Május 11. a közlekedési kultúra napja

Legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!  A közlekedési kultúra ugyanis létező fogalom, amelynek kialakítása és elmélyítése nemzeti ügy.

Ennek felismerése vezetett oda, hogy a szaktárca és társszervezetei a civilekkel karöltve 2015. május 11-én kezdeményezték „A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA” című esemény megtartását. A hagyományteremtő rendezvényen a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra ügye iránt elkötelezett partner szervezetek az ország különböző pontjain értékteremtő rendezvényeket tartottak 2018. május 11-én is.

Részletek:
http://www.akozlekedesikulturanapja.hu/
A programsorozathoz csatlakozva karunk Közbiztonsági Tanszéke konferenciát szervezett a védtelen közlekedők közlekedésben betöltött szerepéről. A rendezvényen bevezető előadást tartott dr. Major Róbert PhD r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője, aki hangsúlyozta, hogy a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők – mind védtelen közlekedési résztvevők, egy esetleges baleset bekövetkezésekor lényegesen nagyobb sérülést szenvedhetnek el, mint a karosszériával védett társaik. E körülmény önmagában megalapozza a fokozott figyelem kötelezettségét.

A rendezvényen Mészáros Gábor r. alezredes a motorkerékpáros baleseteket érintő kutatási tapasztalatokról számolt be, kiemelve a sebesség helytelen megválasztásának rendkívüli baleseti kockázatát. Felföldi Péter a kerékpáros közlekedés biztonsági kérdéseiről tartott előadást, míg Holubetz László gyalogosként szerzett tapasztalatait osztotta meg a részvevőkkel.

A közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan pályázati felhívások is megjelentek, melyek közül "az év közlekedési kiadványa" pályázaton a tanszék Közlekedésrendészet című egyetemi tankönyvévvel, "az év közlekedésbiztonsági fotója" pályázaton pedig több fényképfelvétellel indult. Részletek: http://ktenet.hu/files/10/006_Dijatado_prezi.pdf