NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A városi kerékpározás aktuális kérdései

A Rendészettudományi Kar (RTK) Közbiztonsági Tanszékén működő Közbiztonsági Tudományos Diákkör szervezésében, együttműködve a Közlekedéstudományi Egyesülettel, mintegy 70 érdeklődő hallgathatott meg a városi kerékpáros közlekedésről egy négy előadásból álló sorozatot az RTK Diószeghy Sámuel utcai objektumában.

Bereczky Ákos és Dalos Péter a Budapesti Közlekedési Központ képviseletében a kerékpározás közlekedésben betöltött helyéról tartottak előadást. Rámutattak, hogy a városi kerékpározás a közösségi közlekedésbe integrálható, illetve amennyiben Budapest a Balázs Mór Tervnek megfelelően a kerékpározást mint fenntartható közlekedési módot az előirányzott 10%-os mobilitási részarány közelébe kívánja juttatni, akkor további ösztönzőkre van szükség a kerékpározás népszerűsítéséhez. Ennek infrastrukturális és jármű-oldali elemei is vannak, és ide kapcsolódik a MOL-Bubi közösségi kerékpárhálózat fejlesztése is. 

Glász Attila a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a kerékpáros baleseti statisztikák hiányosságairól beszélt. Ez a problémakör a rendőrségi munka által jelentősen javítható lenne.

A kerékpárosok bukósisak-használatának témaköre mindegyik előadásban szóba került, de erről addig lehetetlen bármilyen megalapozott szakmai vitát folytatni, ameddig a rendőrség által a Központi Statisztikai Hivatalnak juttatott baleseti statisztikákban a sisakhasználat rögzítése csak esetlegesen történik meg. Amennyiben ezt az adatot minden kerékpárosbaleset esetén rögzítenék, a sisakhasználat és a sérülések összefüggéseiről megalapozott eredményeket lehetne publikálni.

Molnár Berta a Magyar Kerékpárosklub képviseletében a kerékpáros szabálykövetés problémaköréről tartott előadást. Rámutatott arra a lényeges szempontra, hogy a szabályszegések jellemző formái nem a szabályok nem ismeretéből fakadnak (a kerékpáros nem azért megy át a tilos jelzésen, mert nem ismeri a jelzés tartalmát), hanem elsősorban infrastrukturális és forgalomszervezési hiányosság van a háttérben. A közúti forgalomban a motorizált és a nem motorizált forgalom dinamikája eltér, és a forgalomtechnika jelenleg többségében a motorizáltnak kedvez. Emellett bemutatott nyugat-európai működő példákat a szabályozás kerékpárosbaráttá tételére, amivel a szabályszegések is csökkenthetők. Ebben természetesen jelentős szerepe van annak, hogy ne csak a jelenlegi szabályok legyenek kőbe vésve, hanem a szabályokat módosítsák is, ezzel mintegy követve a közlekedési igényeket.

Végül a kollégium alakulóterén kialakított pályán „lassúsági versenyt” rendeztek, melyben a hallgatók közelebbről is megismerkedhettek a MOL-Bubi kerékpárokkal és irányításuk sajátosságaival.

A szakmai előadásokat nagy érdeklődés övezte a hallgatóság részéről; ennek az előadók és a szervezők reményei szerint szemléletformáló hatása volt a leendő közlekedésrendészettel foglalkozó rendőrtisztek esetében – hangsúlyozta dr. Major Róbert PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, a Közbiztonsági Tanszék vezetője, és egyben köszönetet mondott Felföldi Péter tanárnak a rendezvény megszervezésért.


Címkék: hírek 2017