Tanári csapatgyakorlatot szervezett a Kar

A Körmendi Rendészeti Szakgimnázium Rendőr Szakmai Osztályának tíz tanára Tóth Tamás r. alezredes, osztályvezető vezetésével egyhetes tanári csapatgyakorlatának részeként egy napot a Rendészettudományi Karon töltött. A tanácskozáson részt vettek a büntetőjogot, büntetőeljárásjogot, kriminológiát, kriminalisztikát, határrendészetet, közrendvédelmi, gazdaságvédelmi ismereteket és intézkedéstaktikát oktató kollégák. A dékáni vezetés nevében Dr. Mészáros Bence r. ezredes, a Kar nemzetközi dékánhelyettese köszöntötte a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit, majd kiemelte a szakmai tapasztalatcsere és a képzési struktúrák részletes bemutatásának fontosságát. Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár kiemelte, hogy az egyetemi képzésben a hallgatók a Büntető Törvénykönyv és más kapcsolódó jogszabályok tartalmát olyan módon sajátítják el, hogy azokat készség szinten tudják alkalmazni gyakorlati munkájuk során. Az oktatás során elérendő cél, hogy a hallgatók olyan elméleti felkészültséget és tételesjogi ismereteket szerezzenek, melyeknek birtokában - kiegészítve ezeket a gyakorlati tapasztalatokkal - alkalmassá váljanak speciális jogalkalmazói feladatok ellátására, a törvényesség érvényre juttatására, valamint az időközben változó büntető jogszabályok megfelelő értelmezésére és alkalmazására. A szakgimnáziumokban pedig speciálisabb ismeretek oktatására van szükség, hiszen a leendő járőrök közterületi szolgálatot látnak el.  A jelenlévő szakemberek között rendkívül hasznos beszélgetés zajlott, a tanárok megosztották egymással az oktatás során szerzett tapasztalataikat. A rendezvény zárásaként a vendégek megtekintették a Ludovika Campus épületeit.

Szöveg: Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes


Címkék: hírek gyakorlat 2019