Tanévkezdő összmunkatársi értekezlet

Az Oktatási Központ I. számú előadójában augusztus 23-án reggel kezdődött értekezletet Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán nyitotta meg, köszöntve karunk régi és bemutatva az egyes tanszékekre érkezett új munkatársakat.

A dékán köszöntőjét követően átadta a szót az NKE rektora képviseletében megjelent Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettesnek, aki röviden felelevenítette az egyetem egymásra épülő februári, júliusi és augusztusi szervezeti változásait. Az NKE előtt álló feladatok között említette, az egyetem népszerűsítését idehaza és külföldön. Az idén az értekezletig 1690 főt vett fel az egyetem, de a pótfelvételik eredménye a következő héten lesz ismert. A karnak lesznek feladatai az Egyetemi közös modul tárgyat felváltó Ludovíceum rendészeti részének oktatásában. Az oktatók számára fontos feladatként jelölte meg az átdolgozott egyetemi Tanulmányi és vizsgaszabályzat, valamint Foglalkoztatási szabályzat megismerését.

Az oktatási rektorhelyettest követően Hautzinger Zoltán r. ezredes, oktatási dékánhelyettes következett, aki elmondta, hogy az összmunkatársi értekezlet egyik fő feladata a kari belső információáramlás erősítése. A tanév menetrendjét a 8/19-es Rektori utasítás, a kari sajátosságokat pedig Dékáni utasítás tartalmazza. Az oktatói munka hallgatói véleményezése elkészült, ezt a karnak megküldték, az ebből készítendő átfogó értékelést a tanszékek hamarosan megkapják. Tájékoztatta az értekezletet, hogy július 1-el, az eddigi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalból létrejött az ORFK, a TEK és az NVSZ mellett a rendőrség negyedik szolgálati ága; Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság elnevezéssel, a hivatal karra vezényelt munkatársai pedig hivatásos állományú rendőrök lettek.

Mészáros Bence r. ezredes, nemzetközi dékánhelyettes, részben csatlakozva az oktatási rektorhelyettes által elmondott szervezeti változásokhoz elmondta, hogy Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettesként kapcsolódik az egyetem nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésébe, további bővítésébe. Az idén a karra kevés hallgató jelentkezett külföldről, az Erasmus képzésre, ezért nem indul. A jelentkezetteket átirányították a következő félévre. A nemzetközi dékánhelyettes szintén hangsúlyozta a kar nemzetközi kapcsolatai erősítésének fontosságát, mint hozzátette, a jelenlegi rend szerint minden külföldi kiutazás rektori jóváhagyáshoz kötött.

Palló József bv. ezredes, tudományos dékánhelyettes, elmondta, hogy a Magyar Tudományos Művek Tárába felvitt anyagoknál már megjelenik a Rendészettudományi Kar, de a tanszéki hovatartozást is jelölni kell, szeptember 1-től. Növelni kell a publikációk köztük, szintén az egyetem nemzetközi elismertségének erősítéséhez, az MTMT által jegyzett idegennyelvű folyóiratokban megjelenő tudományos dolgozatok számát. A tudományos munkásságnak fontos jelzőszáma a Hirsch index, ezen belül az idegen hivatkozások száma, viszont ezek növelésére törekedve nem szabad megfeledkezni az illető szakmai tisztességéről sem. Mint kiemelte, az előttünk álló félévre tervezett 31 tudományos rendezvényhez rendelkezésre áll a szükséges költségvetés, viszont az e rendezvényekkel kapcsolatos esetleges változtatási igényt dékán úron keresztül kell jelezni. Az eddig a karnál működő Szent György, Nemzetbiztonsági és Katasztrófavédelmi szakkollégiumok a Stratégia Védelmi Kutatóintézethez fognak tartozni.

Simon Attila r. ezredes, a Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet vezetője, rendvédelmi tagozatparancsnok tájékoztatta a megjelenteket, hogy az idén a karra felvettek közül 173-an iratkoztak be augusztus 21-én. Közülük már négyen vissza is léptek. A felvett hallgatók jellemzően nagy tehernek tartják, hogy a négy éves képzést követően még 8 évet alá kell írniuk; ez összesen 12 év elköteleződést jelent. A féléves alapfelkészítési idő első 5 hetes, intenzív szakasza ezúttal szeptember 20-ig tart. A rendészeti szocializáció keretében félévente megtartott alaki szemle lényegében már a tisztavatásra készíti fel a hallgatókat. A tagozatparancsnok végezetül megköszönte a hallgatók felkészítéséhez a kompetenciafejlesztésükön folyamatosan munkálkodó oktatóktól eddig és folyamatosan kapott segítséget, támogatást, amit a jövőre vonatkozóan is szeretne kérni.

A kar felsővezetői után Boda József nyugállományú nb. vezérőrnagy, prodékán, a Belügyminisztériumot az egyetem Tanácsadó Testületben képviselő megbízottként, ismerősként üdvözölte a megjelenteket, majd a BM vezetése nevében köszöntötte a megjelenteket. Mint felidézte, nyugállományba vonulásakor megígérte; lehetőségei szerint továbbra is a kar segítségére próbál lenni. Ehhez kérte a BM országos rendvédelmi szervezeteitől a karra vezényelt mintegy 130 hivatásos állományú oktató, munkatárs példamutatását, hisz ez nélkülözhetetlen feltétele a jól felkészült hallgató kibocsátásának. Emellett emlékeztette az értekezlet résztvevőit a pár éve hátra hagyott egykori Rendőrtiszti Főiskola hanyatló infrastrukturális viszonyaira, valamint a leköltözéssel birtokba vett XXI. századi modern körülményekre, felhívva megbecsülésük, megóvásuk jelentőségére.

Végezetül Ruzsonyi Péter dékán megköszönte az elhangzott iránymutatást, tájékoztatást, feladatszabást. Mint kiemelte optimális helyzetből kezdheti a kar a félévet, kérte a munkatársaktól, hogy „Példamutató teljesítéssel, következetes igénytámasztással álljunk a hallgatók rendelkezésére!”

Az összmunkatársi értekezlet további részében, Hegedűs Judit, a kar Magatartástudományi és Módszertani Tanszékének vezetője tartott előadást „Nevelés-oktatás-kompetenciafejlesztés a felsőoktatásban” címmel. Őt Malét-Szabó Erika r. alezredes, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárság kiválósági munkacsoportjának vezetője követte a „Rendészeti alapkompetenciamérés és az alkalmassági vizsgálatok” elnevezésű prezentációja bemutatásával.

Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál


Címkék: hírek értekezlet 2019