Pénzügyőr tisztek befogadó ünnepsége a NAV-nál

Karunk végzős, vám- és pénzügyőr hallgatói már tisztjelöltként végezték tanulmányaikat, a tanszékük koordinációjával. Július 1-el, ünnepélyes eskütétel keretében fel is vették mind a huszonnégy pénzügyőr hadnagyot a NAV állományába.

Az ünnepélyes eskütételen megjelentek Vankó László pénzügyőr dandártábornok, a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, Polcz Attila pénzügyőr dandártábornok rendészeti szakfőigazgató, Szalavics Marianna, gazdasági és humán szakfőigazgató, valamint Berczely Krisztina a NAV Központi Irányítás Humanigazgatási Főosztályának vezetője, Szabó Andrea pü. ezredes, a Vám-és Pénzügyőri Tanszék vezetője és oktatói mellett a NAV területei szerveinek vezetői, ahol az ifjú kollégák hivatásos szolgálati jogviszonyukat megkezdik.

Magyar Melinda alezredes osztályvezető köszöntette az elöljárókat, illetve a megjelent vendégeket. Ezt követően kifejtette, hogy az oktatás a világon mindenhol a versenyképesség záloga, a fejlődés legfőbb hajtó ereje. Alkalmazkodás a globalizált, modern világ adta követelményekhez. Az ismeretek megszerzésének számos útja, módja, technikája létezik, ezek alkalmazása viszont jelentős részben a tanulni vágyó szakmai értékrendjétől, attitűdjétől, készségeitől függ.

Vankó László dandártábornok ünnepi beszédében üdvözölve az esküt tevőket, megköszönte a Vám-és Pénzügyőri Tanszék munkatársainak 3 évig tartó magas színvonalú oktatási tevékenységét is. Felhívta az ifjú kollégák figyelmét az esküben vállalt kötelezettségükre, hangsúlyozva; ismét beléptek egy ajtón, ami már a hivatásos élet ajtaja, számos nehézséggel, felelősséggel. Ugyanakkor a becsületesen, kitartóan végzett munka ellenértékeként kiszámítható egzisztenciára számíthatnak. Útravalóul három, nagyon fontos dolgot említett: 1. A tanulás. Az egyetemi tantárgyakon túl vannak, azokból sikerrel levizsgáztak. A most következő tanulás élethosszig tart, ugyanis a fokozott elvárásoknak csak úgy tudnak megfelelni, ha folyamatosan képezik magukat. 2. Fizikai-szellemi erőnlét. A szolgálati feladatok ellátása számos nehézséggel jár. Sok esetben nehéz helyzetbe kerülhetnek a kollégák – különösen a nyomozati szakterületen – ezért azt csak „ép testben ép lélek”-kel lehet végezni. 3. A törvényeknek mindenkor megfelelő munkavégzés. Ovidius szavaival engedte útjára az ifjú tiszteket:”Óvjad a törvényt, s majd szelleme téged is óv.”A rendezvény alatt a Pénzügyőr Zenekar több alkalommal magas színvonalú élő zenét szolgáltatott.

A bensőséges ünnepség végén az ifjú kollégák immár az új vezetőjükkel a leendő szolgálati helyükre távoztak.

Szöveg: Szendi Antal, Deák József

Fotó: Láng-Miticzky András