Kulturális javak rendészeti védelme

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként november 20-án projektzáró tudományos tanácskozással fejeződött be az RTK-n a „Kulturális javak rendészeti védelme” című kutatási projekt.

Az uniós finanszírozású  kutatásban az Országos Kriminológiai Intézet munkatársai, Kármán Gabriella és Farkas Krisztina, illetve Lukács Dalma, a Rendészettudományi Doktori Iskola harmadéves hallgatója vettek tevékenyen részt. A kutatást hatékonyan segítette a Nemzeti Nyomozó Iroda Műkincsvédelmi alosztálya, a Miniszterelnökség, valamint külső szakértőként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A tanácskozást Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője nyitotta meg, ismertetve a KÖFOP kutatást, benne a Doktori Iskola Műhelyét. Kiemelte, hogy a projekt keretében megvalósult aktuális rendészeti témák kutatása, valamint ezek oktatásba történő átültetése elősegíti többek között az oktatói utánpótlást is az egyetemen. Felhívta a figyelmet, hogy a kulturális javak védelme kiemelten fontos terület, hiszen ezek jogellenes kereskedelmével az elkövető megfosztja a nemzetet és közösségeket a tárgyi emlékeiktől, identitásuktól.

Kármán Gabriella az jogellenes műtárgy- kereskedelmet megvalósító bűncselekmények vizsgálatának gyakorlati tapasztalatait mutatta be. Összefoglalójában kiemelte, hogy bár kevés üggyel találkozott az empirikus vizsgálat során, amelyekben szereplő tárgyak ténylegesen a kulturális javak körébe tartoznak, de a jelentős látencia, illetve a fogalommeghatározás hiányában nehéz az illegális kereskedelem részévé vált tárgyak pontos számát meghatározni.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Műkincsvédelmi alosztályának munkásságát vezetőjük, Vukán Béla alezredes, alosztályvezető mutatta be megalakulásuktól napjainkig, kitérve együttműködéseikre, nemzeti és nemzetközi megjelenéseikre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, kulturális javak rendészeti védelmében betöltött szerepét, jogszabályi kereteit, hazai példákon keresztül, Meczkó Alexandra ismertette. A tudományos tanácskozás második részét, „A Miniszterelnökség, a NAV és az NNI együttműködésének eredményei a kulturális javak rendészeti védelmében” című előadásával Buzinkay Péter nyitotta meg, majd Farkas Krisztina a kulturális javak olasz bűntetőjogi védelmi rendszerét vizsgálta. A szakirodalom mellett a tanulmányútja tapasztalatait is bemutatva foglalta össze az olasz rendszer szervezeti, valamint jogi kereteit.

Az olasz tapasztalatok ismertetését tovább folytatva, Lukács Dalma az olasz műtárgyvédelmi rendészeti szervek megelőzését és tudatosságnövelő funkcióját foglalta össze. A konferenciát végül az NNI munkatársa, Kardosi Gábor rendőr százados zárta az Interpol 2018. évi nemzetközi konferencián elhangzottak tömör ismertetésével.

 

Szöveg: Lukács Dalma

Fotó: Bodó Pál