Generációk találkozása

A fenti címmel hirdette meg az RTK Vám- és Pénzügyőri Tudományos Diákköre, a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) Vám- és Pénzügyőri Tagozata, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szervezete (NAV NYOSZ) a rendezvényt, ahol az NKE jogelőd intézményeiben – elsősorban az Államigazgatási, és a Rendőrtiszti Főiskolán – az elmúlt évtizedekben végzettek találkozhattak a legifjabb, tisztjelölti generációval.

A NAV NYOSZ elnökségét és a tagokat dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes és dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes fogadta. A program első részében a NAV jogelőd szerveinek (APEH és VP) nyugdíjasai megtekintették a felújított Ludovika Főépületet. A séta során Dr. Szabó Andrea PhD. pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens és a diákkör tagjai érdekes információkat osztottak meg az épület történetéről és a felújítás menetéről.

A program második felében a diákkör egy kerekasztal beszélgetést szervezett az „öregdiákokkal”. dr. Suba László pénzügyőr alezredes vállalta a moderátori feladatokat és bevezetésként egy interjú részletet osztott meg a hallgatósággal, amely a pénzügyőr iskola falai közt játszódott évtizedekkel ezelőtt, de még mindig sok hasonlóságot mutat a tisztjelöltek aktuális életével.

A NAV NYOSZ nyugdíjasai dr. Kaizinger Tibor, Géczy Attila, dr. Bálint László György és Netye Mihály örömmel osztották meg évtizedes élményeiket a jelenlévő érdeklődőkkel. Érezhető volt, hogy jó szívvel emlékeznek vissza, mind az egykori iskolai, mind a hivatali és szolgálati élményeikre. Nem csupán a régi fináncéletről, hanem a mai pénzügyőr hallgatók mindennapjairól is szó esett. A Rendészettudományi Kar hallgatóinak egy napját bemutató kisfilm után Tasnádi Bence, a kari hallgatói önkormányzat elnöke számolt be röviden arról, hogy a leendő pénzügyőr tisztek hogyan igyekeznek teljesíteni az egyetemi követelményeket.

A tanszék jelenlevő oktatóiban is kellemes emlékeket idéztek fel nyugdíjas kollégáik visszaemlékezései, mivel többen még aktív korukban együtt szolgáltak. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a rendezvény jövő félévben folytatódik újabb öregdiákok és tisztjelöltek részvételével.

Szöveg: Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, egyetemi docens, tanszékvezető

Fotó: Vám- és pénzügyőr tanszék munkatársai