Tovább erősödött a kapcsolat az ORFK és az NKE között

Együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A dokumentum részletesen szabályozza a Rendőrség és az Egyetem kötelezettségeit a rendőr tisztjelöltek képzésére vonatkozóan. A megállapodást Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány és Koltay András rektor írták alá.

Az ORFK és az NKE megállapodásának célja egyebek mellett a rendőrtiszt képzés biztosítása, illetve a tisztjelöltek felkészítése, ellátása, valamint a tudományos kutatómunka koordinálása, illetve a tisztjelöltek számára adományozható Vándordíjjal kapcsolatos szabályok rögzítése. A két fél abban is megállapodott, hogy az NKE képzési programjában megfogalmazott igények alapján a Rendőrség biztosítja a tisztjelöltek részére kihelyezett szakmai foglalkozások feltételeit, a gyakorlatokat technikai eszközökkel támogatja. Az együttműködésben az Egyetem a többi között vállalja, hogy az országos rendőrfőkapitány delegáltja részt vehessen a pályaorientációs beszélgetésekben, a tisztjelölti vizsgán, a záróvizsgákon, illetve más vizsgák bizottsági munkájában. Az NKE biztosítja az országos rendőrfőkapitány képviselője részvételét a Rendészettudományi Kar Kari Tanács ülésein, és vállalja, hogy igény esetén szakértőket delegál a Rendőrség által felállított különböző munkacsoportokba, bizottságokba, valamint az ORFK felkérésére előre egyeztetett témákban előadókat biztosít a Rendőrség állományának szakmai továbbképzéséhez. Az együttműködésben azt is rögzítették, hogy az ORFK a rendőrtiszti alapképzésre, nappali munkarendre felvett hallgatókkal a beiratkozással egy időben ösztöndíjszerződést köt. Hangsúlyos pont az együttműködési megállapodásban az is, hogy az ORFK a tisztjelöltekkel történő hatékonyabb kapcsolattartás és együttműködés érdekében – a tervek szerint kéthavonta – alparancsnoki konzultációt, egyeztető fórumot tart. Emellett a felek összehangolják az NKE RTK tudományos tevékenységét illetően a Rendőrség Tudományos Tanácsának programjait, támogatják egymás tudományos kutató tevékenységét, közösen írhatnak ki pályázatokat, illetve részt is vehetnek közös pályázatokon. Az ORFK vállalja a tisztjelöltek egészségügyi alapellátását, gondoskodik az alkalmassági vizsgálatok elvégzésének ütemezéséről, de elősegíti a tisztjelöltek külföldi, elsősorban rendvédelmi ismeretekhez kötődő részképzésben történő minél szélesebb körű részvételét is. A megállapodásban rögzítik a tisztjelöltek támogatásának, ösztöndíjainak részletszabályait is.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: ORFK