NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

„Mindenki győztes, aki idáig eljutott” – eredményhirdetés a kari TDK-n

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a kar dékánja azt mondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a tudományos diákköri mozgalomnak, és kiemelte, hogy sok olyan tanár dolgozik a karon, aki már évtizedek óta segíti a TDK-s hallgatók munkáját. A zsűri dolga, hogy megállapítsa a helyezéseket, de „mindenki győztes, aki idáig eljutott” – fogalmazott a dékán. „Büszke vagyok önökre” – szólt a versenyzőkhöz dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, utalva arra, hogy a versenyben részt vevő hallgatók a napi terhek mellett vállalták a megmérettetést. Aki ma nem ért el helyezést, az is gazdagodott olyan hasznosítható tudással, amely majdan a gyakorlati munkában hasznára válik – mondta a dékánhelyettes. Dr. Szabó Csaba PhD r. őrnagy, kari TDK elnök útravalóként a többi között azt mondta, hogy „egy kutatót, egy tudóst, vagy egy szakterület művelőjét nem csak a számokba rendezett munkássága alapján lehet megítélni. Lényeges szempont a tudomány világában, hogy a számok mögött ne feledkezzünk meg az emberről, a tudósról a kutatóról, aki egyéni kisugárzásával, nemes gondolataival mutat utat a fiatal, utat kereső, és egyben ragyogó elméknek!”

A helyezettek Boda Józseftől, a különdíjasok pedig Mészáros Bencétől és dr. Németh András PhD őrnagytól, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnökétől, továbbá A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány kuratóriumi elnökétől, Szabó Lajostól, illetve Szabó Pétertől, a Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökétől vehették át díjaikat.

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes

A helyezettek és a különdíjasok névsora itt olvasható:

Az egyes szekciókban helyezést elért hallgatók
(helyezés / név / a dolgozat címe / témavezető)

Jogtudományi Tagozat

3. Nagy Ivett: Kábítószer bűncselekmények vizsgálata, azaz növelhető-e a nyomozás eredményessége eljárásjogi eszközökkel (Dr. Vári Vince r. őrnagy PhD)

2. Preininger Lilla: Gondolatok a magyar drogpolitikát érintő kihívásokról (dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy)

1. Hlavács Boglárka: GDPR – Európai Uniós adatvédelem a magyar gyakorlatban (Dr. Schweickhardt Gotthilf adjunktus, alezredes PhD)

Közlekedésbiztonsági tagozat

3. Császár Edina: Hendikeppel a közlekedésben: Mészáros Gábor r. alezredes

2. Vas Petra: Helyszínelhagyásos balesetek felderítése a jelenkori technológia eszközeinek segítségével (Mészáros Gábor r. alezredes)

1. Balázs Benedek: Halálos balesetek megelőzése és teljes kizárása a közlekedésből (Mészáros Gábor r. alezredes)

Közbiztonsági tagozat

3. Fézler Dominik: Járőrtevékenység illetve tömegkezelés vasúti járművön (dr. Gál Erika r. őrnagy)

2. Hegedűs Ádám: A közrendvédelmi rendőri állomány bűnmegelőző tevékenysége Salgótarjánban (dr. Berei Róbert r. őrnagy)

1. Kovács Tibor: Csapaterővel végrehajtott rendőri művelet a déli határon – Röszke 2015 (Dr. Gál Erika r. őrnagy)

Kriminalisztika I. tagozat

3. Virovecz Lilla: Korlátok között- Hogyan élnek a tiltott teljesítményfokozókat használók és az azzal kereskedők (dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, tanár)

2. Bárány Bianka: Az igazságügyi ápolók (Dr. med. Angyal Miklós r. ezredes PhD)

1. Gróf Klaudia: Kihallgatás újratöltve - egy empirikus kutatás eredményei (Girhiny Kornél r. őrnagy, Bezsenyi Tamás r. őrnagy)

Kriminalisztika II. tagozat

3. Németh Dávid: Nyomozás az új büntetőeljárási kódex tükrében (Dr. Budaházi Árpád r. őrnagy PhD, adjunktus)

2. Kerekes Szilveszter: Az üzleti hírszerzés és az ipari kémkedés egyes kérdései a gazdasági világban (Dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes, tanár)

1. Selmeczki Péter István: Nemzetközi nyomozócsoport a gyakorlatban (alcím: Esettanulmány egy angol-magyar igazságügyi együttműködés tapasztalatairól) (Dr. Nagy Judit PhD r. ezredes)

Kriminológiai és Rendészeti Magatartástudományi tagozat

3. Hajas Alexandra: Tapasztalatok és tévképzetek, avagy hogyan tükröződik az internetes zaklatás a fiatalság körében (Kiss Tibor r. őrnagy tanársegéd)

2. Tiba Zsanett: A javítóintézetek világából történő reintegráció és reszocializáció, különösen az EMMI Debreceni Javítóintézet vonatkozásában (Dr. Farkas Johanna PhD adjunktus)

1. Szilágyi Róbert: Cyberbullying – Prevenciós előadások hiánya a magyar oktatásban (Dr. Balassa Bence r. őrnagy PhD)

Rendészetelméleti és rendészet történeti tagozat

3. Zilinyi Dániel: A csendőrség feladatrendszere 1881-1945 között (Prof. Dr. Sallai János r. ezredes)

2. Lénárt Máté Gábor: Ráday Gedeontól Jancsó Miklósig. A rendvédelem korszerű megközelítése és alkalmazása a kiegyezés időszakában (Dr. Tarján Gábor főiskolai docens)

1. Petz Dávid: A kínai kolónia társadalmi jellemzői és a kínai szervezett bűnözői csoportok Magyarországon (Dr. Tarján Gábor főiskolai docens)

Szakrendészeti tagozat

3. Deák Ferenc: Az eredményességi kényszer és az intézkedési kultúraváltás paradoxona a határrendészeti szolgálati ágnál (Dr. Balla József PhD r. alezredes)

2. Szokodi Szilárd Attila: A magyar modell a tömeges migráció kezelésében (dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd)

1. Karács Milán Zoltán: Az alacsony magasságban, siklórepülő eszközzel és pilóta nélküli légi járművel elkövetett légtérsértések észlelése a határterületen (dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd)

Különdíjasok

Jogtudományi tagozat

Szalay Bálint: A magzatelhajtás büntetőjogi aspektusai és az ellene való küzdelem. (Dr. Pallagi Anikó)

Közlekedésbiztonsági tagozat

Karkusz Kristóf: Sebességtúllépés és balesetek összefüggése (Dr. Major Róbert r. ezredes PhD)

Közbiztonsági tagozat

Márton Mercédesz, Lechner Krisztián: Vannak-e még harcosok? (Oláh Attila senior r. hadnagy)

Kriminalisztika I. tagozat

Ihász Vivien: „Legális illegalitás” A VIII. kerületi kábítószer-helyzet egy bűnügyi nyomozó hallgató szemével (dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, tanár)

Kriminalisztika II. tagozat

Seres Anita: Szemkamera alkalmazási lehetőségei a rendőrségi munkában, különös tekintettel a bűnügyi tevékenységre (Dr. Frigyer László, r. őrnagy)

Kriminológiai és Rendészeti Magatartástudományi tagozat

Linzenbold Anikó: A deviáns magatartás megjelenése javítóintézeti neveltek körében (Dr. Farkas Johanna PhD adjunktus)

Rendészetelméleti- és történeti tagozat

Heffenträger Zoltán: Rendvédelem a hibrid háború során (Dr. Kaiser Ferenc egyetemi docens)

Szakrendészeti tagozat

Juhász Anikó: Repülőtéri biztonság; Alcím: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonságtechnikai rendszere (Tóth Attila)

A Rendvédelmi és Magánbiztonsági Oktatásért és Kutatásért Alapítvány által felajánlott különdíjak nyertesei
  • Bárány Bianka: Az igazságügyi ápolók. (Dr. med. Angyal Miklós r. ezredes PhD)
  • Fézler Dominik: Járőrtevékenység, illetve tömegkezelés vasúti járművön (dr. Gál Erika r. őrnagy)
  • Horváth Alexandra: A lottózók biztonságvédelmének fejlődése (Tóth Levente,
  • Dr. Christián László r. ezredes PhD)
  • Kerekes Szilveszter: Az ipari kémkedés és az üzleti hírszerzés egyes kérdései az üzleti világban (Dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes, tanár)
  • Seres Anita: Szemkamera alkalmazási lehetőségei a rendőrségi munkában. különös tekintettel a bűnügyi tevékenységre. (Dr. Frigyer László r. őrnagy)
A Doktoranduszok Országos Szövetsége által felajánlott különdíj nyertese
  • Tóth Gergő: Kiberbűnözés és kiberbiztonság a múltban, jelenben és jövőben (Bányász Péter, tanársegéd ÁKK)

Címkék: hírek 2017 TDK