Anyagi motiváció a Q-s közlemények szerzőinek

Jelentős díjazásban részesülhet az a szerző, aki indul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektorának pályázati felhívásán. A „Publikációs Projektek Támogatása” fejlesztési program keretében indított pályázat legmagasabb elérhető díjazása 800 ezer forint.

A pályázat keretében nemzetközileg jegyzett, Q-s közlemények szerzőit szeretné anyagilag motiválni az Egyetem. Minden olyan természetes személy pályázhat, aki oktatói, kutatói, vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban áll az NKE-vel. Közös mű esetén a szerzők együtt is pályázhatnak. Pályázni elektronikus, vagy hagyományos formában, 2017. január 1-2019. október 31. között már megjelent művel lehet. Fontos, hogy a műben a szerző az NKE-t jelölte meg munkahelyként.

Az értékelés során csak nemzetközi nyilvántartásba vett, ISSN-számmal rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, szóközökkel együtt 11,5 ezer karakternél hosszabb szakcikket, összefoglaló cikket, esszét, valamint indexált könyvet, könyvrészletet, konferenciakiadványt vesznek figyelembe, amelynek megjelenési helye Scopus/Scimago vagy Web of Science Q-s kategóriájú kiadvány.

A nyertesek díjazása figyelemreméltó, Q1 kategóriás folyóirat publikáció esetén például bruttó 800 ezer forint, a többi kategóriában 160-400 ezer forint közötti összegek nyerhetők el, míg Scopus/Scimago vagy Web of Science által indexált kiadvány esetén 80 ezer forint/ív.

A pályázatnak tartalmaznia kell az adott publikáció elérhetőségének adatait, több szerző esetén a szerzőség százalékos megoszlását, és egy nyilatkozatot arról, hogy a pályamű részesült-e már pályázati támogatásban.

A pályázat elektronikus és papír alapú benyújtásának határideje október 31., 14 óra. Az elbírálás november 10-ig megtörténik.

A megjelent publikációt, azaz a pályaművet zárt borítékban „Q-s közlemény pályázat” megjelöléssel a Tudományos Ügyek Irodában lehet leadni, illetve elektronikusan is el kell küldeni a zan.krisztina@uni-nke.hu e-mail címre.

További információ IDE kattintva érhető el. 

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes