Rendészettudomány a fiatal kutatók szemével

Tíz tudományterületről, 16 szekcióban, több mint 60 doktorandusz hallgató mutatta be kutatási eredményeit a Doktoranduszok Országos Szövetségének rendészettudományi osztálya által szervezett április 25-i konferencián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Az egész napos konferenciát Padányi József vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes nyitotta meg, aki felidézte a Rendészeti Doktori Iskola megalakulásának körülményeit, és az azóta folytatott kutatómunkát. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja üdvözlő szavaiban a tudományos élethez szükséges kitartás fontosságát hangsúlyozta és reményét fejezte ki, hogy hamarosan doktori fokozatot szereznek a Rendészeti Doktori Iskola első évfolyamának hallgatói.

A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöksége nevében, az NKE Doktorandusz Önkormányzat elnökeként Pató Viktória Lilla és Baráth Noémi Emőke, a Rendészettudományi Osztály elnöke köszöntő szavaikban egyaránt a konferencia hagyományteremtő jellegét hangsúlyozták. Elmondták, hogy a rendészettudomány mint fiatal tudományág évre évről egyre több fiatal kutatót vonz. A megnyitó beszédek utáni plenáris előadásokon elsőként Kerezsi Klára, a Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője vázolta fel a rendészettudományi kutatások sajátosságait. Informatív és széles nemzetközi kitekintésű előadásában a rendészeti kutatások elméleti megközelítésén túl egy innovatív és újszerű rendszert vázolt fel a hallgatóságnak. Az építészeti bűnmegelőzés és a környezetpszichológia szemléletének alkalmazása a rendészettudományban címmel Dúll Andrea, az ELTE Pszichológia Intézet tanszékvezető egyetemi tanára tartott előadást. Problémafelvetése és megközelítési irányai izgalmas, új lendületet adhatnak az egyetem doktoranduszainak a további kutatásokhoz. A plenáris előadásokat Boda József vezérőrnagynak, a nemzetbiztonság területén folytatott tudományos kutatás jellemzőiről szóló értekezése zárta, amelyből a tudományos közélet kiemelkedő alakjait, kutatóit is megismertették a résztvevők. A tudományos konferencián előadók lektorált konferenciakötetben jelentették meg tanulmányaikat, a kiadvány a könyvtárban is elérhető Rendészet-Tudomány-Aktualitások 2019 címmel.

 

Szöveg: Pozsgai Petra

Fotó: Lukács Dalma