„FÚZIÓ-2019” karunk végzőseivel

Szeptember közepén, a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság szervezésében zajlott a „FÚZIÓ-2019” elnevezésű komplex civil-katonai gyakorlat, amelyen karunk végzős közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakirányú tisztjelöltek is részt vehettek.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és karunk Közbiztonsági Tanszéke közti együttműködését jól fémjelezi ez a biztosított lehetőség is. A gyakorlat első napján, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnökének megnyitóját követően, felkészítő elméleti foglalkozások következtek. Ennek keretében a megyei védelmi igazgatás szervezeteinek képviselői mutatták be szerepüket és feladataikat egy egészségügyi válsághelyzetben. A honvédelmi, védelmi-igazgatási, rendészeti, népegészségügyi és egyéb kapcsolódó témájú előadásokból teljeskörű kép rajzolódott ki a gyakorlat végrehajtásáról, komplexitásáról.

Az egészségügyi válsághelyzetben védelmi szerepet vállaló szervezetek magas száma (26), valamint a gyakorlatba bevont eszközök mennyisége is jól tükrözte annak összetettségét és az együttműködés jelentőségét. Mindezek az erők és eszközök a gyakorlat során a komáromi Monostori erődben vonultak fel, ahol az egyes szervezetek sajátos feladatainak bemutatóira is sor került. Karunk tisztjelölti csoportját Milus Gábor r. ezredes (Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes) fogadta és köszöntötte a helyszínen, röviden ismertetve a gyakorlat lényegét, a rendőri egységek szerepét.

A tisztjelölti csoport, képet kaphatott arról, hogy egy ilyen válsághelyzetben milyen sokszínű és komplex kihívásokkal kell megbirkózniuk a hatóságoknak és civil szervezeteknek. A gyakorlat során többek között megtekinthették a mobil orvosi segélyhely (MOSH) működését, a terület lezárásának módját, a csapatszolgálati egységek mozgását, a katasztrófavédelmi mentési munkálatokat, a vezetési pont működését, valamint a törzsek együttműködését. A nap végén, annak lezárásaként Farkas Gábor r. dandártábornok (Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, rendészeti rendőrfőkapitány) látta el hasznos tanácsokkal a csoportot és hangsúlyozta, hogy a jövőben is szívesen látja a megyei gyakorlatokban karunk tisztjelöltjeit. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a gyakorlat végrehajtásáról a Zsaru magazinba is fényképes beszámoló készül.

A komplex szakmai gyakorlaton a részvételre a Közbiztonsági Tanszék oktatóinak közreműködésével, a Csapatszolgálati szakismeretek 1. tantárgy keretében került sor. Dr. Gál Erika és Fórizs Sándor oktatók egyaránt hangsúlyozták, hogy a gyakorlat témája összhangban áll a tantárgy, törzsek működésével és biztosítószolgálattal kapcsolatos elméleti ismereteivel. Ezek elengedhetetlenek a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakirányú tisztjelöltek felkészítésében. Dr. Major Róbert tanszékvezető pedig kiemelte annak jelentőségét, hogy a rendőrtiszt képzésben részt vevő fiatalok a gyakorlati foglalkozások során tapasztalatot szerezzenek a különböző hivatásos és civil szervezetekkel közötti együttműködésben, ezeket a tapasztalatokat pedig mind a közös közszolgálati gyakorlaton, mind a hivatásos életpályájukon hasznosítani tudják.

Szöveg: Simon Dániel, Makai László, Deák József

Foto: Gál Erika, Fórizs Sándor


Címkék: hírek gyakorlat 2019