Rendőri vezetői értekezlet az NKE-n

A megyei rendőrfőkapitányok rendészeti helyettesei számára tartottak vezetői értekezletet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Épületében. Az eseményen az aktuális rendészeti feladatokról tanácskoztak a résztvevők, akiket Dr. habil Boda József ny. vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja tájékoztatott a kar és az egyetem működéséről.

A megyei főkapitány-helyettesesek 2-3 havonta tartanak tanácskozást az aktuális rendészeti feladatokról. Boda József dékán meghívására a rendőri vezetők ezúttal a Ludovika Campuson találkoztak. A résztvevőket a Rendészettudományi Kar vezetője tájékoztatta az egyetem és a kar működéséről, különösen a rendészeti felsőoktatásban bekövetkező változásokról és feladatokról. Boda József szólt arról, hogy a karon tavaly tértek át a négyéves nappali rendészeti képzésekre, amelyet szükségszerű lépésnek nevezett. „A korábbi három éves képzési időtartam már nem volt elég ahhoz, hogy az új kihívásoknak és követelményeknek megfelelő tananyagot hatékonyan elsajátíthassák a tisztjelöltek”- fogalmazott a tábornok. Fontos változásnak nevezte Boda József a hallgatói jogviszony átalakítását tiszti jogviszonnyá. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányok elkezdése után fél évvel már tisztjelölti vizsgát tesznek a hallgatók, akik jogosultakká válnak a fegyverhasználatra és szolgálatba is vezényelhetők. A dékán elmondta azt is, hogy a Rendvédelmi Tagozat keretében foglalkoznak a hallgatók a rendőrségi szocializáció kérdéseivel is. Elhangzott, hogy az egyetem mintegy hatezer hallgatója közül 1600-an tanulnak a Rendészettudományi Karon, ahol nemcsak leendő rendőrtisztekkel foglalkoznak, rendőröket képeznek, hanem például a NAV, a büntetés-végrehajtás és a magánbiztonsági szakma számára is képeznek szakembereket. Az elmúlt évek eredményei között a dékán szólt a három éve működő Rendészettudományi Doktori Iskoláról, a tavaly elindított kriminalisztikai mesterképzésről, a nemzetbiztonsági képzés átalakításáról és a nemzetközi együttműködésekről is. „Folyamatban van egy új intézet felállítása is, amely az Államtudományi és Rendészettani Intézet nevet viseli majd, és létrejön egy rendészettörténettel foglalkozó tanszék is” - tette hozzá a dékán. Boda József beszélt a kart is érintő infrastrukturális fejlesztésekről, így például a háromszintes rendészeti speciális képzési épületről és a sportkomplexumról is. A hamarosan leköszönő dékán szerint a Rendészettudományi Karon ma már teljes egészében 21. századi körülmények között képzik a jövő rendészeti vezetőit. A megyei rendőrfőkapitányok rendészeti helyettesei a tanácskozást követően megtekintették a Ludovika Campus új és megújult épületeit is.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes