Tisztavatás a Budai Várban

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának 168 végzett hallgatója tett tiszti esküt szombaton a budai Várban. Az ünnepségen Orbán Viktor, miniszterelnök arról beszélt, hogy elhivatott, a hazájuk és a magyar emberek iránt elkötelezett pályakezdő tiszteket lát maga előtt, a rendőrségnek köszönhetően pedig Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa.

A végzett hallgatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Koltay András rektor, az egyetem vezetői és a tábornoki kar jelenlétében tették le a tiszti esküt a Kapisztrán téren. A miniszterelnök ünnepi beszédében úgy fogalmazott: hosszú időbe telt, míg mindenki elhitte, hogy rendőreink „szolgálnak és védenek” bennünket, ám az árvíz és a vörösiszap katasztrófa mentési munkálatai, vagy a migránsáradat megállítása bebizonyította helytállásukat. „Magyarország büszke lehet arra, hogy olyan rendőrei vannak, akik védik az életet és a vagyont, képesek garantálni a mindennapok biztonságát, és akik képesek voltak tíz év alatt a bűncselekmények számát a felére csökkenteni” – hangsúlyozta Orbán Viktor.  A miniszterelnök köszönetet mondott a végzett hallgatók szüleinek, hogy megerősítették gyermekeikben a haza és a rend szeretetét.  „Önök hazánk hosszú történelmének legjobbjaihoz csatlakoztak ma" – utalt a kormányfő arra, hogy a felavatott tisztek mostantól olyan magyarokhoz tartoznak, mint Hunyadi, Rákóczi, Kossuth és az ’56-os forradalom hősei, akik azt akarták, hogy Magyarországon szabadság, biztonság, rend és élhető jövő legyen. A frissen avatott hallgatók a diploma megszerzése után tiszti kinevezést kapnak és július 1-jétől végzettségüknek megfelelő beosztásokat töltenek be a rendészeti szerveknél. Idén 112 tiszt kerül a rendőrséghez, akik bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és határrendészeti szakirányokon végeztek. A többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tisztje lesz. Közülük négyen kiváló minősítéssel végeztek.

Az NKE Rendészettudományi Karán az elmúlt években teljesen megújult a hagyományos rendészeti tisztképzés, amit az is jelez, hogy a mostani végzős évfolyam tagjai már tisztjelölti jogállásban kezdték meg tanulmányaikat. A hallgatók a karon a rendvédelmi szervek által biztosított formaruhát viselik, és az ott megkövetelt alaki és formai követelmények szerint élnek, tanulnak. A nappali munkarendes ösztöndíjas hallgatókkal a rendészeti szervek tanulmányi idejükre ösztöndíj-szerződést kötnek, a rendvédelmi feladatokat ellátó és a rendvédelmi szervek hivatásos állományában lévő, ún. kettős jogállású hallgatók folyamatosan illetményben részesülnek, mivel a képzés ideje alatt szolgálati helyükön is dolgoznak.

Mára a Rendészettudományi Kar a hazai és a nemzetközi felsőoktatás elismert szereplőjévé vált, és nagy a népszerűsége a felvételizők körében is. A képzés speciális jellegéből adódóan az NKE és a kar vezetése, oktatói arra törekszenek, hogy erősítsék a hallgatók hivatástudatát, szakértelmét, ápolják a rendvédelmi szervek hagyományait, megbízható, magas színvonalú tudást adjanak át.

Az elmúlt években fontos változások történtek a képzési rendszerben is. Az intézmény a hároméves alapképzésről áttért a négyéves képzésre.  2017-ben létrejött a Kiberbűnözés Elleni Tanszék, amellyel az a kar célja, hogy a jelenkor informatikai kihívásaira reagálni képes szakembereket, vezetőket képezzen. A 2018/2019-es tanévtől indult el a polgári nemzetbiztonsági mesterképzés, valamint a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak, továbbá a szervezett bűnözés elleni küzdelem elmélete és gyakorlata szakirányú továbbképzési szak. Az utóbbin a bírák, ügyészek, illetve a Rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói vehettek részt. Elindult a kriminalisztika mesterszak is. A tervek szerint várhatóan 2020-tól a bűnügyi alapszakon kibernyomozó szakirányt, a bűnügyi igazgatási szakon pedig informatikai nyomozó szakirányú képzést indít az RTK. Emellett megkezdődött a rendészeti szakon belül a bevándorlási szakirány szakindítási kérelmének kidolgozása az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatásos tiszti állományának utánpótlására.

A Rendészettudományi Kar már a második teljes tanévét töltötte a Ludovika Campuson. A körülmények 21. századiak: a jól felszerelt szaktantermek, laborok, a taktikai ház elméletileg jól megalapozott, gyakorlatorientált képzést tesznek lehetővé. A hallgatók számára széles körű sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre, hiszen a sportpályák, a sportközpont, az uszoda és a lovarda nem csupán a kiképzés helyszínéül szolgál, hanem a szabadidő értékes eltöltésére is lehetőséget teremt.

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: RTK tisztavatás