kitüntetés legrangosabb díja.

A Tudományos Diákköri tevékenységnek számos előnye van a hallgatók számára. Az intézményi, illetve országos versenyen való részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre és egyben felkészíti a hallgatót a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához. Az országos konferencián elért helyezés plusz pontokat jelent az MA, illetve a posztgraduális képzésre való jelentkezésnél, valamint a tisztjelölt hallgatók tervezett szolgálati helyeinek elosztásánál figyelembe veendő szempontoknál plusz pontokat szerezhetnek az OTDK-n történő indulással. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, ezért a tudományos dolgozat (az esetek többségében) elfogadásra kerülhet szakdolgozatnak a szakgazda tanszékek részéről.