Oktatóink a köztársasági elnöki őrségnél

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (NKE RTK) kijelölt oktatói és kiképzői, dr. Gáspár Miklós r. alezredes, Sziva Attila r. törzszászlós, Kubis Tibor r. törzszászlós és Bánházi György r. főtörzsőrmester egyhetes emelt szintű szakmai továbbképzésen vettek részt a Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrségénél.

Az egyedülálló lehetőséget Pomozi Sándor r. ezredes, az egység vezetője biztosította. A továbbképzés lövészeti és intézkedéstaktikai modulokból állt, ahol a résztvevők felfrissítették és naprakésszé tették lőkiképzési és intézkedéstaktikai szakoktatói ismereteiket a Köztársasági Elnöki Őrség (KEŐ) szakmai berkeken belül nemzetközi szinten is ismert és elismert instruktorai segítségével. Az elméleti és gyakorlati órák során olyan kiképzési elemek gyakorlására is sor került, amelyek speciális rendészeti egységek kiképzésében szerepelnek. Ezek a korszerű kiképzési metodikák a fejlődő technikai eszközök bemutatásán keresztül hozzájárulnak az RTK-n folyó képzés továbbfejlesztéséhez, megfelelve azon újabb és újabb követelményeknek és kihívásoknak, amelyeket a változó társadalmi, gazdasági, kulturális környezet támaszt a rendészeti szervek tagjaival szemben. Az elméleti foglalkozásokon szó esett a kiképzés folyamatos korszerűsítésének igényéről, a rendészeti alapkiképzés egységes szemléletének kialakítására törekvésről, továbbá a modern fegyverzettechnikai eszközök által nyújtott lehetőségeknek a rendészeti képzésben történő alkalmazhatóságáról.

Viplak Attila r. törzszászlós, a taktikai támogató csoport vezetője elmondta, hogy az együttműködés az RTK gyakorlati oktatóival, kiképzőivel az elmúlt években megszilárdult, és példa értékűnek nevezhető. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a hallgatói állomány a saját képzettségének szintjén ismereteket szerezzen egy olyan sokrétű tevékenységről, mint a rendőrségi lőfegyverhasználat, mely sokkal komplexebb tevékenység egy lövészet végrehajtásánál – fogalmazott. A rendőrségi lőfegyverhasználatnak egyénektől függően komoly pszichológiai és fiziológiai jelenségei is vannak, melyeket meg kell ismerni és be kell gyakorolni egy leendő tisztnek a rendészet bármely ágazatában.

A Köztársasági Elnöki Őrség több munkatársa is egyetemünk, illetve jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jelenlegi vagy volt hallgatója, így szakmai kérdésekben további konzultációkra nyílik lehetőség.

 

Szöveg: dr. Gáspár Miklós r. alezredes