Tanulmánykötet bemutató a nemzetközi szervezett bűnözés kutatásáról

Nemrégiben, az RTK oktatási épületében volt, a „Nemzetközi szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból” című uniós, Belső Biztonsági Alapok (BBA) projekt kétkötetes eredménytermékének ünnepi könyvbemutatója.

A rendezvényen a kutatásban érintett szervek közül a Legfőbb Ügyészség, a rendőrség, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és természetesen karunk képviselői vettek részt. A kamarát Dr. Fialka György elnök, a BBA kutatás projektmendezsere, valamint Pető Gabriella reprezentálta.

A bemutatón vendégként jelen volt Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy a Belügyminisztérium oktatási főszemlélője, Mészáros Bence r. ezredes az RTK nemzetközi dékánhelyettese, valamint Dr. Pallo József bv. ezredes, megbízott tudományos dékánhelyettes is.

Nyitóbeszédében Hautzinger Zoltán, a karoktatási dékánhelyettese, Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán üdvözletét tolmácsolva kiemelte, hogy minden könyvnek megvan a maga sorsa, és annyit ér amennyit hasznosít belőle az olvasó; adott esetben a szakemberek és a hallgatók érdeklődő része.

A Legfőbb Ügyészség képviseletében Szmodics Zoltán a Kiemelt, korrupciós és szervezett bűnözés elleni ügyek főosztályának ügyésze a kétkötetes tanulmánygyűjteményt értékelve kifejtette; a több évig tartó kutatás eredményeként nagyon jó együttműködés alakult ki a kutatók és az ügyészség között, ezért is nagyon várták a sok, nyomozást segítő gondolat írásos megjelenését.

Boda József nb. vezérőrnagy, az RTK projekt indításakori dékánja javaslatára a részvevők egy perces néma felállással adóztak a nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt Bezsenyi Mihály r. dandártábornokra, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egykori igazgatójára, aki kiemelkedő részt vállalt a projekt megvalósításából.

Frigyer László r. őrnagy a kutatás szakmai vezetője, a kiadvány büntetés-végrehajtást érintő részének szerzője, a tanulmánykötetpár szerkesztője, röviden felidézte a kutatás folyamatát, az elért eredményeket, és szólt, az érintett szervek, eredménytermékkel kapcsolatos eddigi visszajelzéseiről. Eszerint Pintér Sándor belügyminiszter, a maga nemében alapműnek értékelte a kiadványt. Darák Péter a Kúria elnöke, témájában szintén hiánypótlónak tartja a könyvet, ezért a kutatás folytatását szorgalmazta.

A kutatás két lektora, Tóth Éva ny. kúriai bíró, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke és Berki Antal r. ezredes, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság biztonsági igazgatója elmondták, a kötet elkészítése során miként álltak a kutatók mellett, tanácsaikkal segítve munkájukat.

Ezt követően a kötet szerzői közül előadást tartott a projekt bűnözésföldrajzi vetületéről Mátyás Szabolcs r. őrnagy, karunk Kriminalisztikai Intézete Bűnügyi Stratégiai Tanszékének adjunktusa. Inzelt Éva az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékének adjunktusa, az ügyészség és a Nemzeti Nyomozóiroda érintettségének vizsgálateredményeit mutatta be.

Egyebek közt a beérkezett 880 kitöltött kérdőív összesített megállapításait is tartalmazó kutatás két tanulmánykötetét megküldik a szélesebb szakmai hasznosíthatóság érdekében minden érintett szervnek, illetve a teljes tartalom a kutatás honlapján bárki számára elérhető elektronikusan.

Szöveg: Frigyer László – Deák József

Fotó: Bodó Pál