A Rendészettudományi szaklexikon második műhelyvitája

Az idén minden bizonnyal kézbe vehetik az érdeklődők a Rendészettudományi szaklexikont, amelynek előkészítéséről második alkalommal számoltak be a munka résztvevői. 

A műhelyvitát dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar (RTK) dékánja nyitotta meg, aki elmondta, hogy a munkával jól állnak, a határidőket tartják, mindez köszönhető dr. Beregnyei József ny. hőr. dandártábornoknak, dr. Virányi Gergely ny. hőr. dandártábornoknak, a szerkesztőbizottság két vezetőjének és dr. Mátyás Szabolcs PhD r. őrnagynak. Mint a dékán fogalmazott, „remélhetőleg az idén már megszagolhatjuk a nyomdafestéket a lexikonon”. Boda József hangsúlyozta: olyan gyorsan változik a világ, hogy talán 10–15 év múlva újra kell írni a lexikont, ezért is fontos, hogy a majdani lexikonszerkesztők okulására is összegezzük a tapasztalatokat.

A tíz alrendszer közül a legszélesebb palettával rendelkező Közrendészet alrendszer vezetője, dr. Major Róbert PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy a határrendészettől a sportrendészetig 16 alrendszert ölel fel a munkájuk, és mint fogalmazott, ez számos nehézséget okozott a munka során. Dr. Christián László PhD r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens a Magánrendészet alrendszer szócikkeinek kidolgozó munkájáról szólva elsőként a – dr. Janza Frigyes kifejezésével élve – komplementer rendészet fogalmát magyarázta meg. Mint mondta, e találó kifejezés annak a szemléletnek a kifejezése, hogy a magánbiztonsági vállalkozások, az önkormányzati rendészet és a civil önvédelmi szervezetek tevékenysége kiegészíti az állami rendészeti aktivitást. A szócikkek e szakterületekhez, mint például a magánnyomozáshoz, a fegyverrendészethez, vagy a polgárőrség tevékenységéhez kötődően születtek.

Prof. dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, a Rendészeti kommunikáció és a Rendészeti viselkedéstan és szociológia alrendszer lektora elismeréssel szólt az elkészült szócikkekről, és rövid összefoglalást adott a lektori munka tapasztalatairól. A Rendészeti magatartástudomány és a Rendészeti pszichológia alrendszer szócikkeit Dr. Malét-Szabó Erika PhD r. alezredes, a Rendészeti technológia alrendszereit pedig dr. Kovács Zoltán PhD nb. dandártábornok lektorálta, akik konkrét példákkal illusztrálták a felmerült problémákat. Ürmösné dr. Simon Gabriella PhD intézetvezető a szócikkek angol nyelvre történő fordításának nehézségeiről szólva azt mondta: ha helytelen angol fordítást alkalmazunk egy szócikkre, az rosszabb, mint ha bevallanánk, hogy az adott kifejezésre nem találtunk angol megfelelőt. 

A további kidolgozói, illetve szerkesztői beszámolókat követően dr. Beregnyei József foglalta össze az elhangzottakat, utalva arra, hogy még sok munka áll a lexikon készítői előtt.

 

Szöveg: Suba László

 Fotó: Bodó Pál


Címkék: RTK műhelyvita