Átvették oklevelüket az RTK végzős hallgatói

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 171 nappali és 220 levelező munkarendű végzős hallgatója vehette át diplomáját az NKE Ludovika Arénában rendezett oklevélátadó ünnepségeken, amelyeken elismerések átadására is sor került.

„Meghozta az eredményét az a többéves megfeszített munka, amit az egyetem oktatói, kiképzői és hallgatói közösen végeztek”- mondta köszöntőjében a nappali munkarendben tanuló hallgatók oklevélátadó ünnepségén Koltay András. Az intézmény rektora szerint a most végzett hallgatók alapos tudást, szilárd erkölcsi értékeket visznek magukkal, amikor kilépnek az egyetem kapuján. Elhangzott, hogy az erény és a nemes jellem az, amivel minden hallgatónak rendelkeznie kell, mire befejezi tanulmányait. „Az évek során a tapasztalataik is színesebbek és gazdagabbak lesznek, amelyek által bölcsebbekké is válnak”- fogalmazott Koltay András. A rektor szerint az egyetem feladata elsősorban az önálló gondolkodásra és döntéshozatalra képes, a tudomány szigorú mércéje szerint felkészített, hazájukat szolgálni tudó hallgatók felkészítése, képzése. A szellem és az elme művelése mellett a rendvédelem területén különösen kiemelt feladat a jellem és a hivatástudat formálása. „A rendészeti képzés és a szolgálatban való helytállás különleges elhivatottságot, tudást, felkészülést és jellemet igényel”- tette hozzá a rektor, aki szerint a szilárd elvek képviselete, az igazságosság tisztelete és az egyéni becsületesség mind olyan erények, amelyekre való felkészítés az egyetem kiemelt feladata. „A gyökereit tisztelő, tudásában elmélyült, emberségében megkérdőjelezhetetlen hallgatókat szeretnénk képezni az intézményben”- hangzott el Koltay Andrástól, aki szerint az egyetem nevelő, szellemi közösségépítő és kulturális missziója kiemelkedő jelentőséggel bír. A rektor beszédében szólt a jogelődök több évtizedes hagyományairól, valamint a Rendőrségtől kapott támogatásról, amelynek révén modern, naprakész ismeretekkel rendelkező hallgatók kerülhetnek ki az intézmény falai közül. Koltay András a Rendészettudományi Kar jelmondatára (Szabadság a törvény által) utalva elmondta azt is, hogy az itt végzetteknek egyszerre kell megvédeni a rendet, a társadalmi békét, és lehetővé tenni az egyéni szabadság kibontakozását mindenki számára. „Maguknak is szabadnak, önálló döntésre képesnek, de a rendet tisztelőnek kell lenniük”- szólt a végzett hallgatókhoz az NKE rektora.

A nappali munkarendben végzett hallgatóknak az oklevelet Koltay András rektor, a végzettséget igazoló jelvényt Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az RTK dékánja, a kinevezési okiratot és a rendfokozati jelzést pedig az adott rendészeti szerv, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal képviselője adta át. Az oklevélátadó ünnepségen külön dicséretben részesült Tolner Anita c. bv. zászlós. A büntetés-végrehajtási szakirányon végzett hallgatónak Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese adta át a könyvjutalommal is járó elismerést. A rendezvényen az NKE Hallgatói Önkormányzatának elismeréseit Cziczás Péter elnök adta át. Az Egyetemi Szakmai Díjat Margitics József, az Egyetemi Közösségi Díjat Bodnár Alexandra, míg a Pro Juventute Díjat Tasnádi Bence vehette át. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem „jó tanulója, jó sportolója” elismerést Pryma Attila közrendvédelmi szakirányos hallgató érdemelte ki, míg az RTK dicsérő oklevelét és az azzal járó emlékplakettet Máriás Csenge vehette át.

A Rendészettudományi Kar 220 levelező munkarendben végzett hallgatója külön ünnepségen kapta meg a végzettséget igazoló oklevelet. „Az Önök sikere a mi sikerünk is”- köszöntötte a jelenlévőket Kovács Gábor r. dandártábornok. Az NKE oktatási rektorhelyettese szerint a mai nap ünnep a hallgatónak és az oktatónak egyaránt. Elhangzott, hogy a levelező munkarendben végzettek esetében az is nehezítette a tanulást, hogy mindezt munka és sokszor már család mellett kellett végezniük. „Biztos, hogy lehetett volna kényelmesebb időtöltést is választaniuk, de Önök a tanulás mellett döntöttek és erre legyenek büszkék” – fogalmazott Kovács Gábor. Az oktatási rektorhelyettes beszédében szólt a folyamatosan fejlődő, bővülő Ludovika Campusról, amelyben hamarosan a katasztrófavédelmi képzés is új létesítménnyel gazdagodik majd. Elhangzott, hogy az egyetem jelmondata, a haza szolgálatában azt is jelenti, hogy itt nemcsak szakmát oktatnak, hanem hívatásra készítik fel a hallgatókat. Kovács Gábor szólt arról is, hogy a Rendészettudományi Kar jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, így a többi között új képzéseket is indítottak, valamint a tananyagok is teljes mértékben korszerűvé váltak.

A levelező munkarendben végzett hallgatóknak az oklevelet Kovács Gábor oktatási rektorhelyettes, a végzettséget igazoló jelvényt Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, az RTK dékánja adta át. Külön elismerésben részesült Tóth Éva, nyugalmazott kúriai bíró, a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata elnevezésű szakirányú továbbképzési szak képzési koordinátora a szak létrehozásában és gondozásában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. Az emlékplakettet Ruzsonyi Péter dékán adta át a díjazottnak.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 168 végzett hallgatója a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter és a tábornoki kar jelenlétében szombaton teszi le a tiszti esküt a Budai Várban rendezett tisztavató ünnepségen.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: RTK oklevélátadó