112 rendőr tisztjelölt befogadó ünnepsége

 

„A rendőri munka hivatás és szolgálat”- hangsúlyozta Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai épületének Auditóriumában, ahol ünnepélyes keretek között fogadta a Rendészettudományi Kar 112 végzős, rendőri szakos hallgatóját az ORFK, a területi szervek vezetői, a Megyei (Budapesti) Rendőrfőkapitányok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői, Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán, Dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendvédelmi tagozat parancsnoka és Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Belügyminisztérium oktatási főszemlélőjének jelenlétében.

„Legyenek türelmesek és nyitott szívűek. Szolgáljanak alázattal, tisztelettel és szeretettel”- hangsúlyozta Dr. Balogh János vezérőrnagy.

Az országos rendőrfőkapitány köszöntötte a Rendőrség hivatásos állományának tagjai sorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar végzős rendőri szakos tisztjelöltjeit és emléklapot nyújtott át nekik. Kazsamér Dóra r. hadnagy és Csányi Norbert r. hadnagy  kiváló tanulmányi eredményük elismeréséül Szent György emlékérem elismerésben részesültek.

Az ünnepségen a dunai hajótragédiával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, valamint az elmúlt időszakban elkövetett súlyos bűncselekmények felderítése, az elkövetők felkutatása és elfogása során kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerésére is sor került.

Prof. Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes ünnepi gondolataiban Senecat idézte: „Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart. Önök a mai napon megérkeztek életük egyik kikötőjébe. Ez a nap a megérkezés napja, de holnaptól új kikötőbe kell kormányozniuk a hajójukat, új utat kezdhetnek meg.” A dandártábornok a végzett hallgatók figyelmébe ajánlotta a kar jelmondatát: Sub lege libertas, azaz szabadság a törvény által, hiszen majd ezt kell szem előtt tartaniuk a szolgálatellátásuk és hivatásuk gyakorlása során.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy köszöntőjében arra kérte a tanulmányaikat befejezett hallgatókat, hogy tiszteljék és becsüljék a hivatásukat, legyenek elhivatottak, járják az útjukat tisztességgel, valamint becsülettel. Felidézte, hogy 2016/2017. tanév kezdetével a felsőfokú rendőr tisztképzésben első alkalommal létesült tisztjelölti szolgálati jogviszony a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán tanuló hallgatókkal, így ez az évfolyamon végeztek az első diplomát szerzett tisztjelöltek. 

A három lépcsőből álló eseménysorozat második lépcsőfokaként az egyetemi diploma átvételére kerül sor a holnapi napon, majd a harmadik fontos esemény a Budai Várban a tisztavató lesz a végzős hallgatók életében, ahol tiszti fogadalmat tesznek, július elsején pedig hivatásos szolgálati jogviszonyba lépnek a rendőrséggel.

Szöveg: Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes

Fotó: Antal Norbert – ORFK Kommunikációs Szolgálat