A Büntetés-végrehajtási Szervezet vezetői látogattak az NKE-re

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek vezetői közül kedden a büntetés-végrehajtási vezetőket fogadta a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja.

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy tájékoztatta a vendégeket az egyetem, illetve az RTK  képzési rendszeréről, és részletesen szólt a Rendészettudományi Doktori Iskoláról. A karon működő Büntetés-végrehajtási Tanszék történetéről szólva a dékán felidézte, hogy a tanszék 1971-ben alakult és a tanárok a következő évben kezdték meg az oktatást. Boda József említést tett a tanszék tudományos aktivitásáról is, kiemelve, hogy e tanszék égisze alatt működik a munkáját a karon elsőként megkezdő Ludovika Kiemelt Kutatóműhely. Szó esett arról is, hogy a tanszék munkatársait dinamikusan fejlődő szakmai kapcsolatok fűzik a többi között kanadai, máltai és romániai egyetemekhez, Magyarországon pedig az ELTE-hez.

Az RTK dékánja tájékoztatta a büntetés-végrehajtási vezetőket azokról a fórumokról is, amelyeken az egyetem hallgatói kiteljesíthetik tudományos tevékenységüket: szólt a tudományos diákkörről, a Szent György Szakkollégiumról és az Erasmus+ mobilitási programról. Hozzátette: egyre inkább szükség van arra, hogy a vezetővé válást nemzetközi tapasztalatszerzés előzze meg – erre jó alkalmat kínálnak már az NKE-n töltött hallgatói évek alatt is az említett lehetőségek. Boda József szólt a készülő Rendészettudományi Lexikon előkészítéséről is, amely hatalmas munka, és amelyben lektorként részt vesz a jelenlévő Lajtár József bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese is.

Az elhangzottakra reagálva Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese azt mondta, hogy fontos az egyetem életében a büntetés-végrehajtási szakterület által hozzáadott érték, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad.

A büntetés-végrehajtási vezetők a továbbiakban a dékán vezetésével megtekintették a Rendészettudományi Kar új campusát. 

 

Szöveg: Suba László

 Fotó: Szilágyi Dénes