Alaki szemlével zárult az alapfelkészítés

Alaki szemle zárta a Rendészettudományi Kar augusztus 21-én (kedden) bevonult legkitartóbb 139 első éves tisztjelölt és hivatásos hallgatója számára  az alapfelkészítés 5 hetes intenzív szakaszát. Itt adtak számot arról, hogy a bevonulásuk óta mennyire sikerült elsajátítaniuk az alaki ismereteket elméletben és gyakorlatban.

A szemle elöljárója dr. Simon Attila r. ezredes, Rendvédelmi Tagozat parancsnoka volt. Jelen volt a Rendvédelmi Tagozat hivatásos állománya, a meghívott osztályfőnökök és az elsősöket öt héten át felkészítő hallgatói kiképzőkeret. A szemle statikus résszel, azaz alaki fordulatokkal kezdődött. Az elméleti felkészültségük ellenőrzése során az alaki szabályok, az elöljárók és az egyetemi vezetők személyének ismeretéből adtak számot a tisztjelöltek. A befejező, dinamikus részben következett a menet rendes lépésben, lépéstartással, zárásul a díszmenet.

A szemle végén a tagozatparancsnok a végrehajtást összességében”jó”-ra minősítette, majd gratulált a hallgatói kiképző állománynak a munkájához. 

Szeptember 24-e hétfőtől, tovább folytatódik az elsőévesek alapfelkészítése, de már nem a hallgatói kiképzőkkel, az intenzív szakasz napirendje szerint, hanem az évfolyam tagjaiból kijelölt és megbízott szakaszparancsnokokkal a napi órarendi foglalkozások mellett.

Az évfolyam parancsnokaként pedig, most már elsődlegesen Lőrincz Kornél r. őrnagy foglalkozik velük az órarenden kívüli foglalkozásokon és feladataik teljesítése érdekében, mint „szolgálati apjuk”.

Szöveg: Lőrincz Kornél r. őrnagy évfolyamparancsnok

Fotó: Bodó Pál